Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-06-19 13:02:30
Wygasł: 2019-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenoweych na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Pińczów zgodnie z art.62.ust.1pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane.

Opublikowany: 2019-06-19 13:02:11
Wygasł: 2019-06-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 go Maja 10.

Opublikowany: 2019-06-18 09:07:41
Wygasł: 2019-06-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Kompleks wypoczynkowo – rekreacyjny w Pińczowie przy ul. Sikorskiego” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów na 2019r

Opublikowany: 2019-06-18 08:09:35
Wygasł: 2019-06-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa wodociągu i kanalizacji Gacki Osiedle”.

Opublikowany: 2019-06-17 15:30:35
Wygasł: 2019-06-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n..: „Budowa wodociągu i kanalizacji Gacki Osiedle”

Opublikowany: 2019-06-14 14:37:11
Wygasł: 2019-06-22

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-06-14 14:37:02
Wygasł: 2019-06-22

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 7 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-06-13 14:42:53
Wygasł: 2019-06-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w ramach budżetu obywatelskiego

Opublikowany: 2019-06-13 13:47:15
Wygasł: 2019-06-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów- Sektor I"

Opublikowany: 2019-06-13 11:39:07
Wygasł: 2019-06-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:"Park Sreet Workout & Strefa wypoczynku” w ramach budżetu obywatelskiego.

Opublikowany: 2019-06-12 14:39:23
Wygasł: 2019-06-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach zadania: „Budowa wodociągu i kanalizacji Gacki Osiedle".

Opublikowany: 2019-06-11 17:24:18
Wygasł: 2019-06-17

Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów , tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 44 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych ”

Opublikowany: 2019-06-11 13:49:39
Wygasł: 2019-06-17

Zamawiający : Gmina Pińczów tel. 41 357 38 71 ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie tel/fax. 41 357 38 91 ul. 7 Źródeł 7 28-400 Pińczów INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-06-10 14:43:02
Wygasł: 2019-06-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 go Maja 10.

Opublikowany: 2019-06-10 14:43:07
Wygasł: 2019-06-21

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowego pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach będących własnością Gminy Pińczów zgodnie z art.62.ust.1pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane.

Opublikowany: 2019-06-07 13:22:47
Wygasł: 2019-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Pasturka w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-06-06 14:19:26
Wygasł: 2019-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert cenowych na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-06-05 15:08:38
Wygasł: 2019-06-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I"

Opublikowany: 2019-06-05 13:36:30
Wygasł: 2019-06-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert cenowych do zadanie p.n.:" Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w ramach Budżetu Obywatelskiego

Opublikowany: 2019-06-04 15:02:48
Wygasł: 2019-06-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania p.n.:"Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów.


znalezionych: 2746 na 138 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>