Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-10-16 15:32:36
Wygasł: 2018-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne i Średnie

Opublikowany: 2018-10-16 15:07:10
Wygasł: 2018-11-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"

Opublikowany: 2018-10-16 13:30:58
Wygasł: 2018-10-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie"

Opublikowany: 2018-10-15 11:14:52
Wygasł: 2018-10-22

Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 12.10.2018 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-12 11:54:14
Wygasł: 2018-10-18

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-12 10:46:27
Wygasł: 2018-10-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-12 10:46:33
Wygasł: 2018-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej " w miejscowości Uników Gmina Pińczów

Opublikowany: 2018-10-10 10:10:32
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-10-09 13:28:50
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki".

Opublikowany: 2018-10-09 13:27:25
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczących zadania: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-10-04 14:53:24
Wygasł: 2018-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-04 11:33:05
Wygasł: 2018-10-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2018-10-03 12:33:40
Wygasł: 2018-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Zakup samochodu strażackiego dla OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na2018r

Opublikowany: 2018-10-03 09:35:33
Wygasł: 2018-10-12

Gmina Pińczów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:23
Wygasł: 2018-10-05

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE p.n. : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:29
Wygasł: 2018-10-05

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:13
Wygasł: 2018-10-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n." Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie "

Opublikowany: 2018-10-01 13:34:44
Wygasł: 2018-10-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie".

Opublikowany: 2018-09-27 15:00:37
Wygasł: 2018-10-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki).”

Opublikowany: 2018-09-27 13:22:59
Wygasł: 2018-10-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” - fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne i Średnie na 2018 rok.


znalezionych: 2523 na 127 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>