Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2549

Data publikacji:
2018-06-29 14:52:04

Przedmiot: I N F O R M A C J A

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 22.06.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 22.06.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 22.06.2018 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie obręb 06, oznaczonej jako działka nr 196 o powierzchni 700 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00026889/4.

Cena wywoławcza nieruchomości:  5.000,00 zł

Cena osiągnięta: 5.050,00 zł

Nabywca nieruchomości: Maria Majcher

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpił 1 uczestnik, który zgłosił postąpienie w kwocie odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu o przetargu.

 

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 29.06.2018 r. do 06.07.2018r.

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 111
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-06-29 14:52:04
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2018-06-29 15:07:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu