Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-05-22 12:52:34
Wygasł: 2018-06-23

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:

Opublikowany: 2018-05-21 14:10:43
Wygasł: 2018-05-30

USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Opublikowany: 2018-05-21 14:10:46
Wygasł: 2018-05-29

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-21 10:16:58
Wygasł: 2018-06-01

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego"

Opublikowany: 2018-05-21 08:52:21
Wygasł: 2018-05-28

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej - zapytanie 2

Opublikowany: 2018-05-21 09:10:00
Wygasł: 2018-05-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2018-05-17 12:41:10
Wygasł: 2018-05-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: zadania p.n „Wyrównanie i odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Gackach”

Opublikowany: 2018-05-16 09:01:23
Wygasł: 2018-07-16

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 712 ton”

Opublikowany: 2018-05-14 14:23:11
Wygasł: 2018-05-31

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KONTENERA SOCJALNEGO

Opublikowany: 2018-05-14 12:34:57
Wygasł: 2018-05-30

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego OŚiGM.271.1.2018 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I” otwartych w dniu 14.05.2018 r. przygotowane na mocy art.86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opublikowany: 2018-05-09 12:56:45
Wygasł: 2018-05-16

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-08 12:39:23
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”

Opublikowany: 2018-05-08 10:49:05
Wygasł: 2018-05-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”

Opublikowany: 2018-05-07 15:13:23
Wygasł: 2018-05-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej

Opublikowany: 2018-05-07 14:08:19
Wygasł: 2018-07-07

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019”

Opublikowany: 2018-05-07 14:08:10
Wygasł: 2018-07-07

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019”

Opublikowany: 2018-05-07 10:10:59
Wygasł: 2018-05-31

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego".

Opublikowany: 2018-05-04 14:12:30
Wygasł: 2018-05-12

INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy, przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Opublikowany: 2018-05-02 12:21:36
Wygasł: 2018-05-15

Gmina Pińczów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Pińczów – Sektor I

Opublikowany: 2018-04-27 14:57:19
Wygasł: 2018-05-08

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej


znalezionych: 2434 na 122 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>