Archiwum przetargów

Opublikowany: 2017-06-14 14:57:22
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie " w ramach zapytania cenowego

Opublikowany: 2017-06-14 14:57:33
Wygasł: 2017-06-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach zapytania cenowego na zadania p.n."Budowa chodnika przy ul. Bednarskiej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-06-13 11:03:36
Wygasł: 2017-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-06-13 11:03:43
Wygasł: 2017-07-19

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2017-06-09 15:10:31
Wygasł: 2017-06-16

Protokół z otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2017-06-08 11:32:46
Wygasł: 2017-06-15

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Młodzawy Małe

Opublikowany: 2017-06-08 11:33:03
Wygasł: 2017-06-15

Protokół z otwarcia ofert w ramach zaproszenia do złożenia ofert cenowych na zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość

Opublikowany: 2017-06-08 11:33:14
Wygasł: 2017-06-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Marzęcin

Opublikowany: 2017-06-06 15:28:36
Wygasł: 2017-06-13

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: "Budowa chodnika na ulicy Wiosennej w Pińczowie" (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2017-06-06 12:25:42
Wygasł: 2017-06-30

Zbiorcze zestawienie ofert dla zamówienia publicznego OŚiGM.271.1.2017 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów-Sektor I" otwartych w dniu 05.06.2017 r.

Opublikowany: 2017-06-02 15:08:13
Wygasł: 2017-06-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ulicy Bednarskiej w Pińczowie” (budżet obywatelski).

Opublikowany: 2017-06-02 12:33:55
Wygasł: 2017-07-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie” w Młodzawach Małych

Opublikowany: 2017-06-02 11:09:48
Wygasł: 2017-07-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania p.n.:"Przebudowa drogi Sadek - Kozubów"

Opublikowany: 2017-06-01 13:50:35
Wygasł: 2017-06-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowy chodnika - dokończenie”

Opublikowany: 2017-06-01 09:34:01
Wygasł: 2017-07-07

Spółka Wodociągi Pińczowskie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 7 źródeł i ul. Grodziskowej w Pińczowie"

Opublikowany: 2017-05-31 14:01:13
Wygasł: 2017-06-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów informuje, że w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętowo-transportowe w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Pińczów” złożono następujące oferty:

Opublikowany: 2017-05-30 14:52:24
Wygasł: 2017-06-12

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Gmina Pińczów zaprasza do złożenia oferty prowadzenia usługi polegającej na „Wyłapywaniu, przejęciu i zapewnieniu kompleksowej opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie gminy Pińczów w 2017 i 2018r.”

Opublikowany: 2017-06-12 11:36:13
Wygasł: 2017-07-30

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa linii kablowej”

Opublikowany: 2017-05-29 15:06:44
Wygasł: 2017-06-05

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 22 maja 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2017-05-25 09:58:03
Wygasł: 2017-06-07

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie informuje o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zadania p.n.:"Przebudowa i remont budynku biblioteki w Pińczowie"


znalezionych: 2192 na 110 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>