Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-31 14:06:28
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-31 13:56:39
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 czerwca 2017r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-31 14:05:02
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-31 14:05:02
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 14 czerwca 2017r.
Marcin Kozłowski
2017-07-31 13:33:29
Marcin Kozłowski
2017-07-31 13:33:29
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o podpisaniu umów na dostawę węgla
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-28 10:01:25
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:56:57
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440,
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:59:09
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:59:09
Dodanie pliku Zalacznik_nr_9_STWiOR_Mlodzawy.doc do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewi
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:57:05
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:57:05
Usunięcie pliku Zalacznik_nr_9_STWiOR_Mlodzawy.pdf ze strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr e
Marcin Kozłowski
2017-07-28 09:52:24
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:27:59
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440,
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:30:18
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:30:18
Dodanie pliku Zalacznik_nr_9_STWiOR_Mlodzawy.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewi
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:28:20
Bartłomiej Piasecki
2017-07-28 09:28:20
Usunięcie pliku Zalacznik_nr_9_STWiOR_Mlodzawy.pdf ze strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr e
Marcin Kozłowski
2017-07-27 15:47:21
Bartłomiej Piasecki
2017-07-27 15:41:59
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+440,
Bartłomiej Piasecki
2017-07-27 15:43:19
Bartłomiej Piasecki
2017-07-27 15:43:19
Dodanie pliku SIWZ_art_24aa_1_Mlodzawy.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516
Marcin Kozłowski
2017-07-27 15:40:11
Marcin Kozłowski
2017-07-27 15:40:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 0+
Marcin Kozłowski
2017-07-27 13:38:36
Marcin Kozłowski
2017-07-27 13:38:36
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:"„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł en
Marcin Kozłowski
2017-07-26 14:54:18
Marcin Kozłowski
2017-07-26 14:54:18
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane do zadania p.n.:„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-26 14:45:34
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-26 14:45:34
Opublikowanie nowego przetargu Zamawiający: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71, fax 41 357 26 45 Reprezentowanym przez : Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 0413
Marcin Kozłowski
2017-07-26 14:41:30
Marcin Kozłowski
2017-07-26 14:41:30
Opublikowanie nowego przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADA
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-26 10:31:39
Bartłomiej Piasecki
2017-07-26 10:25:35
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowa
Bartłomiej Piasecki
2017-07-26 10:27:48
Bartłomiej Piasecki
2017-07-26 10:27:48
Dodanie pliku ZMIANA_TRESCI_SIWZ-Sloneczna.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w
Marcin Kozłowski
2017-07-25 14:04:30
Marcin Kozłowski
2017-07-25 14:04:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Boguci
Marcin Kozłowski
2017-07-25 14:04:21
Marcin Kozłowski
2017-07-25 14:04:21
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r
znalezionych: 11409 na 571 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>