Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2018-08-16 11:46:01
Marcin Kozłowski
2018-08-16 11:46:01
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie n
Marcin Kozłowski
2018-08-14 15:34:50
Bartłomiej Piasecki
2018-08-14 14:59:49
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb" (Strona nie istnieje)
Marcin Kozłowski
2018-08-14 14:59:36
Marcin Kozłowski
2018-08-14 14:59:36
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"
Marcin Kozłowski
2018-08-14 08:52:33
Beata Kociełek
2018-08-14 08:41:05
Opublikowanie nowej strony 2017
Marcin Kozłowski
2018-08-14 08:28:13
Beata Kociełek
2018-08-14 08:25:50
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Beata Kociełek
2018-08-14 08:25:50
Beata Kociełek
2018-08-14 08:25:50
Dodanie pliku Uchwala_Nr_51_2018_RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_2017.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Marcin Kozłowski
2018-08-10 13:52:07
Bartłomiej Piasecki
2018-08-10 13:43:49
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb (Strona nie istnieje)
Bartłomiej Piasecki
2018-08-10 13:48:35
Bartłomiej Piasecki
2018-08-10 13:48:35
Dodanie pliku SIWZ art 24aa 1- ulica_Jagielly_w_Pinczowie.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid
Marcin Kozłowski
2018-08-10 13:42:57
Marcin Kozłowski
2018-08-10 13:42:57
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234
Marcin Kozłowski
2018-08-09 12:21:11
Marcin Kozłowski
2018-08-09 12:21:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg na zadanie: "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolekto
Marcin Kozłowski
2018-08-08 15:14:29
Marcin Kozłowski
2018-08-08 15:14:29
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa parkingu oraz w
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-02 13:08:50
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-02 13:08:50
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa parkingu oraz wymiana chodnika przy ul. Sikorskiego w Pińczowie” - w ramach budżetu
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-01 15:02:14
Przemysław Fatyga
2018-08-01 14:44:17
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m” (Strona nie istnieje)
Marcin Kozłowski
2018-08-01 14:02:57
Marcin Kozłowski
2018-08-01 14:02:57
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Przebudowa świetlicy wiejskiej" w miejscowości Bogucice Drugie w ramach Funduszu Sołeckiego na
Marcin Kozłowski
2018-08-01 14:02:49
Marcin Kozłowski
2018-08-01 14:02:49
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek o długości 600 m”
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:47
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:47
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: „Remont chodnik
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:37
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:37
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:28
Marcin Kozłowski
2018-07-31 14:17:28
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w M
Marcin Kozłowski
2018-07-31 13:20:04
Marcin Kozłowski
2018-07-31 13:20:04
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zaproszenia cenowego na zadanie p.n.:" Przebudowa
Marcin Kozłowski
2018-07-31 13:19:58
Marcin Kozłowski
2018-07-31 13:19:58
Opublikowanie nowego przetargu Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I”
znalezionych: 12081 na 605 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>