Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-07-25 14:04:29
Wygasł: 2017-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach funduszu sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-25 11:41:04
Wygasł: 2017-07-28

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p. n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-25 10:01:37
Wygasł: 2017-07-28

Przedmiot: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p. n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-25 09:36:28
Wygasł: 2017-08-02

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Opublikowany: 2017-07-25 09:31:59
Wygasł: 2017-08-02

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Opublikowany: 2017-07-25 09:32:06
Wygasł: 2017-08-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem przy remizie OSP w Koperni" w ramach zapytania cenowego

Opublikowany: 2017-07-25 09:32:15
Wygasł: 2017-08-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna" w ramach zapytania cenowego

Opublikowany: 2017-07-24 11:53:37
Wygasł: 2017-08-24

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania przetarg nieograniczony do zadania p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-07-21 16:01:15
Wygasł: 2017-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego)”

Opublikowany: 2017-07-21 14:58:36
Wygasł: 2017-07-28

Zamawiający: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-21 14:38:14
Wygasł: 2017-07-28

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-21 14:01:58
Wygasł: 2017-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia prowadzonego w formie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r.

Opublikowany: 2017-07-21 12:38:07
Wygasł: 2017-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)

Opublikowany: 2017-07-18 09:49:28
Wygasł: 2017-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-17 07:40:10
Wygasł: 2017-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarci ofert do zadania p.n.:"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-14 15:23:29
Wygasł: 2017-07-27

Przedmiot: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 OGŁASZA Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-14 11:22:48
Wygasł: 2017-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-07-14 10:09:53
Wygasł: 2017-09-15

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót instalacyjnych pod zabudowę bezdotykowej myjni samochodowej”

Opublikowany: 2017-07-14 08:40:24
Wygasł: 2017-07-22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-12 11:53:09
Wygasł: 2017-07-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r


znalezionych: 2350 na 118 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>