Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-02-27 14:18:11
Wygasł: 2017-03-06

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-02-24 15:14:11
Wygasł: 2017-04-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

Opublikowany: 2017-02-21 07:53:26
Wygasł: 2017-02-27

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.02.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-02-14 11:40:49
Wygasł: 2017-03-20

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-02-08 06:27:54
Wygasł: 2017-04-07

Informacja o dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Transport kontenerówKP7 z żużlem”

Opublikowany: 2017-01-27 12:26:53
Wygasł: 2017-02-15

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o w Pińczowie , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Opublikowany: 2017-01-19 10:40:18
Wygasł: 2017-01-26

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 10.01.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-01-19 07:29:13
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-18 14:45:54
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:00
Wygasł: 2017-02-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:05
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:11
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-11 14:39:02
Wygasł: 2017-03-10

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Dostawa opału w ilości 204 tony"

Opublikowany: 2017-01-11 14:38:55
Wygasł: 2017-03-03

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n. „Dostawa energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-01-02 08:22:45
Wygasł: 2017-03-01

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej”

Opublikowany: 2016-12-29 08:29:50
Wygasł: 2017-01-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Opublikowany: 2016-12-27 09:22:07
Wygasł: 2017-02-27

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadnia p.n. „Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła dla obiektów zasilanych z wymiennikowni mW-1”.

Opublikowany: 2016-12-15 11:20:22
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie podaje wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-12-13 13:37:54
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Opublikowany: 2016-12-13 13:38:02
Wygasł: 2017-02-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła dla obiektów zasilanych z wymiennikowni W-1”


znalezionych: 2236 na 112 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>