Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Dariusz Golik
2020-01-09 12:23:31
Dariusz Golik
2020-01-09 12:23:31
Dodanie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_budowy_z_ustaleniami_mpzp_2020.pdf do strony Zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku legalizacji samowoli
Dariusz Golik
2020-01-09 12:22:05
Dariusz Golik
2020-01-09 12:22:05
Dodanie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_zsu_z_ustaleniami_mpzp_2020.pdf do strony Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:48:08
Dariusz Golik
2020-01-08 13:40:29
Modyfikacja treści strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:48:02
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Modyfikacja treści strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:47:49
Dariusz Golik
2019-07-23 07:51:11
Modyfikacja treści strony Projekt Studium
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:47:40
Dariusz Golik
2019-07-23 08:02:45
Modyfikacja treści strony Prognoza oddziaływania na środowisko
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:47:21
Dariusz Golik
2019-07-23 08:50:19
Modyfikacja treści strony Procedura Studium
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:47:10
Dariusz Golik
2020-01-08 14:45:15
Modyfikacja treści strony Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:46:59
Dariusz Golik
2020-01-08 14:09:46
Modyfikacja treści strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:46:50
Dariusz Golik
2020-01-08 13:48:42
Modyfikacja treści strony Procedura zmiany mpzp
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:45:45
Dariusz Golik
2020-01-08 14:37:29
Modyfikacja treści strony Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:45:40
Dariusz Golik
2020-01-08 14:56:32
Modyfikacja treści strony Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przeetrzennego
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:45:32
Dariusz Golik
2020-01-08 14:58:14
Modyfikacja treści strony Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Dariusz Golik
2020-01-08 14:51:41
Dariusz Golik
2020-01-08 14:51:41
Usunięcie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_zsu_z_ustaleniami_mpzp.pdf ze strony Wniosek o zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dariusz Golik
2020-01-08 14:49:58
Dariusz Golik
2020-01-08 14:49:58
Usunięcie pliku Wniosek_o_zaswiadczenie_o_zgodnosci_budowy_z_ustaleniami_mpzp.pdf ze strony Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przeetrzennego
Dariusz Golik
2020-01-08 14:34:13
Dariusz Golik
2020-01-08 14:34:13
Dodanie pliku 16_Zmiana_Nr_14_MPOZP_Gminy_Pinczow_TG_i_OG_zloza_piaskow_kwarcowych_Szczypiec_w_Chruscicach_rysunek.pdf do strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 14:33:34
Dariusz Golik
2020-01-08 14:33:34
Dodanie pliku 15_Zmiana_Nr_14_MPOZP_Gminy_Pinczow_TG_i_OG_zloza_piaskow_kwarcowych_Szczypiec_w_Chruscicach_tekst.pdf do strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 14:31:09
Dariusz Golik
2020-01-08 14:31:09
Dodanie pliku 14_Zmiana_Nr_12_MPOZP_Gminy_Pinczow_Leszcze_rysunek.pdf do strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 14:20:31
Dariusz Golik
2020-01-08 14:20:31
Usunięcie pliku 14_Zmiana_Nr_12_MPOZP_Gminy_Pinczow_Leszcze_rysunek.pdf ze strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 14:20:16
Dariusz Golik
2020-01-08 14:20:16
Dodanie pliku 14_Zmiana_Nr_12_MPOZP_Gminy_Pinczow_Leszcze_rysunek.pdf do strony Zmiany jednostkowe do MPOZP Gminy Pińczów
znalezionych: 14512 na 726 stronach
<<< poprzednia -   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   - następna >>>