Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:24
Wygasł: 2016-11-15

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:28
Wygasł: 2016-12-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”

Opublikowany: 2016-10-11 17:23:40
Wygasł: 2016-12-11

Zawiadomienie o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n.: „Budowa Bezdotykowej Myjni Samochodowej”

Opublikowany: 2016-10-10 14:19:11
Wygasł: 2016-10-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów."

Opublikowany: 2016-10-10 10:54:27
Wygasł: 2016-10-17

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-10-08 12:07:50
Wygasł: 2016-10-18

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-08 12:07:59
Wygasł: 2016-12-07

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.”Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-06 09:24:03
Wygasł: 2016-10-12

Wyjaśnienie do SIWZ przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2016-10-06 09:59:02
Wygasł: 2016-10-14

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-05 13:26:55
Wygasł: 2016-10-17

Wyjaśnienie do SIWZ przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2016-10-05 13:06:20
Wygasł: 2016-10-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: " Sukcesywne dostawy szczepionek".

Opublikowany: 2016-10-05 10:53:12
Wygasł: 2016-10-19

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-04 13:15:29
Wygasł: 2016-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Słonecznej w Pińczowie”

Opublikowany: 2016-10-03 14:10:06
Wygasł: 2016-10-11

Protokół z otwarcia ofert na zadanie pn: "Przebudowa drogi w Podłężu (przy sadzie 2) dz. nr. ewid. 371, 420 od km 0+594 do km 1+150, dł 556 mb"

Opublikowany: 2016-10-03 09:07:17
Wygasł: 2016-11-28

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn"Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-09-30 12:06:54
Wygasł: 2016-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2016-09-29 12:12:28
Wygasł: 2016-10-10

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przedstawia protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Sukcesywne dostawy szczepionek."

Opublikowany: 2016-09-21 15:09:08
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z dnia 21.09.2016 roku o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n. „Dostawa opału w ilości 437 ton”

Opublikowany: 2016-09-21 13:31:30
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.” „ Dostawa opału w ilości 437 ton”

Opublikowany: 2016-09-21 11:15:17
Wygasł: 2016-11-21

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n. „Remont czterech bunkrów zasypowych wraz z koszami do kotłów WR-2,5”


znalezionych: 2192 na 110 stronach
<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - następna >>>