Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3642

Data publikacji:
2021-12-06 08:43:09

Przedmiot: INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2021r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

 o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2021r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  29 listopada 2021r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszcze obręb 18,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 63/13, 63/14, 63/15 o łącznej powierzchni 2,2400 ha,  dla której  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr KI1P/00008202.

Nieruchomość zgodnie z ewidencją gruntów skalsyfikowana jest jako nieużytek.

Przeznaczenie nieruchomości – działalność rolnicza.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 336,00 zł

W przetargu na wydzierżawienie w/w nieruchomości  udział brało 2 uczestników.

 

Cena czynszu osiągnięta w wyniku przetargu – 2 000,00 zł / rocznie

Dzierżawca nieruchomości:  Małgorzata Saltarska

 Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. od dnia 06.12.2021r.  do dnia  13.12.2021 r.

 

                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 76
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2021-12-06 08:43:09
Opublikował: Zbigniew Kaczmarczyk, data publikacji: 2021-12-06 09:35:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu