Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-10-03 10:39:40
Wygasł: 2017-10-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wyborze wykonawcy do zadania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-10-02 15:27:04
Wygasł: 2017-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie”

Opublikowany: 2017-10-02 15:21:29
Wygasł: 2017-10-09

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-09-27 09:11:35
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-27 09:11:28
Wygasł: 2017-10-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego 3 do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-25 15:08:00
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb”

Opublikowany: 2017-09-25 15:07:54
Wygasł: 2017-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb”

Opublikowany: 2017-09-25 13:54:34
Wygasł: 2017-10-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-09-22 14:21:08
Wygasł: 2017-09-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”

Opublikowany: 2017-09-22 14:21:12
Wygasł: 2017-09-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Dolnych”.

Opublikowany: 2017-09-22 11:27:54
Wygasł: 2017-09-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2017-09-21 13:29:35
Wygasł: 2017-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb

Opublikowany: 2017-09-21 13:29:29
Wygasł: 2017-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informację z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb"

Opublikowany: 2017-09-21 13:37:35
Wygasł: 2017-10-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-20 13:50:32
Wygasł: 2017-09-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.

Opublikowany: 2017-09-20 13:50:36
Wygasł: 2017-09-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert z dnia 14.09.2017r. prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-19 15:27:26
Wygasł: 2017-10-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010

Opublikowany: 2017-09-19 14:53:38
Wygasł: 2017-10-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-09-19 14:53:42
Wygasł: 2017-09-26

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-09-15 13:56:19
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje zmianę ogłoszenia do przetargu nieograniczonego zadania p.n.: " Sukcesywne dostawy szczepionek"


znalezionych: 2407 na 121 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>