Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2660

Data publikacji:
2018-10-04 13:07:28

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Treść przetargu:

Pińczów 04 października   2018r

 

Znak: IPP.272.41.2018.P.F

 

 


        Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Budowa siłowni zewnętrznej „ w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Uników . W ofercie proszę     o podanie ceny brutto . Cena musi zawierać wszystkie koszty, przewidziane przy zadaniu.

       Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, na której powinien być dokładny adres Zamawiającego z dopiskiem „Budowa siłowni zewnętrznej”    w   miejscowości Uników Oferty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub przesłać pocztą do dnia 11 października 2018r do godziny 900 (decyduje data wpływu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane) na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 – go Maja 10, 28 – 400 Pińczów.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2018 r. o godz. 930 w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Wykonanie zadania w terminie do 14 grudnia  2018r

W załączeniu:

Druk ofertowy

Wykaz urządzeń

                                                                                                                                  BURMISTRZ 

                                                                                                                                   mgr inż Włodzimierz Badurak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki
zapytanie_ofertow_unikow_silownia_.pdfzapytanie (zapytanie_ofertow_unikow_silownia_.pdf - 256.824 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 13:07:51 Redaktor: Przemysław Fatyga
zestawienie_silownia_Unikow.docxzestawienie urządzeń (zestawienie_silownia_Unikow.docx - 13.063 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 13:08:05 Redaktor: Przemysław Fatyga
formularz_ofertowy_Unikow_silownia_.docxformularz ofertowy (formularz_ofertowy_Unikow_silownia_.docx - 15.645 KB)
Data publikacji: 2018-10-04 13:08:23 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 103
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2018-10-04 13:07:28
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-10-04 14:53:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu