Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2419

Data publikacji:
2018-01-08 14:44:20

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Treść przetargu:

Pińczów dnia 08 stycznia 2018r

Znak: IPP .271.3.2.2018/P.F

 

 

                                                                                                                        

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:” Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów .W ofercie proszę  o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem ” Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy 7”  w ramach funduszu obywatelskiego Gminy Pińczów . Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 17.01.2018 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 17.01.2018r r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 28 lutego 2018.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena 100%

Zakres zadania obejmuje: wykonanie mapy do celów projektowych działki 146/37, 146/4 obręb 05, wykonanie projektu miejsca rekreacji  z uzyskaniem wymaganych pozwoleń   i uzgodnień.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Burmistrz 

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zaproszenie_oferta_cenowa_miejsce_rekracji.pdfZaproszenie (zaproszenie_oferta_cenowa_miejsce_rekracji.pdf - 373.878 KB)
Data publikacji: 2018-01-08 14:44:50 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_miejsce_rekreacji.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_miejsce_rekreacji.docx - 15.785 KB)
Data publikacji: 2018-01-08 14:45:05 Redaktor: Przemysław Fatyga
oswiadczenie_oferenta_miejsce_rekreacji_.docxOświadczenie (oswiadczenie_oferenta_miejsce_rekreacji_.docx - 13.866 KB)
Data publikacji: 2018-01-08 14:45:16 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 147
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-01-08 14:44:20
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-01-08 14:50:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu