Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-08-02 13:36:50
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)2

Opublikowany: 2019-08-02 12:42:54
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-08-01 15:27:18
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na nadzór inwestorski do zadania p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-08-01 15:13:15
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na nadzór inwestorski na zadaniu: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-08-01 15:13:26
Wygasł: 2019-08-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-07-31 14:12:00
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Hugona Kołłątaja w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-07-31 14:11:52
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2019-07-31 12:00:27
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Gacki wieś (do jeziorek)”

Opublikowany: 2019-07-31 11:34:00
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-07-31 11:34:13
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 4 obiekty” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019

Opublikowany: 2019-07-31 11:09:42
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2019-07-31 11:09:23
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Hugona Kołłątaja w Pińczowie”

Opublikowany: 2019-07-31 11:59:15
Wygasł: 2019-08-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Gacki wieś (do jeziorek)”

Opublikowany: 2019-07-26 15:30:11
Wygasł: 2019-08-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg na zadanie p.n." Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I

Opublikowany: 2019-07-31 11:59:37
Wygasł: 2019-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-07-26 14:31:14
Wygasł: 2019-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania p.n.: „Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja”

Opublikowany: 2019-07-26 14:21:04
Wygasł: 2019-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Pińczowie obejmująca wykonanie chodnika” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-07-26 13:13:32
Wygasł: 2019-08-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-07-26 12:58:08
Wygasł: 2019-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Gacki wieś (do jeziorek)”

Opublikowany: 2019-07-25 11:39:14
Wygasł: 2019-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa miejsca rekreacji"w miejscowości Stara Zagość w ramach funduszu Sołeckiego na 2019r


znalezionych: 2746 na 138 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>