Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-04-21 11:05:41
Wygasł: 2017-06-20

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania pn.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

Opublikowany: 2017-04-18 10:33:32
Wygasł: 2017-05-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-04-18 10:33:42
Wygasł: 2017-06-18

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 1318 ton.”

Opublikowany: 2017-04-11 09:02:19
Wygasł: 2017-04-19

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wynikach postępowania o zamówienie publiczne dla zadania p.n.:„Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+000 do km 0+822, dł. 822 mb ETAP I”

Opublikowany: 2017-04-05 08:05:33
Wygasł: 2017-06-05

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

Opublikowany: 2017-04-04 15:27:25
Wygasł: 2017-04-12

Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+000 do km 0+822, dł. 822 mb ETAP I"

Opublikowany: 2017-04-03 08:13:18
Wygasł: 2017-04-15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2017-03-29 14:06:46
Wygasł: 2017-05-29

Informacja z otwarcia i oceny ofert na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału – węgiel miał w ilości 1300 ton ”

Opublikowany: 2017-03-29 08:31:39
Wygasł: 2017-05-29

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2017 r.”

Opublikowany: 2017-03-28 10:52:24
Wygasł: 2017-04-29

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-03-27 15:28:17
Wygasł: 2017-04-03

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.03.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-03-22 12:15:21
Wygasł: 2017-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2017-03-21 08:23:47
Wygasł: 2017-05-21

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton”

Opublikowany: 2017-03-20 15:50:50
Wygasł: 2017-04-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+000 do km 0+822, dł. 822 mb ETAP I”

Opublikowany: 2017-03-14 08:37:37
Wygasł: 2017-04-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-03-15 12:34:11
Wygasł: 2017-05-10

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton”

Opublikowany: 2017-03-09 15:02:33
Wygasł: 2017-03-16

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.„Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ramach zadania

Opublikowany: 2017-03-03 13:39:19
Wygasł: 2017-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II"

Opublikowany: 2017-03-03 13:39:26
Wygasł: 2017-05-03

Informacja o unieważnieniu postępowania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

Opublikowany: 2017-02-28 08:54:50
Wygasł: 2017-03-07

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21 luty 2017r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10


znalezionych: 2236 na 112 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>