Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3651

Data publikacji:
2021-12-16 12:35:04

Przedmiot: I N F O R M A C J A
o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, stanowiącej własność Gminy Pińczów z rozliczeniem „lokal za grunt” w trybie z ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, otwartego w dniu 30 listopada 2021 r. godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, stanowiącej własność Gminy Pińczów z rozliczeniem „lokal za grunt” w trybie z ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, otwartego w dniu 30 listopada 2021 r. godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

 Oznaczenie nieruchomości: działki nr 98/1 i nr 98/3

Położenie nieruchomości: Pińczów obręb 05

Nr księgi wieczystej: KI1P/00020491/5

Powierzchnia nieruchomości: 0,2564 ha

Cena wywoławcza: 350.410,00 zł

Liczba złożonych ofert: 2

Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, żadna z ofert nie została wybrana.

 Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 16.12.2021r. do 23.12.2021 r.

 Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 108
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2021-12-16 12:35:04
Opublikował: Zbigniew Kaczmarczyk, data publikacji: 2021-12-16 14:19:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu