Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-03-25 17:55:02
Wygasł: 2021-04-09

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup koparko-ładowarki HSW 9.30 rok produkcji 2002.

Opublikowany: 2021-03-19 11:02:38
Wygasł: 2021-03-26

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 12 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-03-19 09:37:33
Wygasł: 2021-04-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Wykonanie c.o. w świetlicy” (sołectwo Sadek)

Opublikowany: 2021-03-18 11:54:15
Wygasł: 2021-04-07

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” -fundusz sołecki Podłęże na 2021 r.

Opublikowany: 2021-03-15 09:43:39
Wygasł: 2021-03-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-03-12 15:16:16
Wygasł: 2021-04-02

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane dla zadania p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Orkanów

Opublikowany: 2021-03-12 09:12:50
Wygasł: 2021-04-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-03-11 14:02:37
Wygasł: 2021-03-26

Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n. „Świadczenie usługi przewozu osób dla mieszkańców Miasta Pińczów na okres od zawarcia umowy do 01.10.2023 r”

Opublikowany: 2021-03-10 15:19:37
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-10 10:19:59
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” -fundusz sołecki Podłęże na 2021 r.

Opublikowany: 2021-03-08 13:53:33
Wygasł: 2021-03-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert do zapytania cenowego na sprzedaż Aparatu USG Samsung HS40

Opublikowany: 2021-03-08 13:38:25
Wygasł: 2021-03-15

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 1 marca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-03-08 12:49:27
Wygasł: 2021-03-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza informacje o wynikach w postępowaniu przetargowym na zadanie p.n.: Usługi Sprzętowe - Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-03-04 16:32:16
Wygasł: 2021-03-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Brzeście, gm. Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1403 z działka o nr ewid. 1406”

Opublikowany: 2021-03-04 16:32:26
Wygasł: 2021-03-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie polegające na " Rozgraniczeniu nieruchomości położonych w mieście Pińczów na obrębie 02 oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 12/62,12/33 i 12/38 z działkami o nr 12/30, 12/85,12/34,12/35,12/36,12/37 i 12/87”

Opublikowany: 2021-03-04 10:19:16
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Bugaj na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-03 12:25:41
Wygasł: 2021-03-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-03-03 10:57:18
Wygasł: 2021-03-09

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza zapytanie cenowe na sprzedaż Aparatu USG Samsung HS40

Opublikowany: 2021-03-02 15:31:01
Wygasł: 2021-03-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania p.n. "„Przebudowy Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej”

Opublikowany: 2021-03-01 13:01:28
Wygasł: 2021-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa DW 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Klasztornej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 27+575 (w tym most nad rzeką Nidą)”.


znalezionych: 3308 na 166 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>