Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:41:04
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:41:04
Dodanie pliku Tomasz Jaklewicz 2020.pdf do strony Jaklewicz Tomasz
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 09:34:38
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:41:04
Modyfikacja treści strony Jaklewicz Tomasz
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:40:30
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:40:30
Dodanie pliku Bogumila Guza 2020.pdf do strony Guza Bogumiła
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 09:34:00
Zbigniew Kaczmarczyk
2021-06-08 08:40:30
Modyfikacja treści strony Guza Bogumiła
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2021-06-08 08:16:50
Marcin Kozłowski
2021-06-08 08:16:50
Dodanie pliku Zbiorcza_Informacja_O_Petycjach_za_2020_rok.pdf do strony Petycje
Marcin Kozłowski
2021-06-08 08:17:00
Marcin Kozłowski
2021-06-08 08:16:50
Modyfikacja treści strony Petycje
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Renata Grabiwoda
2021-06-07 15:17:51
Renata Grabiwoda
2021-06-07 15:17:51
Dodanie pliku Protokol_z_otwarcia_ofert-PFU_sciezki_rowerowe.pdf do strony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (
Ryk Michał
2021-06-07 15:20:19
Renata Grabiwoda
2021-06-07 15:17:12
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją budowy ścieżki i szacunkowy
Bartłomiej Piasecki
2021-06-02 15:12:15
Bartłomiej Piasecki
2021-06-02 15:12:15
Dodanie pliku Odpowiedz_na_pytania_sciezki.pdf do strony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z koncep
Ryk Michał
2021-06-02 15:16:26
Bartłomiej Piasecki
2021-06-02 15:10:56
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją budowy ścieżki i szacunkowy
Ryk Michał
2021-06-02 15:03:45
Ryk Michał
2021-06-02 15:03:45
Opublikowanie nowego przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowalnych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:19
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:19
Dodanie pliku uchwala_nrXXVIII_298_2021_do petycji_z_19_kwietnia_2021.pdf do strony Petycja z dnia 19 kwietnia 2021r
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:47
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:19
Modyfikacja treści strony Petycja z dnia 19 kwietnia 2021r
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:02
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:02
Dodanie pliku uchwala_nr_XXVIII_297_2021 do_petycji_z_1_kwietnia_2021.pdf do strony Petycja z dnia 1 kwietnia 2021r.
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:41
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:02
Modyfikacja treści strony Petycja z dnia 1 kwietnia 2021r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:42
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:42
Dodanie pliku uchwala_nr_XXVIII_2952021_do _petycji_1_mara_2021.pdf do strony Patycja z dnia 1 marca 2021r.
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:35
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:42
Modyfikacja treści strony Patycja z dnia 1 marca 2021r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:18
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:18
Dodanie pliku uchwala_nr_XXVIII_296_2021_do_petycji_z_18_lutego_2021.pdf do strony petycja_z_dnia_18_lutego_2021_ws_referendum_ludowego
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:36:25
Marcin Kozłowski
2021-06-02 08:35:18
Modyfikacja treści strony petycja_z_dnia_18_lutego_2021_ws_referendum_ludowego
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Bartłomiej Piasecki
2021-06-01 12:53:44
Bartłomiej Piasecki
2021-06-01 12:53:44
Dodanie pliku protokol_z_otwarcia _ofert_Kopernia.pdf do strony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „
znalezionych: 16977 na 849 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>