Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-09-19 15:34:42
Wygasł: 2018-09-26

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:50
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:42
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-09-18 14:03:21
Wygasł: 2018-10-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-09-18 12:42:58
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Pińczów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2018-09-18 12:15:19
Wygasł: 2018-10-18

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-09-18 12:15:12
Wygasł: 2018-10-18

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-09-17 12:55:04
Wygasł: 2018-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:„Sukcesywne dostawy szczepionek”

Opublikowany: 2018-09-14 14:42:44
Wygasł: 2018-09-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-09-14 14:42:49
Wygasł: 2018-09-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-09-14 13:21:37
Wygasł: 2018-10-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie

Opublikowany: 2018-09-13 15:20:06
Wygasł: 2018-09-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2018-09-07 14:53:38
Wygasł: 2018-09-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zadania p.n.:"Montaż progów zwalniających na drodze gminnej" miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-09-04 15:16:24
Wygasł: 2018-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont drogi gminnej" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-09-04 14:12:37
Wygasł: 2018-10-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-08-31 15:20:36
Wygasł: 2018-09-07

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb”

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:21
Wygasł: 2018-09-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Montaż progów zwalniających na drodze gminnej" w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:26
Wygasł: 2018-09-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r, dofinansowanego ze środków Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:31
Wygasł: 2018-09-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-08-31 10:50:24
Wygasł: 2018-09-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”


znalezionych: 2434 na 122 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>