Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-09-05 07:52:48
Wygasł: 2016-11-02

Ogłoszenie o otwarciu ofert na realizację zadania p.n.: „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej” z dnia 29.08.2016 r.

Opublikowany: 2016-08-29 15:34:54
Wygasł: 2016-09-06

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonego na: "Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów"

Opublikowany: 2016-08-24 12:46:10
Wygasł: 2016-08-30

INFORMACJA dla wykonawców nr 1, dotyczy przetargu na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów

Opublikowany: 2016-08-24 12:46:04
Wygasł: 2016-08-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.: „ Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum Nr 2 na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2016/2017 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2016-08-23 11:19:31
Wygasł: 2016-08-30

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowany: 2016-08-19 08:09:35
Wygasł: 2016-08-29

INFORMACJA DO WYKONAWCÓW MODYFIKACJA UMOWY dotyczy postępowania o udzielenie zamówień publicznych na : „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół w Pińczowie z rejonu Zespołu Szkół w Pińczowie w roku szkolnym 2016/2017 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2016-08-17 07:28:37
Wygasł: 2016-08-26

Przedmiot : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie 28-400 Pińczów , ul. 1-go Maja 5A , TEL. 04135-728-84 Fax : 04135-728-84 INFORMACJA DO WYKONAWCÓW

Opublikowany: 2016-08-12 15:27:03
Wygasł: 2016-08-26

Przedmiot: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 OGŁASZA Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum Nr 2 na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2016/2017 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2016-08-12 13:49:00
Wygasł: 2016-10-12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do przewozu węgla”

Opublikowany: 2016-08-12 13:48:50
Wygasł: 2016-10-12

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn „BUDOWA BEZDOTYKOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ” .

Opublikowany: 2016-08-12 14:57:00
Wygasł: 2016-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów

Opublikowany: 2016-08-12 10:39:18
Wygasł: 2016-08-29

Zespół Szkół w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7, tel. 04135-724-44 fax: 04135-738-91 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół w Pińczowie z rejonu Zespołu Szkół w Pińczowie w roku szkolnym 2016/2017 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2016-08-11 13:57:31
Wygasł: 2016-08-18

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 04 sierpnia 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-08-11 13:26:23
Wygasł: 2016-08-19

I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n.: „Przebudowa drogi Skowronno Dolne - Kopernia nr 365006T od km 0+000 do km 1+517,5, dł. 1517,5mb"

Opublikowany: 2016-08-09 15:19:57
Wygasł: 2016-08-17

I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n.: „Przebudowa ulic: Szkolnej, Nowy Świat i Kościuszki w Pińczowie” - etap II

Opublikowany: 2016-08-04 13:04:50
Wygasł: 2016-08-11

INFORMACJA dla wykonawców nr 1, dotyczy przetargu na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi Skowronno Dolne – Kopernia nr 365006T od km 0+000 do km 1+517,5, dł. 1517,5mb”

Opublikowany: 2016-07-29 09:56:24
Wygasł: 2016-08-08

Przedmiot: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół w Pińczowie z rejonu Zespołu Szkół w Pińczowie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”.

Opublikowany: 2016-08-01 08:44:06
Wygasł: 2016-09-30

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PODPISANIA UMOWY NA DOSTAWĘ EKOGROSZKU

Opublikowany: 2016-07-28 13:05:10
Wygasł: 2016-09-30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn."Budowa bezdotykowej myjni samochodowej"

Opublikowany: 2016-07-28 09:30:48
Wygasł: 2016-08-03

Ogłoszenie o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”


znalezionych: 2141 na 108 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>