Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-10-03 14:10:06
Wygasł: 2016-10-11

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr. ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dł 556 mb"

Opublikowany: 2016-10-03 09:07:17
Wygasł: 2016-11-28

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn"Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-09-30 12:06:54
Wygasł: 2016-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2016-09-29 12:12:28
Wygasł: 2016-10-10

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Sukcesywne dostawy szczepionek."

Opublikowany: 2016-09-21 15:09:08
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z dnia 21.09.2016 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału w ilości 437 ton”

Opublikowany: 2016-09-21 13:31:30
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.” „ Dostawa opału w ilości 437 ton”

Opublikowany: 2016-09-21 11:15:17
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Opublikowany: 2016-09-21 07:35:53
Wygasł: 2016-11-20

Informacja o wyborze oferenta na dostawę rur stalowych czarnych w ilości 300 mb.

Opublikowany: 2016-09-20 14:01:24
Wygasł: 2016-10-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2016-09-20 11:23:09
Wygasł: 2016-10-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-09-20 10:23:02
Wygasł: 2016-09-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2016-09-16 14:10:04
Wygasł: 2016-10-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr. ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dł 556 mb”

Opublikowany: 2016-09-16 11:11:25
Wygasł: 2016-09-22

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW o wynikach postępowania o zamówienie publiczne: "Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów"

Opublikowany: 2016-09-09 11:23:32
Wygasł: 2016-11-09

Pytania dotyczące przetargu na wykonanie zadania pn. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Opublikowany: 2016-09-07 12:10:56
Wygasł: 2016-10-08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2016-09-05 14:48:04
Wygasł: 2016-11-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”

Opublikowany: 2016-09-05 09:31:50
Wygasł: 2016-11-05

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami na wykonanie zadania pn. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Opublikowany: 2016-09-05 08:52:44
Wygasł: 2016-11-05

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

Opublikowany: 2016-09-05 07:52:48
Wygasł: 2016-11-02

Ogłoszenie o otwarciu ofert na realizację zadania p.n.: „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej” z dnia 29.08.2016 r.

Opublikowany: 2016-08-29 15:34:54
Wygasł: 2016-09-06

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonego na: "Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów"


znalezionych: 2139 na 107 stronach
<<< poprzednia -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - następna >>>