Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-08-27 09:03:09
Wygasł: 2019-09-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.:" Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I

Opublikowany: 2019-08-23 14:40:22
Wygasł: 2019-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I.

Opublikowany: 2019-08-23 13:06:17
Wygasł: 2019-09-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza zapytanie cenowe na pełnienie inspektora nadzoru budowlanego do zadani ap.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-08-21 13:49:37
Wygasł: 2019-08-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-21 13:27:34
Wygasł: 2019-08-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.

Opublikowany: 2019-08-20 10:15:10
Wygasł: 2019-08-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2019-08-20 10:15:00
Wygasł: 2019-08-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka zdrowotna ( POZ )

Opublikowany: 2019-08-19 14:35:27
Wygasł: 2019-08-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-19 13:02:58
Wygasł: 2019-08-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-14 14:23:52
Wygasł: 2019-08-21

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

Opublikowany: 2019-08-14 09:23:50
Wygasł: 2019-08-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-13 11:21:13
Wygasł: 2019-08-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-08-12 12:53:53
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia etap I

Opublikowany: 2019-08-12 12:18:23
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej zadania p.n.:" Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w ramach Budżretu Obywatelskiego na 2019r

Opublikowany: 2019-08-09 10:25:41
Wygasł: 2019-08-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2019-08-08 13:59:24
Wygasł: 2019-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-08 11:18:40
Wygasł: 2019-08-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)2

Opublikowany: 2019-08-08 09:20:03
Wygasł: 2019-08-25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2019-08-07 09:09:12
Wygasł: 2019-08-15

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wymianę kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 200-210 KW w budynku PSCK w Pińczowie przy ul. J. Piłsudskiego 2a.

Opublikowany: 2019-08-05 15:20:23
Wygasł: 2019-08-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.: „Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze”


znalezionych: 2746 na 138 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>