Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-02-16 11:10:25
Wygasł: 2022-03-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Kozubów na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-11 12:55:37
Wygasł: 2022-03-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Skrzypiów na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-11 11:27:28
Wygasł: 2022-03-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” – fundusz sołecki Kowala na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-11 09:35:48
Wygasł: 2022-02-19

INFORMACJA O wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 4 lutego 2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2022-02-09 14:55:02
Wygasł: 2022-03-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa garażu przy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Krzyżanowice Dolne na rok 2022

Opublikowany: 2022-02-08 14:09:22
Wygasł: 2022-02-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie "

Opublikowany: 2022-02-08 10:08:05
Wygasł: 2022-03-18

Pińczowska Spółka Wodna ogłasza postępowanie na zadanie p.n." Zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem podtopieniem lub nadmiarem uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny ( koparka )

Opublikowany: 2022-02-04 08:48:50
Wygasł: 2022-03-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Remont Drogi nr 365005T w Młodzawach Dużych”

Opublikowany: 2022-02-02 14:35:38
Wygasł: 2022-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie w trybie podstawowym p.n.:" Remont ul. Kluka w Pińczowie nr 365025T".

Opublikowany: 2022-02-02 09:44:44
Wygasł: 2022-03-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„ Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Woli Zagojskiej Dolnej ( budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2022-01-31 14:26:45
Wygasł: 2022-05-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji do zadania: „Wykonanie makiety pod nazwą Mój Pińczów – Sarmackie Ateny” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2022-01-26 13:24:19
Wygasł: 2022-02-14

Przedszkole Nr 1 w Pińczowie publikuje informacje o wynikach na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Pińczowie, ul. Szkolna 1 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2022-01-25 09:40:44
Wygasł: 2022-03-05

Pińczowska Spółka Wodna ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem podtopieniem lub nadmiarem uwilgoceniem

Opublikowany: 2022-01-24 13:48:18
Wygasł: 2022-02-07

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie publikuje informacje o wynikach na zadanie p.n.: " Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie, Kozubów 54A , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2022-01-19 15:32:40
Wygasł: 2022-02-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zamówienie w trybie z wolnej ręki w postępowaniu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pińczów – Sektor I i II ” w okresie jednego roku tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023

Opublikowany: 2022-01-12 10:20:30
Wygasł: 2022-02-23

Pińczowska Spółka Wodna ogłasza postępowanie przetargowe na zadanie p.n." Zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem podtopieniem lub nadmiarem uwilgoceniem

Opublikowany: 2022-01-11 13:03:22
Wygasł: 2022-01-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Remont drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Zakrzów na rok 2022

Opublikowany: 2022-01-05 18:42:19
Wygasł: 2022-02-10

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.: "Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2022-01-04 10:38:48
Wygasł: 2022-02-04

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2022-01-04 08:13:48
Wygasł: 2022-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowania w trybie z wolnej ręki na zadanie p.n.:„ Utrzymanie czystości i porządku na ulicach, parkingach, chodnikach miasta Pińczowa oraz na osiedlu –Gacki”


znalezionych: 3451 na 173 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>