Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2017-07-25 10:01:37
Marcin Kozłowski
2017-07-25 10:01:37
Opublikowanie nowego przetargu Przedmiot: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE p. n.: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z re
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:36:28
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:36:28
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińc
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:32:15
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:32:15
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska Dolna" w ramach zapytania cenowego
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:32:07
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:32:07
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n."Wykonanie utwardzenia terenu wraz z zagospodarowaniem przy remizie OSP w Koperni" w ramach zapytania cen
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:31:59
Marcin Kozłowski
2017-07-25 09:31:59
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na wydzierżawienie niżej wymienionej nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 18 lipca 2017 r. w budynku Urzędu Miejskiego
Marcin Kozłowski
2017-07-24 11:53:37
Marcin Kozłowski
2017-07-24 11:53:37
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania przetarg nieograniczony do zadania p.n.:"„Przebudowa i rozbudowa budynku ośro
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:19:10
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 10:58:15
Modyfikacja treści strony Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - drugie wyłożenie
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:18:17
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:18:17
Opublikowanie nowej strony Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - drugie wyłożenie
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:17:02
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 10:43:30
Modyfikacja treści strony Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - drugie wyłożenie
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:16:20
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-24 11:16:20
Opublikowanie nowej strony Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - drugie wyłożenie
Marcin Kozłowski
2017-07-21 16:04:47
Bartłomiej Piasecki
2017-07-21 16:03:12
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospodarowa
Marcin Kozłowski
2017-07-21 16:01:15
Marcin Kozłowski
2017-07-21 16:01:15
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: „Budowa ulicy Słonecznej w Pińczowie (45 KDD i 46 KDD w Miejscowym Planie Zagospod
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:58:37
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:58:37
Opublikowanie nowego przetargu Zamawiający: Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul.1-go Maja 5A, tel. 04135- 728-84 fax : 04135-728-84 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY:Postępowania o udzielenie zamówienia
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:38:14
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:38:14
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pińczowie z rejonu Szkoły Pod
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:01:58
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 14:01:58
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia prowadzonego w formie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w miejscowości Mozgawa w
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 12:38:07
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-21 12:38:07
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze public
Grzegorz Wojciechowski
2017-07-18 10:26:24
Małgorzata Błaszczyk
2017-07-18 10:23:14
Modyfikacja treści przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADANIE p
Marcin Kozłowski
2017-07-18 09:49:28
Marcin Kozłowski
2017-07-18 09:49:28
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r
Marcin Kozłowski
2017-07-18 07:38:25
Alina Pełka
2017-07-17 11:43:05
Modyfikacja treści strony 2017
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Alina Pełka
2017-07-17 11:43:05
Alina Pełka
2017-07-17 11:43:05
Dodanie pliku wodociag_Gacki_10_07_2017.pdf do strony 2017
znalezionych: 11288 na 565 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>