Archiwum przetargów

Opublikowany: 2016-11-17 11:18:13
Wygasł: 2016-12-10

INFORMACJA z otwarcia ofert przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” w Pińczowie”. Otwarcie ofert w dniu 16.11.2016 godz. 10 15.

Opublikowany: 2016-11-16 14:13:14
Wygasł: 2016-11-23

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wynajęcie garażu, przeprowadzonego w dniu 15 listopada 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-11-14 10:04:19
Wygasł: 2016-12-05

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Remont, Przebudowa i Adaptacja części pomieszczeń SZOZ Pińczów wraz z montażem platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych „

Opublikowany: 2016-11-07 10:00:26
Wygasł: 2016-12-05

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki Wodociągi Pińczowskie w Pińczowie"

Opublikowany: 2016-11-04 14:38:19
Wygasł: 2016-11-20

INFORMACJA O WYNIKACH Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Złota 7, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 02.11.2016 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów”.

Opublikowany: 2016-11-02 09:25:36
Wygasł: 2016-11-28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-26 14:07:42
Wygasł: 2016-11-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej"

Opublikowany: 2016-10-26 14:07:48
Wygasł: 2016-11-02

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-25 12:33:05
Wygasł: 2016-11-10

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób wymagających opieki w miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-25 12:10:31
Wygasł: 2016-11-25

Informacja Burmistrza o wynikach w przetargu nieograniczonym na: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2016-10-25 12:10:38
Wygasł: 2016-11-01

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: "Budowa wodociągu w miejscowości Podłęże (projekt)"

Opublikowany: 2016-10-25 09:22:26
Wygasł: 2016-11-30

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2016-10-25 07:45:55
Wygasł: 2016-11-02

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTÓW GMINY PIŃCZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH"

Opublikowany: 2016-10-24 12:32:30
Wygasł: 2016-10-31

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21.10.2016 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2016-10-24 08:15:44
Wygasł: 2016-12-21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p. n.: „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-24 08:15:54
Wygasł: 2016-12-20

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania p.n. „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-21 11:59:39
Wygasł: 2016-11-04

Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Pińczów

Opublikowany: 2016-10-20 15:16:14
Wygasł: 2016-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Republiki Pińczowskiej i ul. Pałęki w Pińczowie".

Opublikowany: 2016-10-20 12:07:44
Wygasł: 2016-12-20

Informacja o unieważnieniu postępowania na realizację zadania pn. „Przeniesienie układu pomiarowego”

Opublikowany: 2016-10-20 12:08:02
Wygasł: 2016-11-10

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”


znalezionych: 2083 na 105 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>