Wersja do druku

Zamawiający:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Klasztorna 6
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. tel. 413572494, fax. fax. 413577210
E-mail:sekretariat@szozpinczow.pl
Strona www: szozpinczow.pl

Numer ID: 2546

Data publikacji:
2018-06-29 08:46:02

Przedmiot: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Treść przetargu:

Pińczów dnia 29 czerwca 2018r

 

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów , informuje iż w dniu 28 czerwca 2018r o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG”

Wypełniając zobowiązania  wynikające z postępowań art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art.93 ust.1 pkt.4 ustawy postępowanie unieważniono.

 

                                     Dyrektor

                                       Marcin Wojniak

Załączone pliki
uniewaznienie_postepowania_RTG_SZOZ_.pdfinformacja o unieważnieniu (uniewaznienie_postepowania_RTG_SZOZ_.pdf - 166.061 KB)
Data publikacji: 2018-06-29 08:46:22 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 53
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-06-29 08:46:02
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-29 10:34:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu