Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-12-07 15:21:25
Wygasł: 2016-12-14

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 30.11.2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-12-06 14:41:29
Wygasł: 2016-12-23

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Opublikowany: 2016-12-06 14:22:14
Wygasł: 2017-01-10

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2016-12-06 10:24:58
Wygasł: 2016-12-31

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie p.n. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych

Opublikowany: 2016-12-06 11:37:51
Wygasł: 2017-02-06

Informacja o unieważnieniu przetargu pn. "Kompleksowe wykonanie systemu zdalnego odczytu liczników ciepła obiektów zasilanych z wymiennikowni W-1”

Opublikowany: 2016-11-30 13:18:24
Wygasł: 2016-12-30

Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z otwarcia ofert z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zadani p.n.Remont, przebudowa i adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-29 12:27:33
Wygasł: 2016-12-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie ”.

Opublikowany: 2016-11-28 14:34:43
Wygasł: 2016-12-11

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Opublikowany: 2016-11-28 10:22:12
Wygasł: 2016-12-05

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt)”

Opublikowany: 2016-11-25 14:02:34
Wygasł: 2016-12-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju poz oraz aos.

Opublikowany: 2016-11-25 09:42:00
Wygasł: 2016-12-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje odpowiedzi nr 2 do pytań dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-24 12:40:04
Wygasł: 2016-12-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje odpowiedzi do pytań dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-22 14:32:55
Wygasł: 2016-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Piaskowej w Pińczowie (projekt)”

Opublikowany: 2016-11-17 11:18:13
Wygasł: 2016-12-10

INFORMACJA z otwarcia ofert przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” w Pińczowie”. Otwarcie ofert w dniu 16.11.2016 godz. 10 15.

Opublikowany: 2016-11-16 14:13:14
Wygasł: 2016-11-23

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie garażu, przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-11-14 10:04:19
Wygasł: 2016-12-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-07 10:00:26
Wygasł: 2016-12-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-11-04 14:38:19
Wygasł: 2016-11-20

INFORMACJA O WYNIKACH Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 02.11.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Opublikowany: 2016-11-02 09:25:36
Wygasł: 2016-11-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-26 14:07:42
Wygasł: 2016-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"


znalezionych: 2236 na 112 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>