Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-03-15 12:34:11
Wygasł: 2017-05-10

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału – węgiel ekogroszek w ilości 200 ton”

Opublikowany: 2017-03-09 15:02:33
Wygasł: 2017-03-16

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.„Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II” opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ramach zadania

Opublikowany: 2017-03-03 13:39:19
Wygasł: 2017-03-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II"

Opublikowany: 2017-03-03 13:39:26
Wygasł: 2017-05-03

Informacja o unieważnieniu postępowania p.n.: „Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni węglowej”

Opublikowany: 2017-02-28 08:54:50
Wygasł: 2017-03-07

INFORMACJA o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 21 luty 2017r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10

Opublikowany: 2017-02-27 14:18:11
Wygasł: 2017-03-06

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-02-24 15:14:11
Wygasł: 2017-04-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

Opublikowany: 2017-02-21 07:53:26
Wygasł: 2017-02-27

I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.02.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-02-14 11:40:49
Wygasł: 2017-03-20

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-02-08 06:27:54
Wygasł: 2017-04-07

Informacja o dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn. „Transport kontenerówKP7 z żużlem”

Opublikowany: 2017-01-27 12:26:53
Wygasł: 2017-02-15

Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o w Pińczowie , zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Opublikowany: 2017-01-19 10:40:18
Wygasł: 2017-01-26

I N F O R M A C J A o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 10.01.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-01-19 07:29:13
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-18 14:45:54
Wygasł: 2017-02-06

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:00
Wygasł: 2017-02-22

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:05
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-17 13:29:11
Wygasł: 2017-02-21

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-01-11 14:39:02
Wygasł: 2017-03-10

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania pn. „Dostawa opału w ilości 204 tony"

Opublikowany: 2017-01-11 14:38:55
Wygasł: 2017-03-03

Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n. „Dostawa energii elektrycznej”

Opublikowany: 2017-01-02 08:22:45
Wygasł: 2017-03-01

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej”


znalezionych: 2141 na 108 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>