Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2440

Data publikacji:
2018-02-19 11:29:06

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów .”

Treść przetargu:

Pińczów dnia 19 luty 2018r

Znak: . IPP.271.4.1.2018. P.F

 

 

 

                                                                    

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu  Obywatelskiego Gminy Pińczów .

W ofercie proszę o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu  Obywatelskiego Gminy Pińczów .

 Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 27 luty 2018 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 27 luty 2018 r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 29 czerwca 2018r

W Załączeniu przesyłam:

-przedmiar robót

- druk oferty

- Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu przedmiar robót

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

 

                                                                                                                                           BURMISTRZ

                                                                                                                                   mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zapytanie_stok_Witosa.pdfzapytanie cenowe (zapytanie_stok_Witosa.pdf - 345.254 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:29:42 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_stok_Witosa_.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_stok_Witosa_.docx - 16.198 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:29:55 Redaktor: Przemysław Fatyga
przedmiar_stok_Witosa.pdfprzedmiar (przedmiar_stok_Witosa.pdf - 604.297 KB)
Data publikacji: 2018-02-19 11:30:24 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 934
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-02-19 11:29:06
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-02-19 14:25:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu