Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2750

Data publikacji:
2019-03-15 12:42:53

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 4 o wydłużeniu terminu składania ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Treść przetargu:

 

 

Nr postępowania: IPP.271.4.1.2019.P.F

 

Pińczów, dnia 15.03.2019 r.

 

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1579 – dalej ustawy) modyfikuje treść SIWZ:

 

W związku z wniesionym odwołaniem Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 04.04.2019 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 

1.       treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

20.1     Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt 19 SIWZ w terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 10.00.

 

2.       treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

21.1                     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019  r., o godzinie 10:15  w siedzibie Zamawiającego

                                                                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                                                        mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załączone pliki
Informacja_dla_wykonawcow_nr_4_termin_LED_.pdfinformacja nr 4 termin (Informacja_dla_wykonawcow_nr_4_termin_LED_.pdf - 319.427 KB)
Data publikacji: 2019-03-15 13:52:54 Redaktor: Przemysław Fatyga

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 103
Wprowadził do systemu: Przemysław Fatyga, data: 2019-03-15 12:42:53
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-03-15 14:05:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu