Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-02-26 13:33:58
Wygasł: 2021-04-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu na realizację zadania: "Przebudowa dworca" w ramach projektu "Wsparcie mulitimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-25 14:01:51
Wygasł: 2021-03-04

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Opublikowany: 2021-02-25 14:01:39
Wygasł: 2021-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej – etap I”

Opublikowany: 2021-02-22 12:05:18
Wygasł: 2021-03-15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” fundusz sołecki Stara Zagość na rok 2021

Opublikowany: 2021-02-19 14:58:14
Wygasł: 2021-02-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-19 12:40:41
Wygasł: 2021-02-26

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-02-18 14:18:49
Wygasł: 2021-03-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. Budowa altany" w miejscowości Borków- fundusz sołecki na 2021 rok

Opublikowany: 2021-02-18 12:46:56
Wygasł: 2021-02-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert do zadania p.n.:Wykonanie poziomego oznakowania ulic m. Pińczowa "

Opublikowany: 2021-02-18 12:01:24
Wygasł: 2021-03-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n. Budowa altany z grillem" w miejscowości Skrzypiów - fundusz sołecki na 2021 rok

Opublikowany: 2021-02-17 10:19:55
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zestawienie ofert na zadanie p.n:"Drobne usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:14
Wygasł: 2021-03-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zestawienie ofert na zadanie p.n.:" Sprzedaż dla gminy Pińczów materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:21
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Zakup pionowych znaków drogowych w celu oznakowania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:27
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-17 10:20:43
Wygasł: 2021-02-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie p.n." Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2021-02-16 11:51:07
Wygasł: 2021-02-24

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ( POZ )

Opublikowany: 2021-02-15 15:25:12
Wygasł: 2021-02-22

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 15 lutego 2021 r. na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2021-02-11 09:38:26
Wygasł: 2021-02-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów pgłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2021-02-11 09:29:18
Wygasł: 2021-02-18

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania w trybie zaproszenie do złożenia oferty cenowej a wykonanie altan i wyposażenia w miejscowościach Skrzypiów, Borków i Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 - gm. Pińczów.

Opublikowany: 2021-02-11 09:38:18
Wygasł: 2021-02-20

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz pozwoleniami budynku usługowego – zespołu gabinetów medycznych w Pińczowie

Opublikowany: 2021-02-10 08:03:30
Wygasł: 2021-02-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zadanie p.n."Komputeryzacja urzędu"


znalezionych: 3308 na 166 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>