Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-01-04 07:38:34
Wygasł: 2022-01-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie z wolnej ręki na zadanie„ Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 10 oraz zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK w okresie od 1.02.2022 do 31.01.2023 r.

Opublikowany: 2021-12-30 14:03:40
Wygasł: 2022-01-06

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-12-28 15:45:20
Wygasł: 2022-01-15

Zespół Placówek Oświatowych w Kozubowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.:""Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie ,Kozubów 54A , 28-400 Pińczów "

Opublikowany: 2021-12-27 20:28:49
Wygasł: 2022-01-05

Przedszkole Nr 1 w Pińczowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.:" "Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 1 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-27 07:13:55
Wygasł: 2022-01-22

Przedszkole Nr 2 w Pińczowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.:" "Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 9 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-23 13:15:20
Wygasł: 2022-02-04

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.: " Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7 28-400 Pińczów"

Opublikowany: 2021-12-23 11:26:13
Wygasł: 2022-02-03

Przedszkole Nr 3 w Pińczowie publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.:" Dostawa żywności do Przedszkola Nr 3 w Pińczowie ul. Hugona Kołłątaja 8,28-400 Pińczów"

Opublikowany: 2021-12-22 15:06:17
Wygasł: 2022-02-02

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pod nazwą: "Dostawa żywności do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach Bogucice Pierwsze Stara Wieś 34, 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-22 13:17:42
Wygasł: 2022-01-29

Zespół Placówek Oświatowych w Gackach publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania p.n.:" Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach "

Opublikowany: 2021-12-17 13:54:02
Wygasł: 2022-01-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania pn. "Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczowa oraz w Gackach - Osiedle".

Opublikowany: 2021-12-16 14:19:52
Wygasł: 2021-12-23

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie, stanowiącej własność Gminy Pińczów z rozliczeniem „lokal za grunt” w trybie z ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, otwartego w dniu 30 listopada 2021 r. godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Opublikowany: 2021-12-10 20:43:20
Wygasł: 2021-12-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Opublikowany: 2021-12-08 15:28:00
Wygasł: 2021-12-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych.

Opublikowany: 2021-12-07 12:25:23
Wygasł: 2022-01-14

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-07 11:59:50
Wygasł: 2022-01-14

Szkoła Podstawowa w Kozubowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie Kozubów 54A , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-06 14:36:33
Wygasł: 2022-01-13

Przedszkole Nr 3 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Przedszkole Nr 3 w Pińczowie ul. Hugona Kołłątaja 8, 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-06 12:09:03
Wygasł: 2022-01-12

Zespół Placówek Oświatowych w Gackach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach, Gacki Osiedle 25, 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-06 14:50:12
Wygasł: 2021-12-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczowa oraz w Gackach – Osiedle”.

Opublikowany: 2021-12-06 10:47:52
Wygasł: 2022-01-14

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2022 do 31.12.2022 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2021-12-06 09:35:24
Wygasł: 2021-12-13

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2021r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.


znalezionych: 3451 na 173 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>