Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-06-03 13:49:44
Wygasł: 2019-08-04

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020”

Opublikowany: 2019-06-03 13:49:49
Wygasł: 2019-08-04

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku- Pińczów 2019/2020”

Opublikowany: 2019-05-31 12:20:39
Wygasł: 2019-06-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Pasturka w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-29 14:05:48
Wygasł: 2019-06-07

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-05-28 13:05:34
Wygasł: 2019-06-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze" w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-27 14:39:42
Wygasł: 2019-06-17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-27 13:29:51
Wygasł: 2019-06-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania p.n.:"Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2019-05-27 12:58:24
Wygasł: 2019-06-17

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p.n.:„Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-27 10:19:01
Wygasł: 2019-06-03

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Zamawiający - Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Usługi sprzętowo-transportowe na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2019-05-24 13:01:10
Wygasł: 2019-07-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla handlowego”

Opublikowany: 2019-05-23 14:31:11
Wygasł: 2019-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"

Opublikowany: 2019-05-23 11:08:46
Wygasł: 2019-05-28

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p.n : „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-23 09:52:38
Wygasł: 2019-05-28

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p.n. Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-21 14:39:27
Wygasł: 2019-05-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb”

Opublikowany: 2019-05-20 15:08:44
Wygasł: 2019-05-24

Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 44 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych ”

Opublikowany: 2019-05-20 15:14:42
Wygasł: 2019-05-24

Zamawiający : Gmina Pińczów tel. 41 357 38 71 ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie tel/fax. 41 357 38 91 ul. 7 Źródeł 7 28-400 Pińczów INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2019-05-17 11:25:37
Wygasł: 2019-05-24

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Skowronno Dolne w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-05-16 08:25:58
Wygasł: 2019-06-03

Burmistrz miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-05-15 15:21:21
Wygasł: 2019-05-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"

Opublikowany: 2019-05-15 13:07:55
Wygasł: 2019-05-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb”


znalezionych: 2746 na 138 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>