Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-05-06 14:28:09
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb"

Opublikowany: 2019-05-06 13:52:36
Wygasł: 2019-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

Opublikowany: 2019-05-06 13:52:41
Wygasł: 2019-05-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-06 15:02:58
Wygasł: 2019-05-24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-06 14:01:14
Wygasł: 2019-05-24

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.:„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-04-30 15:26:43
Wygasł: 2019-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"

Opublikowany: 2019-04-30 11:47:55
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert cenowych na zadanie p.n.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-26 11:18:19
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Koperni"

Opublikowany: 2019-04-26 11:18:32
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”

Opublikowany: 2019-04-26 10:13:30
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 15:02:24
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 15:02:29
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 13:28:56
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-24 14:38:28
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna na rok 2019

Opublikowany: 2019-04-24 14:17:09
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Utwardzenie placu Remizy OSP” - fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne na rok 2019.

Opublikowany: 2019-04-24 12:43:54
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-24 12:44:04
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

Opublikowany: 2019-04-24 12:44:16
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Przebudowa pomieszczeń świetlicy" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-18 15:13:22
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb”

Opublikowany: 2019-04-18 14:46:05
Wygasł: 2019-04-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację nr 1 dla wykonawców, wraz ze zmianą ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"


znalezionych: 2592 na 130 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>