Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-06 13:16:22
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-06 13:16:22
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XLVII/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 lipca 2018r.
Marcin Kozłowski
2018-09-05 16:34:28
Agnieszka Sobota
2018-09-05 12:12:40
Modyfikacja treści strony Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-04 15:16:54
Bartłomiej Piasecki
2018-09-04 15:16:35
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont drogi gminnej" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-04 15:16:24
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-04 15:16:24
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Remont drogi gminnej" w miejscowości Mozgawa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-04 14:12:37
Grzegorz Wojciechowski
2018-09-04 14:12:37
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 15:20:36
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 15:20:36
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulicy Władysława Jagiełły w Pińczowie dz. nr ewid. 160/11 od km 0+000 do km 0+234, dł. 234mb”
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:31
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:31
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu nieograniczony na zadanie p.n.: "Sukcesywne dostawy szczepionek"
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:27
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:27
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Modernizacja świetlicy wiejskiej" w miejscowości Podłęże w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r,
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:21
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:21
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Montaż progów zwalniających na drodze gminnej" w miejscowości Marzęcin w ramach Funduszu Sołeckiego na
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 14:24:16
Alina Pełka
2018-08-31 10:52:30
Modyfikacja treści strony Bieżąca ocena jakości wody
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Alina Pełka
2018-08-31 10:53:38
Alina Pełka
2018-08-31 10:53:38
Dodanie pliku wodociag_Pinczow_17_08_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Alina Pełka
2018-08-31 10:52:30
Alina Pełka
2018-08-31 10:52:30
Dodanie pliku wodociag_ Pinczow-02_08_2018.pdf do strony Bieżąca ocena jakości wody
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 10:50:24
Grzegorz Wojciechowski
2018-08-31 10:50:24
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borków-Chwałowice, odcinek
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:18:11
Bartłomiej Piasecki
2018-08-30 15:16:56
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:16:18
Bartłomiej Piasecki
2018-08-30 15:13:43
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:16:11
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:16:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+555 do km 2+056, dł. 501 mb ETAP I"
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:10:49
Marcin Kozłowski
2018-08-30 15:10:49
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid. 160/12 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250mb"
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:29:17
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:29:17
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa budynku wie
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:23:52
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:23:52
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Remont pomieszczeń w b
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:15:43
Marcin Kozłowski
2018-08-29 15:15:43
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi w Pińczowie dz. nr ewid.
znalezionych: 12162 na 609 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>