Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Iwona Chlewicka
2020-09-23 10:08:14
Iwona Chlewicka
2020-09-23 10:08:14
Dodanie pliku wodociag_Skowronno_Dolne_31_08_2020.pdf do strony Informacja o jakości wody 2020 rok
Iwona Chlewicka
2020-09-23 10:07:34
Iwona Chlewicka
2020-09-23 10:07:34
Dodanie pliku wodociag_Marzecin_31_08_2020.pdf do strony Informacja o jakości wody 2020 rok
Marcin Kozłowski
2020-09-21 15:37:10
Marcin Kozłowski
2020-09-21 15:37:10
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.:" Przebudowa Remizy OSP" w miejscowośc
Marcin Kozłowski
2020-09-21 14:19:25
Marcin Kozłowski
2020-09-21 14:19:25
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:"„Budowa wodociągu w miejscowościach Gacki i Leszcze (jeziorka)”
Andrzej Gajda
2020-09-21 13:35:11
Andrzej Gajda
2020-09-21 13:35:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informuję o wynikach postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty na zadanie pn.:" Rozbudowa Remizy OSP" w miejscowości Kopernia
Andrzej Gajda
2020-09-18 11:31:37
Andrzej Gajda
2020-09-18 11:30:56
Modyfikacja treści strony Woźniak Zdzisław
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-09-18 11:30:56
Andrzej Gajda
2020-09-18 11:30:56
Dodanie pliku skanz-18092020104858.pdf do strony Woźniak Zdzisław
Marcin Kozłowski
2020-09-18 10:19:24
Marcin Kozłowski
2020-09-18 10:19:24
Opublikowanie nowego przetargu Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie publikuje wyniki przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Kozubowie, gmina Pińcz
Marcin Kozłowski
2020-09-18 09:41:00
Bartłomiej Piasecki
2020-09-18 08:15:28
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Montaż progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych” w ramach fun
Bartłomiej Piasecki
2020-09-18 08:16:25
Bartłomiej Piasecki
2020-09-18 08:16:25
Dodanie pliku informacja_nr1_dla_wykonawcow_Grochowiska.pdf do strony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Montaż progów zwalniających or
Andrzej Gajda
2020-09-17 11:24:48
Andrzej Gajda
2020-09-17 11:24:16
Modyfikacja treści strony 2020
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Andrzej Gajda
2020-09-17 11:24:16
Andrzej Gajda
2020-09-17 11:24:16
Dodanie pliku Protokol_Nr_XXI_2020_26_08_2020.doc do strony 2020
Andrzej Gajda
2020-09-17 09:54:55
Renata Grabiwoda
2020-09-17 09:52:16
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych".
Renata Grabiwoda
2020-09-17 09:52:59
Renata Grabiwoda
2020-09-17 09:52:59
Dodanie pliku Informacja_o_wynikach_Bogucice.pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w Bogucicach Pierwszych".
Grzegorz Wojciechowski
2020-09-16 09:06:49
Grzegorz Wojciechowski
2020-09-16 09:06:42
Modyfikacja treści strony Obrady Rady Miejskiej w Pińczowie - nagrania video
Grzegorz Wojciechowski
2020-09-15 14:56:52
Bernarda Bugaj
2020-09-15 14:53:59
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Rozbudowa Remizy OSP” fundusz sołecki w miejscowości Kopernia na ro
Bernarda Bugaj
2020-09-15 14:54:31
Bernarda Bugaj
2020-09-15 14:54:31
Dodanie pliku informacja_z_otwarcia_ofert.pdf do strony Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Rozbudowa Remizy OSP” fundusz sołecki
Marcin Kozłowski
2020-09-15 14:14:44
Marcin Kozłowski
2020-09-15 14:14:44
Opublikowanie nowego przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Montaż progów zwalniających oraz znaków ostrzegawczych” w ramac
Marcin Kozłowski
2020-09-15 11:13:18
Przemysław Fatyga
2020-09-15 11:08:05
Modyfikacja treści przetargu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Przebudowa Remizy OSP" - etap II, w miejscowści Młodzawy Duże
Marcin Kozłowski
2020-09-15 11:13:12
Marcin Kozłowski
2020-09-15 11:13:12
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie pn.:" Budowa zbiornika retencyjnego "Pińczów" - opracowanie koncepcji
znalezionych: 15534 na 777 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>