Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2536

Data publikacji:
2018-06-21 11:26:38

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Treść przetargu:

Pińczów dnia 21 czerwca 2018r

Znak:  IPP .271.3.2.2018/P.F

 

 

 

                             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

 

Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów. W ofercie proszę o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7 w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów. Składanie ofert osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz.9.00 (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane)  na  adres :

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 - go Maja 10, 28 – 400 Pińczów

Otwarcie nastąpi w dniu 29 czerwca 2018 r. godz. 09.15 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 31 lipca  2018r

W Załączeniu przesyłam:

-zestawienie urządzeń

-przedmiar robót

- druk oferty

 

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty

                                                                                                                                              BURMISTRZ 

                                                                                                                                                mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
zapytanie_II_cenowe_Nowy_Swiat_7__.pdfzapytanie cenowe (zapytanie_II_cenowe_Nowy_Swiat_7__.pdf - 323.827 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:28:54 Redaktor: Przemysław Fatyga
zestawienie urzadzen_miejsce_rekreacji_2018_II.docxzestawienie (zestawienie urzadzen_miejsce_rekreacji_2018_II.docx - 16.335 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:29:20 Redaktor: Przemysław Fatyga
przedmiar_miejsce_rekreacji_II.pdfprzedmiar (przedmiar_miejsce_rekreacji_II.pdf - 13.081 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:29:38 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_miejsce_rekreacji_2018_nowy_II.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_miejsce_rekreacji_2018_nowy_II.docx - 15.683 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 11:29:59 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 64
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-06-21 11:26:38
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-21 15:43:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu