Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Andrzej Gajda
2020-01-27 09:33:55
Andrzej Gajda
2020-01-27 09:33:55
Opublikowanie nowej strony 2020
Andrzej Gajda
2020-01-27 08:01:45
Andrzej Gajda
2020-01-27 08:01:45
Opublikowanie nowej strony Raport o wysokości umorzeń 2019
Andrzej Gajda
2020-01-27 08:00:26
Andrzej Gajda
2020-01-27 08:00:14
Modyfikacja treści strony Majątek Gminy Pińczów w 2009 roku
Andrzej Gajda
2020-01-27 07:59:05
Andrzej Gajda
2020-01-27 07:58:44
Modyfikacja treści strony Majątek Gminy Pińczów w 2009 roku
Andrzej Gajda
2020-01-24 11:18:26
Andrzej Gajda
2020-01-24 11:18:26
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczó
Andrzej Gajda
2020-01-23 11:25:45
Andrzej Gajda
2020-01-23 11:25:45
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "„Przebudowa dworca ” w syst
Andrzej Gajda
2020-01-23 10:24:31
Andrzej Gajda
2020-01-23 10:24:31
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie, polegające na wykonaniu pionowych znaków drogowych .
Andrzej Gajda
2020-01-21 13:36:23
Andrzej Gajda
2020-01-21 13:36:23
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach zapytania cenowego na zadanie p.n.:"„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gmin
Andrzej Gajda
2020-01-21 13:31:53
Andrzej Gajda
2020-01-21 13:31:53
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów.
Andrzej Gajda
2020-01-21 12:32:54
Iwona Chlewicka
2020-01-21 11:56:59
Opublikowanie nowej strony Informacja o jakości wody 2020 rok
Andrzej Gajda
2020-01-21 10:44:38
Andrzej Gajda
2020-01-21 10:44:38
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na "Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów.”
Andrzej Gajda
2020-01-21 10:44:28
Andrzej Gajda
2020-01-21 10:44:28
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów w roku 2020
Andrzej Gajda
2020-01-21 08:51:10
Andrzej Gajda
2020-01-21 08:51:10
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:
Andrzej Gajda
2020-01-20 12:35:35
Andrzej Gajda
2020-01-20 12:35:35
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy" w miejscowości Uników w ramach
Andrzej Gajda
2020-01-20 12:35:29
Andrzej Gajda
2020-01-20 12:35:29
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta I Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:"Wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany (ewentualnie nowego) miejscowego planu
Andrzej Gajda
2020-01-20 07:48:31
Andrzej Gajda
2020-01-20 07:48:03
Modyfikacja treści strony Wydział Organizacyjny
Andrzej Gajda
2020-01-17 11:39:30
Andrzej Gajda
2020-01-17 11:39:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o udzieleniu zamówienia w trybie art.67ust.1 pkt12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zadanie p.n.:" Utrzymanie czystości i porządku n
Andrzej Gajda
2020-01-17 08:40:55
Andrzej Gajda
2020-01-17 08:40:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej reki na zadanie p.n.:" Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Pińczo
Andrzej Gajda
2020-01-16 13:11:06
Andrzej Gajda
2020-01-16 13:11:06
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Usługi Sprzętowo – Transportowe na terenie miasta i Gminy Pińczów
Andrzej Gajda
2020-01-16 12:30:57
Andrzej Gajda
2020-01-16 12:30:57
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie w formule "zaprojektuj i zbuduj
znalezionych: 14512 na 726 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - następna >>>