Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie

Adres:
ul. Szkolna 2
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413572844, fax. 413572844
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2539

Data publikacji:
2018-06-22 14:48:28

Przedmiot: „Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Treść przetargu:

 

                                                                                                Pińczów. dn. 22.06.2018r.

Znak: Z.Sz. Nr 1.030. 37 . 2018

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania cenowego

1.Przedmiot postępowania .:” Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku  w Zespole Szkół  Nr 1 w Pińczowie ” .

2. W dniu 22.06.2018r. Przewodniczący Komisji  bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 124.781,00  zł brutto słownie (sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) ,   a następnie publicznie dokonał otwarcia złożonych ofert.

3. Wpłynęła  1 oferta.

4.  Oferta wpłynęła  w terminie tj. do dnia 22.06.2018 r do godz. 9.00

5. Członkowie Komisji w składzie:

1.       Sławomir Spaczyński    – Przewodniczący

2.       Joanna Strączek             – Członek

3.       Małgorzata Błaszczyk    - Członek

6. Zestawienie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na realizację zadania .:” Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku  w Zespole Szkół w Pińczowie ” .

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota z oferty

      1

 TEAM.A

Profesjonalne Wykończenia Domów  i Mieszkań

Łukasz Rożek

ul. Leśna 5

28 – 210 Bogoria

 

260 000 PLN

                                                                                                                        

                                                                                                       p.o. Dyrektora

                                                                                                Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie  

                                                                                                mgr Paweł Rutkowski

                        

Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności