Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-11-20 10:18:14
Wygasł: 2019-11-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2019-11-19 14:33:33
Wygasł: 2019-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn."„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pińczów – Sektor II Gmina".

Opublikowany: 2019-11-19 09:54:48
Wygasł: 2019-12-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:"Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie" w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Opublikowany: 2019-11-15 13:04:20
Wygasł: 2019-11-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów (DW 766) na skrzyżowanie typu rondo w Pińczowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Opublikowany: 2019-11-15 09:12:41
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zapytanie cenowe na zadanie p.n.:"Zakup sprzętu komputerowego i laptopa do Urzędu”

Opublikowany: 2019-11-15 09:12:45
Wygasł: 2019-11-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zapytanie cenowe na zadanie p.n.:"Zakup centrali do Urzędu Miejskiego w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-11-12 11:59:11
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki Orkanów na rok 2019r.

Opublikowany: 2019-11-12 10:17:56
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Młodzawy Małe w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-11-12 10:18:05
Wygasł: 2019-11-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-11-06 14:45:10
Wygasł: 2019-11-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” w miejscowości Orkanów w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

Opublikowany: 2019-11-06 14:45:17
Wygasł: 2019-11-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” fundusz sołecki w miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2019-11-06 14:04:50
Wygasł: 2019-11-22

Burmistrz miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie p.n.:"Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-11-06 12:47:15
Wygasł: 2019-11-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-11-06 12:27:20
Wygasł: 2019-11-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2019-11-05 15:00:11
Wygasł: 2019-11-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa pomieszczeń Remizy OSP" w miejscowości Kowala.

Opublikowany: 2019-11-05 13:31:09
Wygasł: 2019-11-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: Strefa Aktywna przy Orliku na Grodzisku – plac zabaw i park Parkour” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów na 2019r

Opublikowany: 2019-11-04 13:53:50
Wygasł: 2019-11-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Młodzawy Małe w ramach funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-11-04 13:53:56
Wygasł: 2019-11-13

Burmistrz miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-10-31 15:05:30
Wygasł: 2019-11-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” w miejscowości Orkanów w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

Opublikowany: 2019-10-31 13:01:32
Wygasł: 2019-11-07

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie publikuje informację z otwarcia oferty cenowej na wykonanie elewacji budynku Szkoły.


znalezionych: 2829 na 142 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>