Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2535

Data publikacji:
2018-06-21 11:20:48

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Treść przetargu:

 

Znak: IPP.271.38.2018.P.F                                                                                                                   Pińczów dnia 21 czerwca 2018r

 

 

 

        Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Budowa placu zabaw” w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Skowronno Dolne. W ofercie proszę                                  o podanie ceny brutto . Cena musi zawierać wszystkie koszty, przewidziane przy zadaniu.

       Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której powinien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Budowa placu zabaw” w miejscowości Skowronno Dolne. Oferty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 29 czerwca 2018r do godziny 900 (decyduje data wpływu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 – go Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2018r. o godz. 930 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 03 sierpnia 2018r

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty.

W załączeniu:

Druk ofertowy

Zestawienie materiałów

                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                         mgr inż Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zapytanie_cenowe_Skowronno_Dolne_II_.pdfzapytanie cenowe (zapytanie_cenowe_Skowronno_Dolne_II_.pdf - 308.873 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:22:46 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_plac_Skowronno_Dolne_II.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_plac_Skowronno_Dolne_II.docx - 15.668 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:23:32 Redaktor: Przemysław Fatyga
wykaz_plac_Skowronno_Dolne_II_.docxwykaz (wykaz_plac_Skowronno_Dolne_II_.docx - 14.852 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:24:43 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 57
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-06-21 11:20:48
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-21 15:43:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu