Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-08-23 11:59:00
Wygasł: 2018-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” - w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

Opublikowany: 2018-08-21 14:28:19
Wygasł: 2018-08-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Montaż progów zwalniających na drodze gminnej"w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-08-20 12:17:35
Wygasł: 2018-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”

Opublikowany: 2018-08-16 11:46:00
Wygasł: 2018-08-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-08-14 14:59:35
Wygasł: 2018-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-08-10 13:42:57
Wygasł: 2018-08-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb”

Opublikowany: 2018-08-08 15:14:29
Wygasł: 2018-08-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie” - w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Opublikowany: 2018-08-02 13:08:50
Wygasł: 2018-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie” - w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.

Opublikowany: 2018-08-01 14:02:57
Wygasł: 2018-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Bogucice Drugie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-08-01 14:02:49
Wygasł: 2018-08-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:26
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych"

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:36
Wygasł: 2018-08-08

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-31 14:17:47
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018

Opublikowany: 2018-07-31 13:19:49
Wygasł: 2018-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018.

Opublikowany: 2018-07-31 13:19:57
Wygasł: 2018-08-08

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-31 13:20:04
Wygasł: 2018-08-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia cenowego na zadanie p.n.:" Przebudowa drogi w Młodzawach Małych".

Opublikowany: 2018-07-26 14:42:21
Wygasł: 2018-08-02

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 lipca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-07-26 12:05:26
Wygasł: 2018-08-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-07-25 13:18:42
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna i Górna na rok 2018r.

Opublikowany: 2018-07-25 13:19:14
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Starej Zagości”


znalezionych: 2381 na 120 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>