Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-21 15:06:17
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-21 15:06:17
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację z otwarcia ofert w II zapytaniu na zakup Ultrasonograf ZONARE z one Scan"
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-20 14:22:48
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-20 14:22:48
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania p.n.:"Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa- etap II" - budowa
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-19 15:03:56
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-19 15:03:56
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II –
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-19 14:25:21
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-19 14:25:21
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Ciąg pieszy łączący ul. Witosa ze Stokiem, doposażenie placu zabaw” w ramach Budżetu Obywatelski
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-16 09:14:41
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-16 09:14:41
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2017r. poz. 1579
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:56:00
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:56:00
Usunięcie strony Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie (Strona nie istnieje)
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:46
Dariusz Golik
2018-02-15 07:51:55
Modyfikacja treści strony Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:43
Dariusz Golik
2018-01-15 13:27:20
Modyfikacja treści strony Procedura zmiany mpzp
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:29
Dariusz Golik
2018-02-15 07:51:00
Modyfikacja treści strony Projekty - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:24
Dariusz Golik
2018-02-15 07:47:56
Modyfikacja treści strony Postanowienia opiniujące wstępne projekty podziału nieruchomości
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:20
Dariusz Golik
2017-10-02 13:48:57
Modyfikacja treści strony Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:16
Dariusz Golik
2018-02-15 07:48:56
Modyfikacja treści strony Zaświadczenia, wypisy i wyrysy
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:12
Dariusz Golik
2017-10-02 13:56:44
Modyfikacja treści strony Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:08
Dariusz Golik
2018-01-15 11:52:09
Modyfikacja treści strony Projekt zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:54:03
Dariusz Golik
2018-01-15 11:56:51
Modyfikacja treści strony Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany nr 1 MPZP sołectwa Skrzypiów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:53:59
Dariusz Golik
2018-02-05 11:00:15
Modyfikacja treści strony Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 1 MPZP sołęctwa Skrzypiów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:53:55
Dariusz Golik
2018-02-15 09:51:22
Modyfikacja treści strony Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie (Strona nie istnieje)
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:53:50
Dariusz Golik
2018-02-15 07:49:46
Modyfikacja treści strony Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:53:46
Dariusz Golik
2018-02-15 09:22:21
Modyfikacja treści strony Rejestr obowiązujących dokumentów planistycznych
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-02-15 09:53:33
Dariusz Golik
2018-02-15 09:33:34
Modyfikacja treści strony Miasto Pińczów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 11603 na 581 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>