Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2017-11-10 13:42:29
Marcin Kozłowski
2017-11-10 13:42:29
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje odpowiedź na pytania dotyczącego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I” Wola Zagojska D
Marcin Kozłowski
2017-11-10 13:42:22
Bartłomiej Piasecki
2017-11-10 13:38:13
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej
Bartłomiej Piasecki
2017-11-10 13:40:34
Bartłomiej Piasecki
2017-11-10 13:40:34
Dodanie pliku Kosztorys_ofertowy-Budowa_swietlicy_Wola_Zagojska_poprawiony..pdf do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I̶
Bartłomiej Piasecki
2017-11-10 13:38:25
Bartłomiej Piasecki
2017-11-10 13:38:25
Usunięcie pliku Zal.1b_Kosztorys_ofertowy_(sicany)_-_Wola_Zagojska..pdf ze strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Wol
Marcin Kozłowski
2017-11-08 12:57:06
Marcin Kozłowski
2017-11-08 12:57:06
Opublikowanie nowego przetargu Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pińczów
Marcin Kozłowski
2017-11-08 11:58:55
Marcin Kozłowski
2017-11-08 11:58:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"„Budowa świetlicy wiejskiej etap I” w Woli Zagojskiej Dolnej
Marcin Kozłowski
2017-11-07 13:57:02
Marcin Kozłowski
2017-11-07 13:57:02
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego - dokończenie" w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:10:45
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:10:19
Modyfikacja treści strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:10:19
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:10:19
Dodanie pliku wlodzimierz_badurak_2017_k1.pdf do strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:08:58
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:08:30
Modyfikacja treści strony Radkiewicz Jan
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:08:30
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 13:08:30
Dodanie pliku jan_radkiewicz_2017_k1.pdf do strony Radkiewicz Jan
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 11:57:43
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 11:54:13
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 października 2017r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 11:56:20
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-07 11:56:20
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 11 października 2017r.
Marcin Kozłowski
2017-11-03 08:30:49
Marcin Kozłowski
2017-11-03 08:30:49
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia p.n.: „Dostawa opału w ilości 152 tony”
Grzegorz Wojciechowski
2017-11-02 11:23:37
Dariusz Golik
2017-11-02 11:03:49
Opublikowanie nowej strony Protokół z dyskusji publicznej nad Projektem zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - III wyłożenie
Marcin Kozłowski
2017-10-30 14:44:50
Marcin Kozłowski
2017-10-30 14:44:50
Opublikowanie nowego przetargu I N F O R M A C J A o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 23.10
Marcin Kozłowski
2017-10-30 12:59:50
Marcin Kozłowski
2017-10-30 12:59:50
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm./ Za
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-30 12:01:36
Grażyna Ciesiółkiewicz
2017-10-30 12:00:41
Modyfikacja treści przetargu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-30 11:59:27
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-30 11:59:27
Opublikowanie nowego przetargu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
Marcin Kozłowski
2017-10-27 12:16:33
Marcin Kozłowski
2017-10-27 12:16:33
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Na podstawie art.86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z póżn. zm./ Zamawiający Gmina Pińcz
znalezionych: 11416 na 571 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>