Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-03-19 07:47:36
Wygasł: 2018-05-16

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-03-13 09:31:49
Wygasł: 2018-04-16

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-03-13 09:25:50
Wygasł: 2018-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.:" Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-03-06 14:49:58
Wygasł: 2018-04-07

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-03-06 13:53:01
Wygasł: 2018-05-06

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

Opublikowany: 2018-03-02 14:22:40
Wygasł: 2018-03-10

I N F O R M A C J A o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-03-01 12:22:50
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert cenowych na pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-28 13:00:06
Wygasł: 2018-03-12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie

Opublikowany: 2018-02-27 14:03:04
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-02-27 13:04:08
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego"

Opublikowany: 2018-02-23 09:38:05
Wygasł: 2018-03-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację z otwarcia ofert zapytania cenowego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do dostosowania pomieszczeń budynku SZOZ Pińczów przy ul. Klasztornej 6 do montażu urządzenia RTG

Opublikowany: 2018-02-21 15:06:17
Wygasł: 2018-02-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację z otwarcia ofert w II zapytaniu na zakup Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-02-20 14:22:47
Wygasł: 2018-03-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-19 15:03:55
Wygasł: 2018-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego"

Opublikowany: 2018-02-19 14:25:21
Wygasł: 2018-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów .”

Opublikowany: 2018-02-16 09:14:41
Wygasł: 2018-02-28

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-02-13 15:26:13
Wygasł: 2018-03-14

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-02-12 14:37:53
Wygasł: 2018-02-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wynikach w postępowaniu na zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-12 13:34:58
Wygasł: 2018-02-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do dostosowania pomieszczeń budynku SZOZ Pińczów przy ul. Klasztornej 6 do montażu urządzenia RTG

Opublikowany: 2018-02-12 12:27:55
Wygasł: 2018-02-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wystawia po raz drugi do sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"


znalezionych: 2313 na 116 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>