Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-08-11 13:39:58
Wygasł: 2017-08-19

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie boksów garażowych stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 4 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-08-11 12:56:50
Wygasł: 2017-08-18

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440, dł. 440 mb"

Opublikowany: 2017-08-10 10:41:29
Wygasł: 2017-08-24

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony do zadania p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-08-09 12:20:52
Wygasł: 2017-08-17

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84 INFORMACJA O WYNIKACH w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. : „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-08-09 10:19:12
Wygasł: 2017-08-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.:„Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych”

Opublikowany: 2017-08-09 10:19:18
Wygasł: 2017-10-09

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych"

Opublikowany: 2017-08-07 14:49:37
Wygasł: 2017-08-14

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego)"

Opublikowany: 2017-08-04 09:57:14
Wygasł: 2017-08-11

Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.7 Źródeł 7, tel. 41 35- 724-44, fax : 41 35-738-91 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-08-03 14:34:02
Wygasł: 2017-08-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert z dnia 02.08.2017r. prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach funduszu sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-08-03 14:34:10
Wygasł: 2017-08-10

Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-08-03 10:28:35
Wygasł: 2017-08-09

Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.7 Źródeł 7, tel. 41 35- 724-44, fax : 41 35-738-91 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-08-01 15:07:51
Wygasł: 2017-08-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Pracownia edukacji ekologiczno–przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Pińczów”

Opublikowany: 2017-08-01 13:24:14
Wygasł: 2017-08-08

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 1 sierpnia 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Opublikowany: 2017-07-31 13:33:29
Wygasł: 2017-10-30

Informacja o podpisaniu umów na dostawę węgla

Opublikowany: 2017-07-27 15:40:10
Wygasł: 2017-08-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440, dł. 440 mb

Opublikowany: 2017-07-27 13:38:35
Wygasł: 2017-08-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:"„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)"

Opublikowany: 2017-07-26 14:54:17
Wygasł: 2017-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2017-07-26 14:41:29
Wygasł: 2017-08-10

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-26 14:45:33
Wygasł: 2017-08-10

Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 , fax : 04135-728-84 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-25 14:04:21
Wygasł: 2017-08-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r


znalezionych: 2350 na 118 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>