Wersja do druku

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres:
ul. Batalionów Chłopskich 173
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail:biuro@pecpinczow.pl
Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2423

Data publikacji:
2018-01-15 08:00:55

Przedmiot: Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 364 ton”

Treść przetargu:

                                                                                                          

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 364 ton”

 Wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

P.H.U. „ANDAR”

Dariusz Dudek

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100

1


W dniu 09.01.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 207 000,00 zł netto.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce.

Oferta firmy przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Dariusz Tkaczyk

Kłucko 26, 26-212 Smyków została zwrócona bez rozpatrzenia.

Uzasadnienie faktyczne.

Oferta na dostawę opału w ilości 364 ton została dostarczona do sekretariatu Spółki dnia 09.01.2018 roku o godzinie 1200 . Termin dostarczenia oferty do Zamawiającego został określony w Zaproszeniu do złożenia oferty na dzień 09.01.2018 roku do godziny 1000 . O godzinie 1015 komisja przetargowa dokonała otwarcia a następnie oceny złożonych ofert. Przedmiotowa oferta wpłynęła po zakończeniu pracy komisji.

Uzasadnienie prawne

 Stosownie do art. 84.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579),
o zamówieniach publicznych, Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę , która została złożona po terminie.

 

 

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2018-01-15 08:00:55
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-01-15 08:51:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu