Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie

Adres:
ul. Szkolna 2
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413572844, fax. 413572844
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 2541

Data publikacji:
2018-06-26 12:34:24

Przedmiot: „Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Treść przetargu:

                                                                                                       Pińczów dn. 26 czerwca 2018r.

Znak: Z.Sz. Nr 1.030. 39 . 2018

 

                                                                    

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Remont dwóch  łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

W ofercie proszę o podanie ceny brutto.

Oferta powinna być złożona w  zaklejonej kopercie, na której winien być: dokładny adres Zamawiającego  z dopiskiem „Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

 Składanie ofert osobiście w sekretariacie Zespół Szkół  Nr 1 w Pińczowie z siedzibą przy ul. 1-go Maja 5A  w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 3 lipca  do godz.9.00  (decyduje data wpływu - oferty które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie, ul. 1-go Maja 5A , 28-400 Pińczów  .

Otwarcie nastąpi w dniu 3 lipca  2018 r. godz. 9.30 w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie  z siedzibą przy ul 1-go Maja 5A                    (pokój nr 16) .

Wykonanie zadania w terminie do 31 sierpnia 2018r

W Załączeniu przesyłam:

- przedmiar robót

- druk oferty

- Oświadczenie wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

- Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu przedmiar robót

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu planowanego zadania celem sprawdzenia warunków związanych  z wykonaniem prac  będących przedmiotem zapytania, oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do  sporządzenia oferty.

                                                                                                                      

                                                                                                p.o. Dyrektora

                                                                                                Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie  

                                                                                                mgr Paweł Rutkowski

                                                                                            


Załączone pliki
zal_ofert_1rem_2606.docx (zal_ofert_1rem_2606.docx - 16.334 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 12:35:23 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_przed_2rem_2606.pdf (zal_przed_2rem_2606.pdf - 54.142 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 12:35:44 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
zal_kosz_3rem_2606.pdf (zal_kosz_3rem_2606.pdf - 62.125 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 12:36:18 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk
RODOI_2606.docx (RODOI_2606.docx - 14.105 KB)
Data publikacji: 2018-06-26 12:36:29 Redaktor: Małgorzata Błaszczyk

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 56
Wprowadził do systemu: Małgorzata Błaszczyk, data: 2018-06-26 12:34:24
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-26 13:31:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu