Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 14:28:00
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 14:28:00
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n..: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 14:01:15
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 14:01:15
Opublikowanie nowego przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADA
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 13:52:42
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 13:52:42
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 13:52:37
Grzegorz Wojciechowski
2019-05-06 13:52:37
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert cenowych na zadanie p.n.:"Przebudowa świetlicy wiejskiej" w ramach Funduszu Sołeckiego dla miejscowości Bogucice Pierwsz
Łukasz Górczyński
2019-05-06 13:51:37
Łukasz Górczyński
2019-05-06 13:51:37
Dodanie pliku Specyfikacja1920.doc do strony Uchwała Nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-30 15:34:11
Bartłomiej Piasecki
2019-04-30 15:27:57
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-30 15:26:43
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-30 15:26:43
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Remont ulicy Żwirki i Wigury w Pińczowie nr 365054T od km 0+000 do km 0+442, dł. 442 mb"
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-30 11:47:55
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-30 11:47:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje zbiorcze zestawienie ofert cenowych na zadanie p.n.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowości Młodzawy Duże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-29 15:24:11
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-29 15:24:11
Opublikowanie nowej strony Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-29 15:24:46
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-29 15:23:38
Modyfikacja treści strony Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 11:18:32
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 11:18:32
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w miejscowości Zagość Stara”
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 11:18:20
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 11:18:20
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu w ramach zadania p.n.: „Budowa wodociągu w Koperni"
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 10:13:30
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-26 10:13:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2019-04-25 15:02:30
Marcin Kozłowski
2019-04-25 15:02:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2019-04-25 15:02:24
Marcin Kozłowski
2019-04-25 15:02:24
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania do przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 1 w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2019-04-25 14:25:45
Marcin Kozłowski
2019-04-25 14:25:45
Opublikowanie nowego przetargu Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania Dostawa opału miału w ilości 3800 ton dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
Marcin Kozłowski
2019-04-25 14:25:41
Marcin Kozłowski
2019-04-25 14:25:41
Opublikowanie nowego przetargu Przetarg nieograniczony z negocjacjami na realizację zadania pn. „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2019/2020" dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie
Marcin Kozłowski
2019-04-25 13:28:56
Marcin Kozłowski
2019-04-25 13:28:56
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Doposażenie placu zabaw” w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019r
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-25 10:17:09
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-25 10:17:09
Opublikowanie nowej strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-25 10:16:48
Grzegorz Wojciechowski
2019-04-25 10:16:48
Opublikowanie nowej strony KADENCJA 2018-2023
znalezionych: 13045 na 653 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>