Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-22 15:13:17
Wygasł: 2018-06-26

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-06-22 15:13:36
Wygasł: 2018-06-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-21 15:43:31
Wygasł: 2018-07-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”

Opublikowany: 2018-06-21 15:43:35
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-06-21 15:43:39
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:31
Wygasł: 2018-06-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-20 12:58:18
Wygasł: 2018-06-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:43
Wygasł: 2018-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Grochowiska w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:39
Wygasł: 2018-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Gacki w ramach funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-21 09:38:35
Wygasł: 2018-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-20 12:58:34
Wygasł: 2018-06-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-19 12:43:01
Wygasł: 2018-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:32
Wygasł: 2018-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:37
Wygasł: 2018-06-22

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-15 15:13:27
Wygasł: 2018-06-26

„Remont dwóch łazienek dla chłopców i dziewczynek na parterze budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie ”

Opublikowany: 2018-06-14 13:18:10
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:26
Wygasł: 2018-06-30

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-06-13 11:42:30
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-12 09:13:36
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n." Budowa placu zabaw" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:11
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów


znalezionych: 2434 na 122 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>