Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:51
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Grochowiska

Opublikowany: 2018-06-11 13:12:56
Wygasł: 2018-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Gacki w ramach funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-06-08 14:29:29
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-08 14:21:43
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-06-07 13:32:59
Wygasł: 2018-06-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego dostawę i montaż piłko chwytów w miejscowościach: Kowala, Orkanów i Zakrzów.

Opublikowany: 2018-06-06 12:09:14
Wygasł: 2018-06-18

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-05 12:08:14
Wygasł: 2018-06-14

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Orkanów , Uników

Opublikowany: 2018-06-04 14:03:19
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Remont ulicy Podgórze w Pińczowie nr 365066T od km 0+000 do km 0+167, dł. 167,0 mb"

Opublikowany: 2018-06-04 12:59:02
Wygasł: 2018-06-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-06-04 12:52:17
Wygasł: 2018-06-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów

Opublikowany: 2018-06-01 12:40:49
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów jako koordynator Pińczowskiego Klastra Energetycznego publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego".

Opublikowany: 2018-06-01 09:44:40
Wygasł: 2018-06-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętowo-transportowe w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2018-05-30 13:56:35
Wygasł: 2018-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych".

Opublikowany: 2018-05-30 07:53:44
Wygasł: 2018-06-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego zadania: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-05-30 07:47:22
Wygasł: 2018-06-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)".

Opublikowany: 2018-05-29 11:51:37
Wygasł: 2018-06-05

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 22.05.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-05-28 12:08:39
Wygasł: 2018-06-10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Tytuł zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I”

Opublikowany: 2018-05-27 16:50:18
Wygasł: 2018-07-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”

Opublikowany: 2018-05-25 13:38:08
Wygasł: 2018-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie”

Opublikowany: 2018-05-23 10:57:00
Wygasł: 2018-06-10

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów


znalezionych: 2434 na 122 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>