Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-10-21 13:35:59
Wygasł: 2019-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczących realizacji zadania: "Komputeryzacja Urzędu".

Opublikowany: 2019-10-21 12:33:34
Wygasł: 2019-10-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: "Budowa chodnika przy ulicy Średniej w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-21 10:33:15
Wygasł: 2019-10-28

INFORMACJA o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18października2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-10-18 15:04:43
Wygasł: 2019-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dla zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-18 14:11:15
Wygasł: 2019-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczącą zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-18 11:50:32
Wygasł: 2019-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na pełnienie kompleksowe nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-18 11:25:32
Wygasł: 2019-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-17 09:12:16
Wygasł: 2019-10-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2019-10-16 15:17:05
Wygasł: 2019-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-16 11:38:51
Wygasł: 2019-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-16 09:10:13
Wygasł: 2019-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zadania: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-15 12:55:40
Wygasł: 2019-10-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: " Budowa chodnika przy ulicy Średniej w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-14 08:25:34
Wygasł: 2019-10-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania: "Komputeryzacja Urzędu".

Opublikowany: 2019-10-11 10:26:41
Wygasł: 2019-10-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-09 14:26:26
Wygasł: 2019-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie".

Opublikowany: 2019-10-09 12:38:27
Wygasł: 2019-10-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"„Doposażenie placu zabaw w Bogucicach Pierwszych”

Opublikowany: 2019-10-08 13:07:49
Wygasł: 2019-10-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”

Opublikowany: 2019-10-08 12:54:22
Wygasł: 2019-10-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi Borków - Chwałowice, odcinek o długości 581m".

Opublikowany: 2019-10-04 15:12:42
Wygasł: 2019-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.„Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb”

Opublikowany: 2019-10-04 15:12:52
Wygasł: 2019-10-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811mb”


znalezionych: 2821 na 142 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>