Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-04-10 14:11:41
Wygasł: 2018-04-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-04-10 10:24:27
Wygasł: 2018-04-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarrnej – Funduszu Sprawiedliwości Program I Priorytetu III B „ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”

Opublikowany: 2018-04-06 13:45:31
Wygasł: 2018-04-13

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 06.04.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-03-29 11:38:56
Wygasł: 2018-04-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: "Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Sadek w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-03-28 09:57:50
Wygasł: 2018-04-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem instalacji c.o.” w ramach Funduszu sołeckiego na 2018r w miejscowości Szczypiec

Opublikowany: 2018-03-27 14:56:31
Wygasł: 2018-04-27

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Opublikowany: 2018-03-21 08:52:07
Wygasł: 2018-03-28

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 14 marca 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-03-20 09:32:06
Wygasł: 2018-04-06

O G Ł O S Z E N I E O ODWOŁANIU PRZETARGU pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Byczowie obręb 07, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 26 o powierzchni 2700m2.

Opublikowany: 2018-03-19 07:47:36
Wygasł: 2018-05-16

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2018 r.”

Opublikowany: 2018-03-13 09:31:49
Wygasł: 2018-04-16

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-03-13 09:25:50
Wygasł: 2018-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.:" Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-03-06 14:49:58
Wygasł: 2018-04-07

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-03-06 13:53:01
Wygasł: 2018-05-06

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

Opublikowany: 2018-03-02 14:22:40
Wygasł: 2018-03-10

I N F O R M A C J A o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-03-01 12:22:50
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert cenowych na pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-28 13:00:06
Wygasł: 2018-03-12

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Wybór zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Skrzypiowie

Opublikowany: 2018-02-27 14:03:04
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert zapytania cenowego na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-02-27 13:04:08
Wygasł: 2018-03-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego"

Opublikowany: 2018-02-23 09:38:05
Wygasł: 2018-03-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację z otwarcia ofert zapytania cenowego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do dostosowania pomieszczeń budynku SZOZ Pińczów przy ul. Klasztornej 6 do montażu urządzenia RTG

Opublikowany: 2018-02-21 15:06:17
Wygasł: 2018-02-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację z otwarcia ofert w II zapytaniu na zakup Ultrasonograf ZONARE z one Scan"


znalezionych: 2381 na 120 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>