Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-08-17 12:45:52
Wygasł: 2021-08-26

Pińczowska Spółka Wodna z siedzibą ul. 3 Maja 10,28 – 400 Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót polegających na konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Brzeście, Kopernia, Skowronno Dolne

Opublikowany: 2021-08-10 11:30:09
Wygasł: 2021-09-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w Sadku".

Opublikowany: 2021-08-06 15:10:58
Wygasł: 2021-08-27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na na wykonanie robót związanych z realizacją zadania p.n.: „Ogrodzenie remizy OSP” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Winiary na rok 2021.

Opublikowany: 2021-08-06 15:11:03
Wygasł: 2021-08-27

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Zaprojektowanie i budowa mostu na strudze w m. Nowa Zagość”.

Opublikowany: 2021-08-05 09:16:25
Wygasł: 2021-11-11

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-08-05 09:16:42
Wygasł: 2021-11-11

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-08-04 15:01:13
Wygasł: 2021-09-11

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania p.n.: „Budowa siłowni zewnętrznej " w Skrzypiowie - w ramach Funduszu sołeckiego na 2021

Opublikowany: 2021-08-04 12:58:47
Wygasł: 2021-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zadania: "Skatepark" (lokalizacja OSiR).

Opublikowany: 2021-08-02 15:19:38
Wygasł: 2021-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania: „Wykonanie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii lub hydrogeologii – w sprawie zaburzenia stosunków wodnych na działkach nr 306/9, 306/10, 306/22, 306/16, 306/17, 306/18, 306/19, 306/20, 307/4, 308/1 obręb Skrzypiów ze szkodą dla działki nr 306/15 obręb Skrzypiów”.

Opublikowany: 2021-07-29 11:03:18
Wygasł: 2021-09-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: Budowa ulicy Malinowej w Pińczowie (etap I- odc. dł. 115m)”

Opublikowany: 2021-07-27 15:07:54
Wygasł: 2021-08-20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Zaprojektowanie i budowa mostu na strudze w m. Nowa Zagość”.

Opublikowany: 2021-07-27 12:54:00
Wygasł: 2021-08-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na : „Opracowanie opinii hydrogeologicznej w zakresie występowania wód leczniczych, a także termalnych i mineralnych na terenie Gminy Pińczów oraz wskazania perspektywicznych miejsc do ujęcia tych wód.”

Opublikowany: 2021-07-23 12:31:57
Wygasł: 2021-07-30

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 16 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-07-16 09:37:38
Wygasł: 2021-08-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza postępowanie dotyczące realizacji zadania: "Skatepark" (lokalizacja OSiR).

Opublikowany: 2021-07-15 13:37:43
Wygasł: 2021-08-22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Pasturce” w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 r.

Opublikowany: 2021-07-14 10:12:07
Wygasł: 2021-08-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o postępowaniu: Pełnienie kompleksowego nadzoru nad zadaniem "Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów" - w zakresie wykonania ścieżek rowerowych na terenie miasta Pińczów.

Opublikowany: 2021-07-13 14:36:33
Wygasł: 2021-10-01

INFORMACJA Z OCENY I WYBORU OFERT Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-07-13 12:24:37
Wygasł: 2021-08-19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa Remizy OSP” w miejscowości Kowala

Opublikowany: 2021-07-09 09:39:31
Wygasł: 2021-07-16

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 2 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-07-08 15:55:43
Wygasł: 2021-07-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Budowa chodnika na ulicy Zachodniej w Pińczowie”


znalezionych: 3451 na 173 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>