Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-12-08 14:44:44
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Skatepark"

Opublikowany: 2020-12-08 14:44:53
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach na zadanie p.n.:"Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-12-08 08:31:13
Wygasł: 2020-12-17

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty na zakup samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996.

Opublikowany: 2020-12-07 12:33:51
Wygasł: 2020-12-14

Spółka Wodociągi Pińczowskie informuje o unieważnieniu postępowania na „Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996"

Opublikowany: 2020-12-07 12:33:45
Wygasł: 2020-12-14

Spółka Wodociągi Pińczowskie przekazuje informację z otwarcia ofert na "Sprzedaż samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996"

Opublikowany: 2020-12-04 11:53:34
Wygasł: 2020-12-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach do przetargu nieograniczonego na na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco- monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”.

Opublikowany: 2020-12-03 11:29:59
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół do przetargu nieograniczonego na Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-12-02 15:24:25
Wygasł: 2020-12-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:""Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-12-02 12:27:38
Wygasł: 2021-01-08

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2020-11-30 12:56:00
Wygasł: 2020-12-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o zamiarze podpisania umowy na stałe utrzymanie czystości i porządku na zieleńcach na terenie miasta Pińczowa oraz w gackach – osiedle

Opublikowany: 2020-11-27 11:19:52
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco - monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo - eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

Opublikowany: 2020-11-26 10:58:13
Wygasł: 2020-12-08

Spółka Wodociągi Pińczowskie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup samochodu ciężarowego FSC STAR 1142 rok produkcji 1996.

Opublikowany: 2020-11-25 13:17:24
Wygasł: 2020-12-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do przetargu nieograniczonego na Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-25 11:31:47
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-25 11:31:38
Wygasł: 2020-12-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-24 12:49:41
Wygasł: 2020-12-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków"

Opublikowany: 2020-11-23 13:26:33
Wygasł: 2020-12-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na usługę polegająca na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2020-11-19 12:41:54
Wygasł: 2020-11-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dzierżawy 15 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco- monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2020-11-17 12:13:08
Wygasł: 2020-11-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów, oraz montażu i demontażu dekoracji świątecznej i jej konserwacji.

Opublikowany: 2020-11-16 12:35:29
Wygasł: 2020-12-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Skatepark"


znalezionych: 3308 na 166 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>