Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-02-15 11:58:43
Wygasł: 2019-03-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-02-13 11:55:20
Wygasł: 2019-02-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Zakup łodzi motorowej”.

Opublikowany: 2019-02-12 10:13:22
Wygasł: 2019-02-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego na zadanie p.n.:" Zmiana sposobu użytkowania obiektu administracyjnego przy ul. Słabskiej 13 - mieszkania socjalne"

Opublikowany: 2019-02-11 12:11:44
Wygasł: 2019-02-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Remont świetlicy ” w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-02-06 09:40:15
Wygasł: 2019-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n.:" Zmiana sposobu użytkowania obiektu administracyjnego przy ul. Słabskiej 13 - mieszkania socjalne"

Opublikowany: 2019-01-29 15:00:24
Wygasł: 2019-02-04

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opublikowany: 2019-01-28 13:56:26
Wygasł: 2019-03-31

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Zakup pieca do analiz znormalizowanych”

Opublikowany: 2019-01-21 14:50:26
Wygasł: 2019-01-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Pasturce”

Opublikowany: 2019-01-21 14:50:20
Wygasł: 2019-01-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Włochy”

Opublikowany: 2019-01-21 13:37:08
Wygasł: 2019-01-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia ofert w trybie konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opublikowany: 2019-01-17 14:58:33
Wygasł: 2019-01-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w miejscowości Włochy"

Opublikowany: 2019-01-17 11:44:28
Wygasł: 2019-01-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w Pasturce"

Opublikowany: 2019-01-17 09:55:50
Wygasł: 2019-02-20

IN F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie w 2019 roku

Opublikowany: 2019-01-14 14:10:42
Wygasł: 2019-01-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

Opublikowany: 2019-01-14 09:23:02
Wygasł: 2019-03-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy 10 sztuk komputerów przenośnych w ramach zadania: "Dostępny wirtualny świat - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2019-01-10 12:23:58
Wygasł: 2019-01-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Włochy"

Opublikowany: 2019-01-09 14:35:12
Wygasł: 2019-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie

Opublikowany: 2019-01-09 14:58:49
Wygasł: 2019-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Pasturce”

Opublikowany: 2019-01-08 12:48:22
Wygasł: 2019-01-11

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OGŁOSZENIA BURMISTRZA NA UTRZYMANIE SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2019-01-08 08:52:28
Wygasł: 2019-01-31

Informacja o wyborze partnera do wspolnej realizacji projektu


znalezionych: 2522 na 127 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>