Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2020-08-05 12:24:37
Marcin Kozłowski
2020-08-05 12:24:37
Opublikowanie nowego przetargu Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińczów"
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 15:01:02
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 15:01:02
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn. „przegląd techniczny remiz OSP”
Marcin Kozłowski
2020-08-04 12:00:33
Marcin Kozłowski
2020-08-04 12:00:33
Opublikowanie nowego przetargu Zamawiający : Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów , tel. 41 357 28 44 Reprezentowanym przez: Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie ul. Szkolna 2 , 28-400 Pińczów , tel/fax. 41 357 28 4
Marcin Kozłowski
2020-08-04 11:20:01
Marcin Kozłowski
2020-08-04 11:20:01
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p. n.: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów S
Marcin Kozłowski
2020-08-04 10:05:11
Marcin Kozłowski
2020-08-04 10:05:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwe
Renata Grabiwoda
2020-08-04 09:35:56
Renata Grabiwoda
2020-08-04 09:35:56
Dodanie pliku Informacja_o_uniewaznieniu_bgk_inspektor.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora
Marcin Kozłowski
2020-08-04 10:05:17
Renata Grabiwoda
2020-08-04 09:35:21
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inw
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 08:55:54
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 08:55:54
Dodanie pliku jakosc_wody_Zalew_strefa_II.pdf do strony Rok 2020
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 08:56:19
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 08:54:04
Modyfikacja treści strony Rok 2020
Opis zmiany:
Renata Grabiwoda
2020-08-03 15:13:06
Renata Grabiwoda
2020-08-03 15:13:06
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_oczyszczalnie_.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.n:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piń
Marcin Kozłowski
2020-08-03 15:36:47
Renata Grabiwoda
2020-08-03 14:55:20
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.n:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów”
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:14:46
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:14:46
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_bgk_inspektor.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora
Marcin Kozłowski
2020-08-03 12:16:55
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:14:15
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inw
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:13:04
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:13:04
Dodanie pliku Informacja_o_wynikach_maluch_2.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie ̵
Marcin Kozłowski
2020-08-03 12:16:48
Renata Grabiwoda
2020-08-03 12:12:01
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zadania pn.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie – zakup i dostawa wyposażenia
Bartłomiej Piasecki
2020-08-03 11:49:35
Bartłomiej Piasecki
2020-08-03 11:49:35
Dodanie pliku INFORMACJA_o_wynikach-Kopernia_oswietlenie.pdf do strony 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia uliczneg
Bartłomiej Piasecki
2020-08-03 11:48:49
Bartłomiej Piasecki
2020-08-03 11:48:49
Dodanie pliku 2_Protokol_z_otwarcia_ofert_Kopernia_oswietlenie.pdf do strony 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ul
Grzegorz Wojciechowski
2020-08-04 15:00:46
Bartłomiej Piasecki
2020-08-03 11:47:10
Modyfikacja treści przetargu 2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w ramach funduszu sołeckiego w miejs
Renata Grabiwoda
2020-07-31 12:16:41
Renata Grabiwoda
2020-07-31 12:16:41
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_ulica_Nowa__.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2020-07-31 21:24:45
Renata Grabiwoda
2020-07-31 12:16:06
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n."Przebudowa ulicy Nowej w Pińczowie"
znalezionych: 15330 na 767 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>