Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2659

Data publikacji:
2018-10-04 11:06:12

Przedmiot: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Treść przetargu:

Pińczów. 2018-10-04

OSiGM.271.8.2018.VIII

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Firma i adres Wykonawcy

 

Cena (brutto)

 

Czas reakcji

Ładowność urządzenia (piaskarki)

1

2

3

4

5

 

 

 

1.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 1

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 43,20 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 42,12 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 25,92 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 2

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 70,20 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 60,48 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 49,68 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

 

 

zadanie nr 3

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 70,20 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 60,48 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 49,68 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

 

 

1.

 

 

TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90  28-313 Imielno

zadanie nr 4

a/ koszt odśnieżenia z jednoczesnym posypaniem 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki  - 70,20 zł

b/ koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki – 60,48 zł

c/ koszt odśnieżenia 1 km drogi – 49,68 zł

 

 

 

 

1 godz.

 

 

 

5.00 m3

 

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 200 000,00 zł.

Oferenci w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP zał. nr 4 do SIWZ.

Obowiązek ten dotyczy również Oferentów, którzy taką informację dostarczyli wraz z ofertą.

                                                                                                         

 

 

BURMISTRZ

                                                                                                                             mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 142
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-10-04 11:06:12
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-10-04 11:33:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu