Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-07-14 09:48:53
Wygasł: 2016-07-27

Podmiot: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. 1-go Maja 5A , 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r,poz.2164 ) zwanej dalej Ustawą NA ZADANIE p.n.: „ Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2016-07-12 11:48:37
Wygasł: 2016-07-19

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.: „Przebudowa drogi Uników do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247; 248 obr. 34 od km 0+000 do km 1+10 dł. 1010 mb”

Opublikowany: 2016-07-11 15:02:25
Wygasł: 2016-07-26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie

Opublikowany: 2016-07-11 10:19:30
Wygasł: 2016-09-15

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych p.n. BUDOWA BEZDOTYKOWEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ zrealizowana dwuetapowo w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

Opublikowany: 2016-07-07 12:51:19
Wygasł: 2016-07-31

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym ogłoszonym w dniu 06.07.2016 r. W związku z oczywistymi błędami literowymi ponownie ogłasza się całość przetargu na dowóz uczniów do szkół podstawowych i z rejonu Zespołu Szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 wraz ze specyfikacja i załącznikami.

Opublikowany: 2016-07-06 13:26:07
Wygasł: 2016-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Uników do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247; 248 obr. 34 od km 0+000 do km 1+10 dł. 1010 mb”

Opublikowany: 2016-07-06 10:35:11
Wygasł: 2016-07-31

Zespół Szkół w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. 7 Źródeł 7, tel. 04135-724-44 fax: 04135-738-91 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół w Pińczowie z rejonu Zespołu Szkół w Pińczowie ”

Opublikowany: 2016-07-05 14:36:11
Wygasł: 2016-08-05

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2016-06-30 07:51:29
Wygasł: 2016-07-29

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa studni głębinowej oraz wykonanie obudowy studni na ujęciu wody OC Grodzisko w Pińczowie”

Opublikowany: 2016-06-27 15:17:02
Wygasł: 2016-07-05

I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Podłężu dz. nr ewid. 584 od km 0+000 do km 0+753,5, dł. 753,5mb”

Opublikowany: 2016-06-27 15:17:07
Wygasł: 2016-07-05

I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Marzęcinie (do drogi Bogucice - Gacki) nr 365014T od km 0+000 do km 0+815, dł. 815mb”

Opublikowany: 2016-06-27 15:17:14
Wygasł: 2016-07-05

I N F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Leszczach (os. Gacki droga do szkoły) dz. nr ewid. 75, 74/15 od km 0+000 do km 0+230, dł. 230mb”

Opublikowany: 2016-06-24 12:08:04
Wygasł: 2016-08-25

Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu oświetleniowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

Opublikowany: 2016-06-21 11:49:35
Wygasł: 2016-06-27

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na zadanie: „Przebudowa drogi w Podłężu dz. nr ewid. 584 od km 0+000 do km 0+753,5, dł. 753,5mb”

Opublikowany: 2016-06-21 11:49:39
Wygasł: 2016-06-27

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na zadanie: „Przebudowa drogi w Marzęcinie (do drogi Bogucice - Gacki) nr 365014T od km 0+000 do km 0+815, dł. 815mb”

Opublikowany: 2016-06-21 11:49:42
Wygasł: 2016-06-27

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT na zadanie: „Przebudowa drogi w Leszczach (os. Gacki droga do szkoły) dz. nr ewid. 75, 74/15 od km 0+000 do km 0+230, dł. 230mb”

Opublikowany: 2016-06-16 10:24:33
Wygasł: 2016-08-16

Informacja o wyborze oferty i zawarciu umowy w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.: „Remont wymurówki kotłów WR 2,5 Nr 1, Nr 2 i Nr 3 etap II”

Opublikowany: 2016-06-14 11:39:45
Wygasł: 2016-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: Przebudowa drogi Pińczów (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226; 213/3; 124/4; 124/8 obr. 11 od km 0+000 + km 0+871 dł. 871mb

Opublikowany: 2016-06-14 11:39:37
Wygasł: 2016-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Uników do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247; 248 obr. 34 od km 0+000 do km 1+10 dł. 1010 mb”

Opublikowany: 2016-06-13 10:16:52
Wygasł: 2016-07-13

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa studni głębinowej oraz wykonanie obudowy studni na ujęciu wody OC Grodzisko w Pińczowie


znalezionych: 2137 na 107 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>