Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-26 15:13:18
Beata Kociełek
2017-10-26 14:46:09
Opublikowanie nowej strony Sprawozdania za III kwartał 2017
Marcin Kozłowski
2017-10-26 07:27:00
Marcin Kozłowski
2017-10-26 07:27:00
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o otwarciu ofert na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”
Marcin Kozłowski
2017-10-25 09:22:03
Marcin Kozłowski
2017-10-25 09:22:03
Opublikowanie nowego przetargu Gmina Pińczów: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Marcin Kozłowski
2017-10-24 07:50:30
Marcin Kozłowski
2017-10-24 07:50:30
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie zadania p.n.: „Asfaltowanie placu węglowego”
Marcin Kozłowski
2017-10-19 14:13:42
Marcin Kozłowski
2017-10-19 14:13:42
Opublikowanie nowego przetargu Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na wykonanie zadania pn. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”
Marcin Kozłowski
2017-10-19 13:49:46
Marcin Kozłowski
2017-10-19 13:49:46
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów"
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-19 13:17:05
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-19 13:17:05
Dodanie pliku andrzej_piekoszewski_2017_k1.pdf do strony Piekoszewski Andrzej
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-19 13:18:12
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-19 13:17:05
Modyfikacja treści strony Piekoszewski Andrzej
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Alina Pełka
2017-10-19 10:04:11
Alina Pełka
2017-10-19 10:04:11
Dodanie pliku wodociag_ujecie_Grodzisko_12_10_2017 (1).pdf do strony 2017
Alina Pełka
2017-10-19 10:03:13
Alina Pełka
2017-10-19 10:03:13
Dodanie pliku wodociag_ujecie_7_Zrodel_12_10_2017 (2).pdf do strony 2017
Marcin Kozłowski
2017-10-19 11:44:34
Alina Pełka
2017-10-19 10:03:13
Modyfikacja treści strony 2017
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2017-10-18 14:44:21
Marcin Kozłowski
2017-10-18 14:44:21
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia protokół z otwarcia ofert do zadania p.n.:"Remont Remizy OSP" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r
Marcin Kozłowski
2017-10-18 14:44:12
Marcin Kozłowski
2017-10-18 14:44:12
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o otwarciu ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych wewnętrznych w miejscowościach:Krzy
Marcin Kozłowski
2017-10-18 12:32:08
Marcin Kozłowski
2017-10-18 12:32:08
Opublikowanie nowego przetargu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gmin
Marcin Kozłowski
2017-10-18 08:27:24
Marcin Kozłowski
2017-10-18 08:27:24
Opublikowanie nowej strony zaświadczenie
Marcin Kozłowski
2017-10-17 15:18:09
Marcin Kozłowski
2017-10-17 15:18:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Docieplenie budynku oraz wykonanie schodów ewakuacyjnych Szkoły Podstawowej w Szarbkowie" w ramach Fundu
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 15:13:19
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 15:13:19
Opublikowanie nowego przetargu Zawiadomienie o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych" <
Marcin Kozłowski
2017-10-17 12:33:30
Marcin Kozłowski
2017-10-17 12:33:30
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j.Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińczów
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:24:15
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:24:15
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:25:51
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-17 11:20:29
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2017r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 11516 na 576 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>