Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-03-26 12:31:00
Wygasł: 2019-04-04

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza konkursu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opublikowany: 2019-03-25 13:28:28
Wygasł: 2019-04-09

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Opublikowany: 2019-03-25 11:53:33
Wygasł: 2019-06-01

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego"

Opublikowany: 2019-03-25 11:53:38
Wygasł: 2019-06-01

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Opublikowany: 2019-03-20 13:48:34
Wygasł: 2019-04-05

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje sprostowanie ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-03-15 15:12:36
Wygasł: 2019-03-23

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-03-15 14:05:58
Wygasł: 2019-04-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację dla wykonawców nr 4 o wydłużeniu terminu składania ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-03-15 08:02:51
Wygasł: 2019-03-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Rady Miejskiej”

Opublikowany: 2019-03-12 16:14:23
Wygasł: 2019-03-30

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest zakup i dostawa do Urzędu Miejskiego w Pińczowie materiałów biurowych w ramach projektu: "Dostępny wirtualny świat - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2019-03-08 14:16:31
Wygasł: 2019-05-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Opublikowany: 2019-03-08 14:16:18
Wygasł: 2019-03-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.: Budowa oświetlenia przy ulicy Grodziskowej " w Pińczowie

Opublikowany: 2019-03-08 10:36:37
Wygasł: 2019-04-10

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wniesieniu odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie dotyczące przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-03-07 14:35:33
Wygasł: 2019-03-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. H. Kołłątaja w Pińczowie” (budżet obywatelski)

Opublikowany: 2019-03-06 08:43:03
Wygasł: 2019-03-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 3 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-03-05 12:04:10
Wygasł: 2019-04-05

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy:

Opublikowany: 2019-03-04 10:18:19
Wygasł: 2019-03-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem jest zakup i dostawa do Urzędu Miejskiego w Pińczowie materiałów biurowych w ramach projektu: "Dostępny wirtualny świat - szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów".

Opublikowany: 2019-03-04 09:06:01
Wygasł: 2019-05-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego przeznaczonego głównie do przewozu węgla”

Opublikowany: 2019-02-28 10:10:00
Wygasł: 2019-03-11

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: Budowa oświetlenia przy ulicy Grodziskowej " w Pińczowie

Opublikowany: 2019-02-25 14:20:55
Wygasł: 2019-03-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Opublikowany: 2019-02-25 14:21:03
Wygasł: 2019-02-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert na zadanie p.n.: "Zakup łodzi motorowej”.


znalezionych: 2686 na 135 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>