Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-07-15 10:54:33
Wygasł: 2019-07-26

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"„Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I"

Opublikowany: 2019-07-15 10:54:41
Wygasł: 2019-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Stworzenie mini boiska treningowego na Osiedlu Podgórze” w ramach budżetu obywatelskiego.

Opublikowany: 2019-07-12 15:13:06
Wygasł: 2019-07-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje wyjaśnienia do przetargu nieograniczony na zadanie p.n,:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawny

Opublikowany: 2019-07-12 12:49:20
Wygasł: 2019-09-30

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020”

Opublikowany: 2019-07-11 12:35:49
Wygasł: 2019-07-22

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów”

Opublikowany: 2019-07-11 09:51:05
Wygasł: 2019-07-29

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n,:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawny

Opublikowany: 2019-07-10 13:44:29
Wygasł: 2019-07-18

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n,:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-07-08 11:29:04
Wygasł: 2019-07-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n,:„Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szarbkowie gm. Pińczów (zlokalizowanych na parterze budynku) wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych”

Opublikowany: 2019-07-08 10:15:27
Wygasł: 2019-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:Budowa miejsca rekreacji" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-08 10:15:19
Wygasł: 2019-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa altany" w miejscowości Gacki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-08 10:15:11
Wygasł: 2019-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Winiary w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-08 10:15:05
Wygasł: 2019-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Marzęcin" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-08 10:14:58
Wygasł: 2019-07-17

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenie oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa altany"w miejscowości Szczypiec w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Opublikowany: 2019-07-05 14:30:23
Wygasł: 2019-07-25

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Rozbudowa remizy OSP" w miejscowości Kopernia – etap I"

Opublikowany: 2019-07-05 12:49:34
Wygasł: 2019-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:" Budowa miejsca rekreacji" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-05 12:49:41
Wygasł: 2019-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:" Budowa altany" w miejscowości Winiary w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019rdo zadania

Opublikowany: 2019-07-05 12:49:45
Wygasł: 2019-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Szczypiec w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-05 12:49:50
Wygasł: 2019-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Budowa altany" w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-05 12:49:55
Wygasł: 2019-07-12

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadani p.n.:" Budowa altany" w miejscowości Gacki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r

Opublikowany: 2019-07-05 11:15:58
Wygasł: 2019-09-30

Informacja o podpisaniu umowy na realizację zadania p.n.: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z instalacją gazową i elektryczną w budynku biurowym w Pińczowie, ul. Słabska 13, Nr dz. 199/1”


znalezionych: 2829 na 142 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>