Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-07-12 09:50:44
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Wykonanie elewacji Remizy OSP" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2018-07-12 09:50:52
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Młodzawach Małych"

Opublikowany: 2018-07-11 15:29:23
Wygasł: 2018-07-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-11 11:16:04
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-07-11 09:48:56
Wygasł: 2018-07-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-07-10 11:01:51
Wygasł: 2018-07-23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-10 11:02:01
Wygasł: 2018-07-23

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.:„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-06 15:12:17
Wygasł: 2018-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-06 15:12:12
Wygasł: 2018-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych"

Opublikowany: 2018-07-06 15:12:07
Wygasł: 2018-07-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "„Przebudowa drogi w Starej Zagości”

Opublikowany: 2018-07-06 15:11:59
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-06 14:43:17
Wygasł: 2018-07-13

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-07-06 14:02:23
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I"

Opublikowany: 2018-07-06 14:02:29
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-07-09 08:03:48
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-05 10:11:51
Wygasł: 2018-07-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji w Remizie OSP" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2018-07-04 14:54:21
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącą zadania:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-07-04 14:35:17
Wygasł: 2018-07-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2018-07-04 13:04:40
Wygasł: 2018-07-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej.

Opublikowany: 2018-07-03 15:05:37
Wygasł: 2018-07-06

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”


znalezionych: 2465 na 124 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>