Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:37
Wygasł: 2018-06-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:27
Wygasł: 2018-06-26

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-06-14 13:18:10
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:26
Wygasł: 2018-06-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:30
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-12 09:13:36
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:11
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:51
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Grochowiska

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:56
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Gacki w ramach funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-08 14:29:29
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-08 14:21:43
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-07 13:32:59
Wygasł: 2018-06-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-06 12:09:14
Wygasł: 2018-06-18

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-05 12:08:14
Wygasł: 2018-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-04 14:03:19
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"

Opublikowany: 2018-06-04 12:59:02
Wygasł: 2018-06-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-06-04 12:52:17
Wygasł: 2018-06-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-01 12:40:49
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów jako koordynator Pińczowskiego Klastra Energetycznego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego".

Opublikowany: 2018-06-01 09:44:40
Wygasł: 2018-06-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętowo-transportowe w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2018-05-30 13:56:35
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".


znalezionych: 2381 na 120 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>