Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-09-19 14:53:42
Wygasł: 2017-09-26

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-09-15 13:56:19
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje zmianę ogłoszenia do przetargu nieograniczonego zadania p.n.: " Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-15 10:35:10
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje odpowiedź do pytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-15 10:33:21
Wygasł: 2017-11-16

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Asfaltowanie placu węglowego”

Opublikowany: 2017-09-13 08:37:41
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-12 14:30:09
Wygasł: 2017-11-13

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadnia p.n: „Modernizacja węglowego placu składowego”

Opublikowany: 2017-09-08 14:58:04
Wygasł: 2017-09-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2017-09-08 09:13:07
Wygasł: 2017-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.

Opublikowany: 2017-09-06 16:08:03
Wygasł: 2017-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb

Opublikowany: 2017-09-06 16:07:54
Wygasł: 2017-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb

Opublikowany: 2017-09-08 09:13:11
Wygasł: 2017-11-10

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa ciepłomierzy”

Opublikowany: 2017-09-04 14:04:17
Wygasł: 2017-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych"

Opublikowany: 2017-08-24 13:39:54
Wygasł: 2017-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych"

Opublikowany: 2017-08-22 13:58:34
Wygasł: 2017-09-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-08-22 12:45:46
Wygasł: 2017-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.: " Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Pińczów".

Opublikowany: 2017-08-18 12:33:15
Wygasł: 2017-08-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440, dł. 440 mb"

Opublikowany: 2017-08-14 12:46:28
Wygasł: 2017-08-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o zawarciu umowy w ramach zadania p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)"

Opublikowany: 2017-08-14 10:29:48
Wygasł: 2017-09-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-08-11 16:07:29
Wygasł: 2017-08-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego)”

Opublikowany: 2017-08-11 13:39:58
Wygasł: 2017-08-19

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie boksów garażowych stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 4 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.


znalezionych: 2349 na 118 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>