Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-03-23 09:07:14
Wygasł: 2022-05-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postepowanie w trybie podstawowym na zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Brzeście

Opublikowany: 2022-03-22 12:53:27
Wygasł: 2022-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów położonym w Skrzypiowie"

Opublikowany: 2022-03-16 13:45:47
Wygasł: 2022-04-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n.:„ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem „

Opublikowany: 2022-03-14 13:50:14
Wygasł: 2022-03-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Pińczów.

Opublikowany: 2022-03-11 15:17:38
Wygasł: 2022-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w miejscowości Chruścice, w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.

Opublikowany: 2022-03-11 11:55:00
Wygasł: 2022-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa garażu przy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kozubów na rok 2022.

Opublikowany: 2022-03-10 19:14:33
Wygasł: 2022-03-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów położonym w Skrzypiowie"

Opublikowany: 2022-03-09 14:41:09
Wygasł: 2022-03-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi gminnej” w Pasturce z funduszu sołeckiego na rok 2022

Opublikowany: 2022-03-02 13:53:52
Wygasł: 2022-03-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Pińczów.

Opublikowany: 2022-02-25 11:22:40
Wygasł: 2022-05-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji do zadania: „Wykonanie makiety pod nazwą Mój Pińczów – Sarmackie Ateny” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2022-02-24 09:13:32
Wygasł: 2022-04-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n." Usługi Sprzętowo – Transportowe w zakresie remontów bieżących utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów

Opublikowany: 2022-02-22 15:04:16
Wygasł: 2022-03-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2022-02-22 15:08:25
Wygasł: 2022-03-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Sadek na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-22 15:08:31
Wygasł: 2022-03-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Kozubów na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-22 15:08:35
Wygasł: 2022-03-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Winiary na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-22 10:36:25
Wygasł: 2022-03-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie polegające na wykonanie ekspertyzy technicznej śluzy wałowej upustowej w lewym brzegu rzeki Nidy km 56+020 miejscowość Pińczów, gm. Pińczów

Opublikowany: 2022-02-18 09:15:16
Wygasł: 2022-04-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie p.n.: "Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”. Zakup dwóch autobusów hybrydowych

Opublikowany: 2022-02-17 14:29:26
Wygasł: 2022-03-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont Remizy OSP” – fundusz sołecki Uników na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-16 14:31:21
Wygasł: 2022-03-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Sadek na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-16 13:30:52
Wygasł: 2022-04-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowania w trybie podstawowym na zadanie p.n.:"„ Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem „


znalezionych: 3451 na 173 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>