Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-02-20 14:22:47
Wygasł: 2018-03-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-19 15:03:55
Wygasł: 2018-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II – budowa parkingu i szaletu miejskiego"

Opublikowany: 2018-02-19 14:25:21
Wygasł: 2018-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów .”

Opublikowany: 2018-02-16 09:14:41
Wygasł: 2018-02-28

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579

Opublikowany: 2018-02-13 15:26:13
Wygasł: 2018-03-14

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-02-12 14:37:53
Wygasł: 2018-02-27

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wynikach w postępowaniu na zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-12 13:34:58
Wygasł: 2018-02-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do dostosowania pomieszczeń budynku SZOZ Pińczów przy ul. Klasztornej 6 do montażu urządzenia RTG

Opublikowany: 2018-02-12 12:27:55
Wygasł: 2018-02-23

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wystawia po raz drugi do sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-02-09 13:32:35
Wygasł: 2018-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”.

Opublikowany: 2018-02-09 13:25:25
Wygasł: 2018-02-15

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o wynikach sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-02-05 14:42:29
Wygasł: 2018-02-15

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „usługa dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2018-02-05 13:49:59
Wygasł: 2018-02-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje z otwarcia ofert na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-02-01 14:20:38
Wygasł: 2018-02-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje dla wykonawców nr 2 na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-30 12:01:00
Wygasł: 2018-02-06

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje dla wykonawców nr 1 na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-30 09:36:57
Wygasł: 2018-03-02

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2018-01-30 08:51:05
Wygasł: 2018-02-12

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wystawia do sprzedaży Ultrasonograf ZONARE z one Scan"

Opublikowany: 2018-01-25 14:20:58
Wygasł: 2018-02-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„na usługę dzierżawy 4 urządzeń drukujących, integracji urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego, obsługa serwisowo-eksploatacyjna urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego”

Opublikowany: 2018-01-17 15:24:51
Wygasł: 2018-02-09

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na roboty budowlane do zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa etap II" - budowa parkingu i szaletu miejskiego

Opublikowany: 2018-01-17 13:52:11
Wygasł: 2018-01-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7"w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pińczów

Opublikowany: 2018-01-15 08:51:10
Wygasł: 2018-03-15

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 364 ton”


znalezionych: 2381 na 120 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>