Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Dariusz Golik
2020-01-08 13:52:06
Dariusz Golik
2020-01-08 13:52:06
Dodanie pliku 05_Procedura_zalatwiania_spraw_zwiazanych_z_uchwaleniem_lub_zmiana_mpzp.pdf do strony Procedura zmiany mpzp
Dariusz Golik
2020-01-08 13:50:40
Dariusz Golik
2020-01-08 13:50:40
Usunięcie pliku 03_Procedura_zalatwiania_spraw_zwiazanych_z_uchwaleniem_lub_zmiana_mpzp.pdf ze strony Procedura zmiany mpzp
Dariusz Golik
2020-01-08 13:48:42
Dariusz Golik
2020-01-08 13:48:42
Usunięcie pliku Wniosek_o_zmiane_przeznaczenia_mpzp.pdf ze strony Procedura zmiany mpzp
Dariusz Golik
2020-01-08 13:45:18
Dariusz Golik
2020-01-08 13:45:18
Dodanie pliku Studium_Gminy_Pinczow_Uchwala_Nr_XV_125_2019.pdf do strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Usunięcie pliku Zmiana_nr_3_studium.pdf ze strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 13:38:14
Dariusz Golik
2020-01-08 13:38:14
Dodanie pliku 02_Rejestr_obowiazujacych_dokumentow_ planistycznych_grafika_2020.pdf do strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Dariusz Golik
2020-01-08 13:37:26
Dariusz Golik
2020-01-08 13:37:26
Dodanie pliku 01_Rejestr_obowiazujacych_dokumentow_ planistycznych_2020.pdf do strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Dariusz Golik
2020-01-08 13:36:07
Dariusz Golik
2020-01-08 13:36:07
Usunięcie pliku 01_Rejestr_obowiazujacych_dokumentow_ planistycznych_201806.pdf ze strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Marcin Kozłowski
2020-01-07 09:09:26
Marcin Kozłowski
2020-01-07 09:09:26
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
Marcin Kozłowski
2020-01-07 09:09:18
Iwona Chlewicka
2020-01-03 09:03:37
Modyfikacja treści strony Informacja o jakości wody 2019 rok
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2020-01-07 09:05:23
Marcin Kozłowski
2020-01-07 09:05:17
Modyfikacja treści strony Kluby Radnych
Andrzej Gajda
2020-01-03 13:20:06
Andrzej Gajda
2020-01-03 13:20:06
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo
Andrzej Gajda
2020-01-03 11:56:03
Bożena Liber
2019-11-28 08:19:08
Modyfikacja treści strony Petycja z dnia 25 listopada 2019 roku
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-01-03 11:55:53
Mirosława Ciesielska
2020-01-03 11:34:33
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 listopada 2019 r.
Bożena Liber
2020-01-03 11:34:19
Bożena Liber
2020-01-03 11:34:19
Dodanie pliku uchwala_nr_XVII_151_2019_Rady_Miejskiej_w_Pinczowie_z_dnia_30_grudnia_2019.pdf do strony Petycja z dnia 25 listopada 2019 roku
Andrzej Gajda
2020-01-03 10:14:37
Andrzej Gajda
2020-01-03 10:14:01
Modyfikacja treści strony Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych
Iwona Chlewicka
2020-01-03 09:03:37
Iwona Chlewicka
2020-01-03 09:03:37
Dodanie pliku wodociag_Pinczow_24_12_2019.pdf do strony Informacja o jakości wody 2019 rok
Marcin Kozłowski
2020-01-03 07:56:30
Marcin Kozłowski
2020-01-03 07:56:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ust
Marcin Kozłowski
2020-01-02 11:36:09
Marcin Kozłowski
2020-01-02 11:36:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na zadanie p.n.:Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym
Andrzej Gajda
2020-01-02 09:36:49
Andrzej Gajda
2020-01-02 09:35:52
Modyfikacja treści strony Urząd Stanu Cywilnego
znalezionych: 14512 na 726 stronach
<<< poprzednia -   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24   - następna >>>