Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-04-17 15:18:40
Wygasł: 2019-04-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-15 14:09:29
Wygasł: 2019-04-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

Opublikowany: 2019-04-12 15:14:01
Wygasł: 2019-04-19

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-04-12 15:03:04
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert związanych z realizację zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2019-04-12 14:21:47
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-04-12 14:08:43
Wygasł: 2019-04-19

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z realizację zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2019-04-11 14:30:35
Wygasł: 2019-04-30

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów - Sektor I"

Opublikowany: 2019-04-11 13:48:46
Wygasł: 2019-04-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców dotyczącą złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż stolarki w ramach zadania: „Budowa świetlicy wiejskiej” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2019-04-11 14:09:37
Wygasł: 2019-04-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-10 15:01:47
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 8 dotyczącą przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-10 10:51:09
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-08 14:56:36
Wygasł: 2019-04-24

Zbiorcze zestawienie ofert dla zamówienia publicznego "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów - Sektor I"otwartych w dniu 08.04.2019r.

Opublikowany: 2019-04-08 13:13:55
Wygasł: 2019-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 7dotyczącą przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-08 13:14:12
Wygasł: 2019-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-08 13:14:04
Wygasł: 2019-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:.: „Wykonanie projektu rozbudowy Remizy OSP” w miejscowości Brzeście w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-05 13:14:39
Wygasł: 2019-04-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 6 dotyczącą przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-05 12:24:20
Wygasł: 2019-04-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do oferty cenowej na zadanie p.n."Wykonanie projektu rozbudowy Remizy OSP" w miejscowości Brzeście w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-04 15:13:09
Wygasł: 2019-04-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” w Woli Zagojskiej Dolnej.

Opublikowany: 2019-04-04 14:16:46
Wygasł: 2019-04-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-04-01 13:12:56
Wygasł: 2019-04-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Utwardzenie placu Remizy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Krzyżanowice Dolne na rok 2019


znalezionych: 2592 na 130 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>