Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-10-26 07:27:00
Wygasł: 2017-12-31

Informacja o otwarciu ofert na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”

Opublikowany: 2017-10-25 09:22:03
Wygasł: 2017-11-10

Gmina Pińczów: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2017-10-24 07:50:30
Wygasł: 2017-12-31

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n.: „Asfaltowanie placu węglowego”

Opublikowany: 2017-10-19 14:13:42
Wygasł: 2017-12-31

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”

Opublikowany: 2017-10-19 13:49:46
Wygasł: 2017-10-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów"

Opublikowany: 2017-10-18 14:44:12
Wygasł: 2017-10-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów , Brzeście.

Opublikowany: 2017-10-18 14:44:21
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-18 12:32:08
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Opublikowany: 2017-10-17 15:13:19
Wygasł: 2017-10-31

Zawiadomienie o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-17 15:18:09
Wygasł: 2017-10-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r

Opublikowany: 2017-10-17 12:33:30
Wygasł: 2017-10-27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-10-13 14:52:04
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników

Opublikowany: 2017-10-12 14:36:58
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wymiana dachu na budynku wiejskim” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Szarbków.

Opublikowany: 2017-10-12 11:16:55
Wygasł: 2017-10-19

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"

Opublikowany: 2017-10-10 14:47:16
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"

Opublikowany: 2017-10-10 14:21:21
Wygasł: 2017-10-18

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzyżanowice Dolne, Kowala, Skrzypiów, Brzeście

Opublikowany: 2017-10-09 13:56:55
Wygasł: 2017-12-31

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”.

Opublikowany: 2017-10-06 15:12:19
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Poszerzenie drogi gminnej” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Byczów na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-05 14:54:03
Wygasł: 2017-10-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert o udzielenie zamówienia publicznego do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na rok 2017

Opublikowany: 2017-10-04 12:13:55
Wygasł: 2017-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010"


znalezionych: 2313 na 116 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>