Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-07-09 09:39:31
Wygasł: 2021-07-16

INFORMACJA o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 2 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2021-07-08 15:55:43
Wygasł: 2021-07-30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Budowa chodnika na ulicy Zachodniej w Pińczowie”

Opublikowany: 2021-07-09 10:35:24
Wygasł: 2021-08-14

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia.

Opublikowany: 2021-07-08 11:35:36
Wygasł: 2021-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 2 szt. namiotów z logo Gminy Pińczów i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w ramach realizacji akcji promocji szczepień, jako wsparcie organizacyjne mobilnych zespołów szczepień.

Opublikowany: 2021-07-08 08:35:30
Wygasł: 2021-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-07-07 15:02:45
Wygasł: 2021-10-01

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-07-01 14:34:37
Wygasł: 2021-10-01

Informacja z oceny ofert oraz wyboru oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-06-30 13:45:54
Wygasł: 2021-08-07

Postępowanie nr 3 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze”

Opublikowany: 2021-06-30 13:29:28
Wygasł: 2021-10-01

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ „Dostawa węgla groszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Opublikowany: 2021-06-30 10:37:29
Wygasł: 2021-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje postępowanie dotyczące realizacji zadania pn. "Skatepark" (lokalizacja OSiR).

Opublikowany: 2021-06-29 14:58:08
Wygasł: 2021-08-05

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa dróg w miejscowości Winiary" - w zakresie przebudowy drogi na działce o nr ewid. 332

Opublikowany: 2021-06-29 09:43:30
Wygasł: 2021-09-01

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-06-28 13:36:27
Wygasł: 2021-08-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Remont Remizy OSP" w miejscowości Marzęcin - fundusz sołecki na 2021 rok.

Opublikowany: 2021-06-28 16:35:01
Wygasł: 2021-09-01

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-06-24 10:53:39
Wygasł: 2021-07-01

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert na realizację zadania: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Klasztorna 6, 28 – 400 Pińczów”.

Opublikowany: 2021-06-18 14:26:46
Wygasł: 2021-06-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym na zadanie p.n.: "Opracowanie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2021-06-18 14:26:38
Wygasł: 2021-09-01

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-06-18 12:44:23
Wygasł: 2021-09-01

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Opublikowany: 2021-06-17 12:03:31
Wygasł: 2021-07-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„ Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w miejscowości Brzeście (budżet obywatelski)”.

Opublikowany: 2021-06-17 16:38:33
Wygasł: 2021-07-23

Postępowanie nr 2 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze”


znalezionych: 3453 na 173 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>