Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2469

Data publikacji:
2018-04-13 13:28:29

Przedmiot: I N F O R M A C J A

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 06.04.2018 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie obręb 13, oznaczonej jako działka nr 310, o powierzchni 0,0327 ha, nr księgi wieczystej KI1P/000266889/4.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny ogródków działkowych, zagrożone zalaniem wodami powodziowymi.

Cena wywoławcza: 3.500,00

Cena osiągnięta: 3.535,00 zł

Nabywca nieruchomości: Wiesława Bednarska

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpił 1 uczestnik.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 13.04.2018 r. do 19.04.2018 r.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Marek Zatorski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 117
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-04-13 13:28:29
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-04-13 14:01:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu