Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-01-30 08:51:05
Wygasł: 2018-02-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wystawia do sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-01-25 14:20:58
Wygasł: 2018-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2018-01-17 15:24:51
Wygasł: 2018-02-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-17 13:52:11
Wygasł: 2018-01-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-15 08:51:10
Wygasł: 2018-03-15

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 364 ton”

Opublikowany: 2018-01-12 11:56:11
Wygasł: 2018-01-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-11 07:55:26
Wygasł: 2018-01-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź do pytania dotyczącego oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-09 12:53:24
Wygasł: 2018-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Opublikowany: 2018-01-08 14:50:49
Wygasł: 2018-01-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:00
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:05
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-05 08:25:10
Wygasł: 2018-01-19

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych -Dz.U. z 2017r.poz. 1579

Opublikowany: 2018-01-04 08:09:15
Wygasł: 2018-01-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Podniesienie jakości oferty kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej dla mieszkańców Gminy Pińczów poprzez zakup sprzętu nagłośnieniowego” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-03 16:02:49
Wygasł: 2018-01-15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST. 1. PKT. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowany: 2017-12-27 13:48:15
Wygasł: 2018-01-04

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-12-27 13:48:11
Wygasł: 2018-01-04

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-12-21 12:27:52
Wygasł: 2018-02-22

Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”

Opublikowany: 2017-12-19 13:27:24
Wygasł: 2017-12-27

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju POZ oraz AOS

Opublikowany: 2017-12-13 07:42:54
Wygasł: 2018-02-15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej od 01.01.2018 – 31.12.2018”

Opublikowany: 2017-12-12 12:24:20
Wygasł: 2017-12-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie”


znalezionych: 2466 na 124 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>