Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-07-25 13:19:14
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Starej Zagości”

Opublikowany: 2018-07-25 13:19:07
Wygasł: 2018-08-02

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-25 10:31:03
Wygasł: 2018-08-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego wnioski złożone przez mieszkańców Miasta Pińczów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Opublikowany: 2018-07-25 09:02:08
Wygasł: 2018-08-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Bogucice Drugie w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r

Opublikowany: 2018-07-24 15:05:20
Wygasł: 2018-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Remont chodników i schodów osiedlowych - Gacki Osiedle” w ramach budżetu obywatelskiego w na rok 2018

Opublikowany: 2018-07-24 09:01:02
Wygasł: 2018-08-01

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-24 08:48:14
Wygasł: 2018-08-01

Zamawiający : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71 Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów, tel/fax. 41 357 38 91 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-20 13:48:07
Wygasł: 2018-07-27

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II”

Opublikowany: 2018-07-19 15:05:03
Wygasł: 2018-07-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montażem sprzętu RTG

Opublikowany: 2018-07-19 07:41:50
Wygasł: 2018-09-20

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla miału

Opublikowany: 2018-07-18 14:06:31
Wygasł: 2018-07-24

Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Nr 1 w Pińczowie , ul. Szkolna 2 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 44 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-18 11:26:33
Wygasł: 2018-07-24

Zamawiający : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71 Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów, tel/fax. 41 357 38 91 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkół Podstawowych z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie na terenie Gminy Pińczów w roku szkolnym 2018/2019 w formie biletów miesięcznych”

Opublikowany: 2018-07-18 08:16:23
Wygasł: 2018-07-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Młodzawach Małych"

Opublikowany: 2018-07-13 12:17:31
Wygasł: 2018-07-20

Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II”

Opublikowany: 2018-07-13 14:50:06
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pińczowie (do ogródków działkowych)”

Opublikowany: 2018-07-13 12:17:05
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych”

Opublikowany: 2018-07-13 12:17:00
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w Starej Zagości”

Opublikowany: 2018-07-12 09:50:44
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Wykonanie elewacji Remizy OSP" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2018-07-12 09:50:52
Wygasł: 2018-07-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Młodzawach Małych"

Opublikowany: 2018-07-11 15:29:23
Wygasł: 2018-07-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”


znalezionych: 2522 na 127 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>