Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-11-10 13:42:28
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź na pytania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-11-08 11:58:54
Wygasł: 2017-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2017-11-07 13:57:02
Wygasł: 2017-11-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-30 14:44:50
Wygasł: 2017-11-06

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 23.10.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-10-30 12:59:50
Wygasł: 2017-11-10

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”, (wybór ofert w dniu 27.10.2017 r.) wybrano Firmę TRANS-BUD Łukasz Janiga Bełk 90 28-313 Imielno.

Opublikowany: 2017-10-27 12:16:33
Wygasł: 2017-11-06

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-10-25 09:22:03
Wygasł: 2017-11-10

Gmina Pińczów: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2017-10-19 13:49:46
Wygasł: 2017-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2017-10-18 14:44:12
Wygasł: 2017-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów , Brzeście.

Opublikowany: 2017-10-18 14:44:21
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-18 12:32:08
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2017-10-17 15:13:19
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-17 15:18:09
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-17 12:33:30
Wygasł: 2017-10-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-10-13 14:52:04
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników

Opublikowany: 2017-10-12 14:36:58
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wymiana dachu na budynku wiejskim” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków.

Opublikowany: 2017-10-12 11:16:55
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-10 14:47:16
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-10 14:21:21
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów, Brzeście

Opublikowany: 2017-10-06 15:12:19
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017


znalezionych: 2135 na 107 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>