Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-09-13 15:20:06
Wygasł: 2018-09-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2018-09-07 14:53:38
Wygasł: 2018-09-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zadania p.n.:"Montaż progów zwalniających na drodze gminnej" miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-09-04 15:16:24
Wygasł: 2018-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont drogi gminnej" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-09-04 14:12:37
Wygasł: 2018-10-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-08-31 15:20:36
Wygasł: 2018-09-07

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb”

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:21
Wygasł: 2018-09-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Montaż progów zwalniających na drodze gminnej" w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:26
Wygasł: 2018-09-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r, dofinansowanego ze środków Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018

Opublikowany: 2018-08-31 14:24:31
Wygasł: 2018-09-06

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-08-31 10:50:24
Wygasł: 2018-09-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”

Opublikowany: 2018-08-30 15:16:10
Wygasł: 2018-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-08-30 15:10:48
Wygasł: 2018-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-08-29 15:29:17
Wygasł: 2018-09-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego”– fundusz sołecki Szarbków

Opublikowany: 2018-08-29 15:23:52
Wygasł: 2018-09-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” - fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne i Średnie.

Opublikowany: 2018-08-29 15:15:42
Wygasł: 2018-09-05

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb”

Opublikowany: 2018-08-29 09:09:58
Wygasł: 2018-09-13

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Pińczów - w trybie zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe w gminie Pińczów oraz uzyskanie stosownego świadectwa potwierdzającego te właściwości.

Opublikowany: 2018-08-29 07:55:56
Wygasł: 2018-10-30

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wykonanie zadania pn. „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a”

Opublikowany: 2018-08-27 14:15:38
Wygasł: 2018-09-03

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb”

Opublikowany: 2018-08-27 09:48:31
Wygasł: 2018-09-07

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-08-23 14:54:42
Wygasł: 2018-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r, dofinansowanego ze środków Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018

Opublikowany: 2018-08-23 15:01:22
Wygasł: 2018-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wiejskiego”– w miejscowości Szarbków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018


znalezionych: 2523 na 127 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>