Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-01-03 13:05:56
Wygasł: 2019-01-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm./, dla wniosków, które zostaną złożone do Urzędu Miejskiego Pińczowie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.”

Opublikowany: 2018-12-28 13:38:40
Wygasł: 2019-01-08

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2018-12-21 14:37:14
Wygasł: 2018-12-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-20 13:21:36
Wygasł: 2018-12-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-20 12:51:11
Wygasł: 2018-12-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Opublikowany: 2018-12-17 14:37:08
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Zakup łodzi motorowej".

Opublikowany: 2018-12-14 10:28:05
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-13 11:43:00
Wygasł: 2018-12-27

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)

Opublikowany: 2018-12-12 13:38:58
Wygasł: 2018-12-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN” dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-11 13:56:29
Wygasł: 2019-01-07

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Opublikowany: 2018-12-11 13:17:19
Wygasł: 2018-12-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:"„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN”dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-12-07 13:31:16
Wygasł: 2018-12-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Zakup łodzi motorowej"

Opublikowany: 2018-12-04 12:42:44
Wygasł: 2018-12-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:" Ławka niepodległości dla samorządów" dofinansowana ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowe

Opublikowany: 2018-12-03 15:16:16
Wygasł: 2018-12-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.050.000,00 PLN”dla Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-11-27 11:06:34
Wygasł: 2018-12-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ławka niepodległości dla samorządów" dofinansowana ze środków dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

Opublikowany: 2018-11-23 08:30:22
Wygasł: 2018-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków na rok 2018r.

Opublikowany: 2018-11-20 12:56:55
Wygasł: 2018-11-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-11-16 14:42:06
Wygasł: 2018-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego”– fundusz sołecki Szarbków na rok 2018.

Opublikowany: 2018-11-15 13:50:46
Wygasł: 2018-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-11-15 10:31:03
Wygasł: 2018-11-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania cenowego na budowę ogrodzeń w miejscowości Podłęże, Zakrzów, Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.


znalezionych: 2522 na 127 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>