Archiwalne wersje:

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót