Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-09-21 13:29:35
Wygasł: 2017-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb

Opublikowany: 2017-09-21 13:29:29
Wygasł: 2017-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informację z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb"

Opublikowany: 2017-09-21 13:37:35
Wygasł: 2017-10-21

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-20 13:50:32
Wygasł: 2017-09-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.

Opublikowany: 2017-09-20 13:50:36
Wygasł: 2017-09-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert z dnia 14.09.2017r. prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-09-19 15:27:26
Wygasł: 2017-10-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010

Opublikowany: 2017-09-19 14:53:38
Wygasł: 2017-10-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-09-19 14:53:42
Wygasł: 2017-09-26

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 19 września 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-09-15 13:56:19
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje zmianę ogłoszenia do przetargu nieograniczonego zadania p.n.: " Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-15 10:35:10
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje odpowiedź do pytania dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-15 10:33:21
Wygasł: 2017-11-16

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Asfaltowanie placu węglowego”

Opublikowany: 2017-09-13 08:37:41
Wygasł: 2017-09-25

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2017-09-12 14:30:09
Wygasł: 2017-11-13

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadnia p.n: „Modernizacja węglowego placu składowego”

Opublikowany: 2017-09-08 14:58:04
Wygasł: 2017-09-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2017-09-08 09:13:07
Wygasł: 2017-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.

Opublikowany: 2017-09-06 16:08:03
Wygasł: 2017-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do km 0+500, dł. 500 mb

Opublikowany: 2017-09-06 16:07:54
Wygasł: 2017-09-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 226, 213/3, 124/4, 124/8 od km 0+000 do km 0+871, dł. 871 mb

Opublikowany: 2017-09-08 09:13:11
Wygasł: 2017-11-10

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: „Dostawa ciepłomierzy”

Opublikowany: 2017-09-04 14:04:17
Wygasł: 2017-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych"

Opublikowany: 2017-08-24 13:39:54
Wygasł: 2017-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych"


znalezionych: 2236 na 112 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>