Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-09-18 08:23:42
Wygasł: 2019-10-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2019-09-17 15:00:21
Wygasł: 2019-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb”

Opublikowany: 2019-09-17 15:00:16
Wygasł: 2019-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811mb”

Opublikowany: 2019-09-13 14:09:47
Wygasł: 2019-10-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Borków – Chwałowice, odcinek o długości 581m”,

Opublikowany: 2019-09-12 15:06:56
Wygasł: 2019-09-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-09-11 10:36:49
Wygasł: 2019-11-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 996 ton”

Opublikowany: 2019-09-11 08:20:20
Wygasł: 2019-09-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2019-09-05 14:47:59
Wygasł: 2019-09-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wyborze wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-09-03 15:09:22
Wygasł: 2019-09-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.: " Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I

Opublikowany: 2019-09-03 12:59:29
Wygasł: 2019-10-03

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Opublikowany: 2019-09-03 12:59:25
Wygasł: 2019-10-03

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy

Opublikowany: 2019-08-30 12:48:30
Wygasł: 2019-09-09

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwacja ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania p.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-08-30 12:48:34
Wygasł: 2019-09-06

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 23 sierpnia 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-09-03 06:49:15
Wygasł: 2019-09-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.

Opublikowany: 2019-08-29 08:24:57
Wygasł: 2019-09-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.

Opublikowany: 2019-08-27 09:03:09
Wygasł: 2019-09-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.:" Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I

Opublikowany: 2019-08-23 14:40:22
Wygasł: 2019-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia - etap I.

Opublikowany: 2019-08-23 13:06:17
Wygasł: 2019-09-02

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza zapytanie cenowe na pełnienie inspektora nadzoru budowlanego do zadani ap.n.:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-08-21 13:49:37
Wygasł: 2019-08-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2019-08-21 13:27:34
Wygasł: 2019-08-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane w ramach zadania p.n.: „Remont dróg gminnych” fundusz sołecki Młodzawy Małe na rok 2019.


znalezionych: 2821 na 142 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>