Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-10-31 11:22:55
Wygasł: 2018-11-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54,69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"

Opublikowany: 2018-10-30 14:52:05
Wygasł: 2018-11-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa chodnika - dokończenie” w miejscowości Młodzawy Małe w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r.

Opublikowany: 2018-10-26 10:29:13
Wygasł: 2018-11-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę ogrodzenia w miejscowościach: Stara Zagość, Podłęże, Zakrzów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-25 14:42:00
Wygasł: 2018-11-02

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 18.10.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-10-25 14:41:54
Wygasł: 2018-11-02

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 października 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-10-23 10:50:59
Wygasł: 2018-10-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-23 10:51:05
Wygasł: 2018-11-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczącą zadania: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-10-19 17:53:52
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-19 07:44:08
Wygasł: 2018-10-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-16 15:32:36
Wygasł: 2018-10-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne i Średnie

Opublikowany: 2018-10-16 15:07:10
Wygasł: 2018-11-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"

Opublikowany: 2018-10-16 13:30:58
Wygasł: 2018-10-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie"

Opublikowany: 2018-10-15 11:14:52
Wygasł: 2018-10-22

Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 12.10.2018 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-12 11:54:14
Wygasł: 2018-10-18

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-12 10:46:27
Wygasł: 2018-10-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-10-12 10:46:33
Wygasł: 2018-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej " w miejscowości Uników Gmina Pińczów

Opublikowany: 2018-10-10 10:10:32
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-10-09 13:28:50
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o unieważnieniu postępowania na zadanie: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki".

Opublikowany: 2018-10-09 13:27:25
Wygasł: 2018-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczących zadania: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-10-04 14:53:24
Wygasł: 2018-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r


znalezionych: 2592 na 130 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>