Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-12-06 10:47:52
Wygasł: 2022-01-14

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2022 do 31.12.2022 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2021-12-06 09:35:24
Wygasł: 2021-12-13

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 29 listopada 2021r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-12-03 13:53:58
Wygasł: 2022-01-09

Zespół Szkolno-Przedszkolny ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n "Dostawa żywności do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach, Bogucice Pierwsze Stara Wieś 34, 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-02 11:05:37
Wygasł: 2021-12-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie p.n.: „Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Pińczów oraz jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

Opublikowany: 2021-12-02 09:18:22
Wygasł: 2022-01-12

Przedszkole nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Pińczowie ul. Armii Krajowej 9 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-12-01 15:34:54
Wygasł: 2022-01-08

Przedszkole Nr 1 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 1 , 28-400 Pińczów"

Opublikowany: 2021-12-01 12:41:35
Wygasł: 2021-12-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Wiata kolejowa - Pińczów”– budżet obywatelski na rok 2021

Opublikowany: 2021-11-30 14:03:37
Wygasł: 2022-01-07

Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów”

Opublikowany: 2021-11-29 13:16:25
Wygasł: 2022-01-06

Zespół Szkół nr 1 w Pińczowie, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: Świadczeniu usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2021-11-26 13:23:30
Wygasł: 2022-01-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Pińczów – etap I”

Opublikowany: 2021-11-25 13:37:01
Wygasł: 2022-01-02

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów od 01.01.2022 do 31.12.2022 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2021-11-24 16:03:42
Wygasł: 2022-01-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Remont ulicy Armii Krajowej w Pińczowie".

Opublikowany: 2021-11-23 14:03:39
Wygasł: 2021-12-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2021-11-19 13:34:48
Wygasł: 2021-12-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie "Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym świadczone na potrzeby urzędu miejskiego w Pińczowie" w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”.

Opublikowany: 2021-11-18 14:46:24
Wygasł: 2021-12-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie -Sporządzenie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Zbiornika retencyjnego na rzece Nida” w obrębie miasta Pińczów oraz sołectw Skrzypiów i Kopernia w gminie Pińczów.

Opublikowany: 2021-11-16 08:51:07
Wygasł: 2021-12-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych

Opublikowany: 2021-11-09 12:37:27
Wygasł: 2021-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych dz. nr 250 dł. 274 od km 0+000 do km 0+274”.

Opublikowany: 2021-11-09 11:04:29
Wygasł: 2021-12-17

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogucicach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogucicach"

Opublikowany: 2021-11-09 10:24:01
Wygasł: 2021-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi w Chrabkowie (koło stawu) dz. nr 226 dł. 359 od km 0+000 do km 0+359”

Opublikowany: 2021-11-09 09:36:53
Wygasł: 2021-12-16

Zespół Placówek Oświatowych w Gackach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach"


znalezionych: 3453 na 173 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>