Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pinczów

Adres:
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail:sekretariat@pinczow.com.pl
Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3772

Data publikacji:
2022-06-09 11:05:24

Przedmiot: INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 2 czerwca  2022 roku  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  2 czerwca  2022 roku r.  o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na wydzierżawienie gruntu o pow. 24 m2, stanowiącego część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów  nr działki 477/12,  dla której  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr KI1P/00023216/5.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego :  72,00 zł  + 23%VAT

Osiągnięta cena czynszu dzierżawnego:   85,00 + 23%VAT  rocznie         

Dzierżawca:  Łukasz Madej

W przetargu na wydzierżawienie gruntu  udział brał 1 uczestnik.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na okres siedmiu dni, tj. w dniach od 10.06.2022 r.  do 16.06.2022 r., na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 oraz na stronie internetowej www.pinczow.com.pl.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

ZASTĘPCA BURMI

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 72
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2022-06-09 11:05:24
Opublikował: Przemysław Fatyga, data publikacji: 2022-06-09 11:09:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu