Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-10-12 11:16:55
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-10 14:47:16
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-10 14:21:21
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów, Brzeście

Opublikowany: 2017-10-06 15:12:19
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-05 14:54:03
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-04 12:13:55
Wygasł: 2017-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-03 15:15:33
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-10-03 14:26:12
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Opublikowany: 2017-10-03 14:26:19
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”

Opublikowany: 2017-10-03 14:00:41
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Opublikowany: 2017-10-03 13:53:03
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”

Opublikowany: 2017-10-03 12:47:50
Wygasł: 2017-10-18

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2017-10-03 10:39:40
Wygasł: 2017-10-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wyborze wykonawcy do zadania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-10-02 15:27:04
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-10-02 15:21:29
Wygasł: 2017-10-09

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-09-27 09:11:35
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-27 09:11:28
Wygasł: 2017-10-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego 3 do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-25 15:08:00
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb”

Opublikowany: 2017-09-25 15:07:54
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb”

Opublikowany: 2017-09-25 13:54:34
Wygasł: 2017-10-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"


znalezionych: 2139 na 107 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>