Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-12-06 13:38:18
Wygasł: 2019-12-14

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy,przeprowadzonego w dniu 29listopada 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-12-06 13:09:58
Wygasł: 2019-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczów oraz w Gacki Osiedle

Opublikowany: 2019-12-06 13:02:05
Wygasł: 2019-12-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-12-06 11:55:17
Wygasł: 2019-12-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-12-06 08:28:44
Wygasł: 2019-12-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych w tym pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie od dnia 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2020 r.

Opublikowany: 2019-12-05 14:59:09
Wygasł: 2019-12-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-12-05 11:54:44
Wygasł: 2019-12-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o zamiarze zawarcia umowy na "Utrzymanie czystości i porządku na ulicach , parkingach, chodnikach miasta Pińczów oraz na osiedlu - Gacki

Opublikowany: 2019-12-04 14:42:23
Wygasł: 2019-12-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. : "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-11-29 14:08:24
Wygasł: 2019-12-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:20
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup centrali do Urzędu Miejskiego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:06
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup sprzętu komputerowego i laptopa do Urzędu”

Opublikowany: 2019-11-28 14:56:28
Wygasł: 2019-12-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-26 14:05:40
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dla zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pińczów - Sektor II Gmina".

Opublikowany: 2019-11-25 15:27:33
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 2 do konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-21 12:50:05
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie " w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-11-21 13:47:39
Wygasł: 2019-12-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-11-21 12:16:11
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-21 11:29:13
Wygasł: 2019-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie " w formule zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-11-21 11:29:20
Wygasł: 2019-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych

Opublikowany: 2019-11-20 15:17:41
Wygasł: 2019-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki w miejscowości Orkanów


znalezionych: 2829 na 142 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>