Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3660

Data publikacji:
2021-12-30 12:56:18

Przedmiot: INFORMACJA

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  23.12.2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w m2

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

58/186

KI1P/000

25746/3

18

Pińczów

obręb 14

2 710,00

+ 23% VAT

4000,00

+23%VAT

Damian Cak

2.

58/188

KI1P/000

25746/3

18

Pińczów

obręb 14

2 710,00

+ 23 % VAT

4100,00

+23%VAT

Grzegorz Wojciechowski

3

58/189

KI1P/000

25746/3

19

Pińczów

obręb 14

2 860,00

+ 23% VAT

4000,00

+23%VAT

Grzegorz Wojciechowski

4

34

KI1P/000

26889/4

1630

Pińczów

obręb 11

6 600,00

7000,00

Grzegorz Wojciechowski

 

Dla każdej z w/w nieruchomości zostały wpłacone po dwie kwoty wadium, do przetargu na każdą nieruchomość dopuszczono dwóch  uczestników.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 30.12.2021r. do 06.01.2022 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 122
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2021-12-30 12:56:18
Opublikował: Andrzej Gajda, data publikacji: 2021-12-30 14:03:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu