Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2453

Data publikacji:
2018-03-13 09:29:23

Przedmiot: O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Treść przetargu:

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

 

Opis i położenie nieruchomości:      Boks garażowy Nr 10

Boks znajduje się w budynku garażowym wielostanowiskowym (tj. blaszak) położonym w Gackach-Osiedle obręb 18 Leszcze, na części nieruchomości oznaczonej nr działki 479/4.

Powierzchnia użytkowa boksu:   19 m2

Nr księgi wieczystej:    KI1P/00023216/5

Termin wnoszenia opłat:    miesięcznie

Zasady aktualizacji opłat:   nie częściej niż jeden rok.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu  -   38,00 zł  (netto)

Wadium- 7,00 zł 

Do wylicytowanego miesięcznego czynszu najmu doliczony zostanie podatek VAT (23%).

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 o godz. 10 00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

● osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

●reprezentanci osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu,

●pełnomocnicy-dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r.  Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tutejszego urzędu.

Wpłaty należy dokonać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Pińczowie Nr 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810  PKO Bank Polski S.A  lub w kasie Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Kwota czynszu najmu ustanowiona w drodze przetargu  podlega zapłacie nie później niż do dnia określonego w umowie najmu. Umowa najmu zostanie sporządzona na czas nieokreślony.

Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10, tel. 41 234 53 15.

                                                          

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                  mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 183
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-03-13 09:29:23
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-03-13 09:31:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu