Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-10-04 11:33:05
Wygasł: 2018-10-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2018-10-03 12:33:40
Wygasł: 2018-10-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Zakup samochodu strażackiego dla OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na2018r

Opublikowany: 2018-10-03 09:35:33
Wygasł: 2018-10-12

Gmina Pińczów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów.

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:23
Wygasł: 2018-10-05

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE p.n. : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:29
Wygasł: 2018-10-05

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2018-10-02 13:33:13
Wygasł: 2018-10-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n." Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie "

Opublikowany: 2018-10-01 13:34:44
Wygasł: 2018-10-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie".

Opublikowany: 2018-09-27 15:00:37
Wygasł: 2018-10-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki).”

Opublikowany: 2018-09-27 13:22:59
Wygasł: 2018-10-04

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich” - fundusz sołecki Krzyżanowice Dolne i Średnie na 2018 rok.

Opublikowany: 2018-09-27 15:00:47
Wygasł: 2018-09-28

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"

Opublikowany: 2018-09-26 15:05:19
Wygasł: 2018-10-03

Gmina Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów"

Opublikowany: 2018-09-26 12:27:22
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zapra w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018rsza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Zakup samochodu strażackiego dla OSP" w miejscowości Młodzawy Duże

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:52
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)”

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:46
Wygasł: 2018-10-03

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-26 10:11:40
Wygasł: 2018-10-05

Ogłoszenie nr 621917-N-2018 z dnia 2018-09-26 r. Gmina Pińczów: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2018-09-21 14:46:45
Wygasł: 2018-09-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Remont pomieszczeń w budynku starej szkoły w Krzyżanowicach Średnich”

Opublikowany: 2018-09-19 15:34:35
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-19 15:34:42
Wygasł: 2018-09-26

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Pińczowie (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:50
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"

Opublikowany: 2018-09-19 14:42:42
Wygasł: 2018-09-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"


znalezionych: 2592 na 130 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>