Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-07-21 14:58:36
Wygasł: 2017-07-28

Zamawiający: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY:Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-21 14:38:14
Wygasł: 2017-07-28

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-21 14:01:58
Wygasł: 2017-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia prowadzonego w formie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r.

Opublikowany: 2017-07-21 12:38:07
Wygasł: 2017-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)

Opublikowany: 2017-07-18 09:49:28
Wygasł: 2017-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-17 07:40:10
Wygasł: 2017-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarci ofert do zadania p.n.:"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-14 15:23:29
Wygasł: 2017-07-27

Przedmiot: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie , 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 OGŁASZA Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów szkół podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-14 11:22:48
Wygasł: 2017-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna

Opublikowany: 2017-07-14 10:09:53
Wygasł: 2017-09-15

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót instalacyjnych pod zabudowę bezdotykowej myjni samochodowej”

Opublikowany: 2017-07-14 08:40:24
Wygasł: 2017-07-22

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie w roku szkolnym 2017/2018 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2017-07-12 11:53:09
Wygasł: 2017-07-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-11 11:46:14
Wygasł: 2017-07-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)"

Opublikowany: 2017-07-10 14:30:12
Wygasł: 2017-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-07-10 12:02:31
Wygasł: 2017-07-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem przy remizie OSP w Koperni”

Opublikowany: 2017-07-07 13:03:25
Wygasł: 2017-07-26

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia z lokalem mieszkalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi wod – kan, c.o. i energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-07-06 14:07:21
Wygasł: 2017-07-14

INFORMACJA O WYNIKACH postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego realizację zadania: "Przebudowa drogi Sadek - Kozubów"

Opublikowany: 2017-07-06 14:07:29
Wygasł: 2017-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."Przebudowa drogi Sadek - Kozubów" w ramach zapytania cenowego

Opublikowany: 2017-07-06 14:07:38
Wygasł: 2017-09-06

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2017/2018"

Opublikowany: 2017-07-04 13:16:28
Wygasł: 2017-08-04

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-06-27 14:01:53
Wygasł: 2017-08-01

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:


znalezionych: 2141 na 108 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>