Rejestr zmian przetargu:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego OŚiGM.271.1.2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I” otwartych w dniu 14.05.2018 r. przygotowane na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót