Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-10-18 14:44:21
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-18 12:32:08
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2017-10-17 15:13:19
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-17 15:18:09
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-17 12:33:30
Wygasł: 2017-10-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-10-13 14:52:04
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników

Opublikowany: 2017-10-12 14:36:58
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wymiana dachu na budynku wiejskim” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków.

Opublikowany: 2017-10-12 11:16:55
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-10 14:47:16
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-10 14:21:21
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów, Brzeście

Opublikowany: 2017-10-09 13:56:55
Wygasł: 2017-12-31

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”.

Opublikowany: 2017-10-06 15:12:19
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-05 14:54:03
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-04 12:13:55
Wygasł: 2017-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-03 15:15:33
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-10-03 14:26:12
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Opublikowany: 2017-10-03 14:26:19
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”

Opublikowany: 2017-10-03 14:00:41
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Opublikowany: 2017-10-03 13:53:03
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert i o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”

Opublikowany: 2017-10-03 12:47:50
Wygasł: 2017-10-18

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów


znalezionych: 2407 na 121 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>