Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:50
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:50
Dodanie pliku pytania_i_odpowiedzi__kamien_2020_.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i G
Andrzej Gajda
2020-01-13 14:13:22
Andrzej Gajda
2020-01-13 14:13:22
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący realizacji zadania pn. " Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Legionistów
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:55
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów.”
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:50
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:50
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów w roku 2020.”
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:44
Marcin Kozłowski
2020-01-13 13:33:44
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o unieważnieniu przetargu na „Sprzedaż samochodu ciężarowego Volvo FS7-18R rok produkcji 1994”.
Marcin Kozłowski
2020-01-13 09:04:09
Marcin Kozłowski
2020-01-13 09:04:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: "Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy" w miejscowości Uników.
Marcin Kozłowski
2020-01-13 08:02:07
Marcin Kozłowski
2020-01-13 08:02:07
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na zadanie p.n.„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Marcin Kozłowski
2020-01-10 13:54:45
Marcin Kozłowski
2020-01-10 13:54:45
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn. "Wykonanie ogrzewania c.o. w świetlicy wiejskiej" w miejscowo
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:23:10
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:54
Modyfikacja treści strony Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:23:05
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:00
Modyfikacja treści strony Zaświadczenie o braku planu miejscowego
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:22:59
Dariusz Golik
2020-01-09 12:24:31
Modyfikacja treści strony Zaświadczenie o niesprzeczności zalesienia z ustaleniami studium
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:22:54
Dariusz Golik
2020-01-09 12:23:31
Modyfikacja treści strony Zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku legalizacji samowoli budowlanej
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 13:22:44
Dariusz Golik
2020-01-09 12:22:05
Modyfikacja treści strony Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:02
Dariusz Golik
2020-01-09 12:37:02
Usunięcie pliku Wniosek_o_wypis_i_wyrys_z_planu_miejscowego_lub_studium.pdf ze strony Wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:55
Dariusz Golik
2020-01-09 12:35:55
Usunięcie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_braku_planu_miejscowego.pdf ze strony Zaświadczenie o braku planu miejscowego
Dariusz Golik
2020-01-09 12:24:31
Dariusz Golik
2020-01-09 12:24:31
Usunięcie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_niesprzecznosci_zalesienia_z_ustaleniami_studium.pdf ze strony Zaświadczenie o niesprzeczności zalesienia z ustaleniami studium
Dariusz Golik
2020-01-09 12:23:31
Dariusz Golik
2020-01-09 12:23:31
Dodanie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_budowy_z_ustaleniami_mpzp_2020.pdf do strony Zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku legalizacji samowoli
Dariusz Golik
2020-01-09 12:22:05
Dariusz Golik
2020-01-09 12:22:05
Dodanie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_zsu_z_ustaleniami_mpzp_2020.pdf do strony Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:48:08
Dariusz Golik
2020-01-08 13:40:29
Modyfikacja treści strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:48:02
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Modyfikacja treści strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 14227 na 712 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>