Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2519

Data publikacji:
2018-06-11 11:45:34

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Grochowiska

Treść przetargu:

Pińczów 11 czerwca    2018r

 

Znak: IPP.271.37.2018.P.F

 

 

 

        Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Budowa siłowni zewnętrznej” w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Grochowiska W ofercie proszę    o podanie ceny brutto . Cena musi zawierać wszystkie koszty, przewidziane przy zadaniu.

       Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której powinien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Budowa siłowni zewnętrznej” w miejscowości Grochowiska Oferty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 20 czerwca 2018r do godziny 900 (decyduje data wpływu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 – go Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018r. o godz. 930 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 27 lipca 2018r

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty.

W załączeniu:

Druk ofertowy

Zestawienie materiałów

                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                               mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zapytanie_silownia_Grochowiska.pdfzapytanie cenowe (zapytanie_silownia_Grochowiska.pdf - 311.673 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 11:46:29 Redaktor: Przemysław Fatyga
wykaz_silownia_Grochowiska.docxwykaz (wykaz_silownia_Grochowiska.docx - 14.015 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 11:46:42 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_silownia_Grochowiska.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_silownia_Grochowiska.docx - 15.674 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 11:46:53 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 69
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-06-11 11:45:34
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-11 13:12:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu