Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-11-08 11:28:11
Wygasł: 2021-12-15

Przedszkole Nr 3 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" "Dostawa żywności do Przedszkola Nr 3 w Pińczowie "

Opublikowany: 2021-11-05 09:46:48
Wygasł: 2021-12-14

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" "Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie "

Opublikowany: 2021-11-04 07:55:53
Wygasł: 2021-12-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych„

Opublikowany: 2021-10-29 14:33:55
Wygasł: 2021-11-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie” – w zakresie budowy chodnika na ul. Grodziskowej od skrzyżowania z ul. 7 Źródeł.

Opublikowany: 2021-10-29 14:33:24
Wygasł: 2021-11-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia nr 5 do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Zaprojektowanie i budowa mostu na strudze w m. Nowa Zagość”.

Opublikowany: 2021-10-28 14:28:59
Wygasł: 2021-12-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2021-10-28 08:13:13
Wygasł: 2021-12-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Budowa ulicy Malinowej w Pińczowie (etap I- odc. dł. 115m)”

Opublikowany: 2021-10-26 12:30:09
Wygasł: 2021-12-03

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2021-10-26 11:17:30
Wygasł: 2021-11-29

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2021-10-21 13:27:44
Wygasł: 2021-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych dz. nr 250 dł. 274 od km 0+000 do km 0+274”

Opublikowany: 2021-10-21 11:43:51
Wygasł: 2021-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w Chrabkowie (koło stawu) dz. nr 226 dł. 359 od km 0+000 do km 0+359”.

Opublikowany: 2021-10-21 08:08:36
Wygasł: 2021-12-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Przebudowa drogi w Gackach ( jeziorka) dz. nr 62/3 dł. 308 m od km 0+000 do km 0 +308"

Opublikowany: 2021-10-20 09:08:02
Wygasł: 2021-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2021-10-12 14:16:02
Wygasł: 2021-11-26

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie, stanowiącej własność Gminy z rozliczeniem „lokal za grunt” w trybie z ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Opublikowany: 2021-10-12 13:58:43
Wygasł: 2021-10-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami

Opublikowany: 2021-10-11 11:00:03
Wygasł: 2021-10-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza zapytanie cenowe na :„Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-10-11 12:58:30
Wygasł: 2021-10-31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia nr 4 do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Zaprojektowanie i budowa mostu na strudze w m. Nowa Zagość”.

Opublikowany: 2021-10-08 12:53:24
Wygasł: 2021-10-15

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 1 października 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-10-07 15:12:52
Wygasł: 2021-10-28

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże”.

Opublikowany: 2021-10-06 11:43:06
Wygasł: 2021-11-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".


znalezionych: 3453 na 173 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>