Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-04-26 11:18:32
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”

Opublikowany: 2019-04-26 10:13:30
Wygasł: 2019-05-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 15:02:24
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 15:02:29
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-25 14:25:44
Wygasł: 2019-06-30

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania Dostawa opału miału w ilości 3800 ton dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

Opublikowany: 2019-04-25 14:25:40
Wygasł: 2019-06-30

Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020" dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie

Opublikowany: 2019-04-25 13:28:56
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-24 14:38:28
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” - fundusz sołecki Wola Zagojska Dolna na rok 2019

Opublikowany: 2019-04-24 14:17:09
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej dotyczącą zadania p.n.: „Utwardzenie placu Remizy OSP” - fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne na rok 2019.

Opublikowany: 2019-04-24 12:43:54
Wygasł: 2019-05-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-24 12:44:04
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsze i Bogucice Drugie

Opublikowany: 2019-04-24 12:44:16
Wygasł: 2019-05-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:"Przebudowa pomieszczeń świetlicy" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-04-18 15:13:22
Wygasł: 2019-05-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb”

Opublikowany: 2019-04-18 14:46:05
Wygasł: 2019-04-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację nr 1 dla wykonawców, wraz ze zmianą ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-04-17 15:18:40
Wygasł: 2019-04-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-04-15 14:09:29
Wygasł: 2019-04-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Przebudowa pomieszczeń świetlicy ” w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok dla miejscowości Uników.

Opublikowany: 2019-04-12 15:14:01
Wygasł: 2019-04-19

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2019-04-12 15:03:04
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert związanych z realizację zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2019-04-12 14:21:47
Wygasł: 2019-04-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-04-12 14:08:43
Wygasł: 2019-04-19

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z realizację zadania: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski).


znalezionych: 2686 na 135 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>