Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Marcin Kozłowski
2019-09-24 08:30:42
Marcin Kozłowski
2019-09-24 08:30:42
Opublikowanie nowej strony Postanowienie Nr 156/2019
Przemysław Fatyga
2019-09-23 10:29:11
Przemysław Fatyga
2019-09-23 10:29:11
Dodanie pliku ogloszenie_Nieprowice_Stara_Zagosc_.docx do strony Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg Nieograniczony na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów̶
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-23 10:25:11
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-23 10:25:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg Nieograniczony na zadanie p.n.„Budowa drogi relacji Nieprowice – Stara Zagość gm. Pińczów”
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-19 15:22:02
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-19 15:22:02
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej w systemie "zaprojektuj i zbuduj" zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogi do ogródków działkowych w Pińczowie".
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-19 11:50:09
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-19 11:49:35
Modyfikacja treści strony Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
Marcin Kozłowski
2019-09-18 13:42:11
Marcin Kozłowski
2019-09-18 13:42:11
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.„Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie”(zaprojektuj i buduj)
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:28:04
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:28:04
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.:" Wykonanie elewacji budynku Remizy OSP" w miejscowości Kozubów
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:27:58
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:27:58
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:27:52
Marcin Kozłowski
2019-09-18 12:27:52
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie oferty cenowej na zadanie p.n.:" Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Pińczow
Marcin Kozłowski
2019-09-18 08:23:42
Marcin Kozłowski
2019-09-18 08:23:42
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy:
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 15:00:21
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 15:00:21
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.„Remont drogi w Aleksandrowie nr 365002T od km 0+180 do km 0+580, dł. 400 mb”
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 15:00:17
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 15:00:17
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi w Woli Zagojskiej Dolnej dz. nr ewid. 630, 405/1, od km 0+000 do km 0+811, dł. 811m
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:56:05
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:55:05
Modyfikacja treści strony Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:55:24
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:54:27
Modyfikacja treści strony Referat Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:53:01
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:53:01
Opublikowanie nowej strony Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:51:59
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:51:59
Opublikowanie nowej strony Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:50:50
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:43:16
Modyfikacja treści strony Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:50:24
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:41:48
Modyfikacja treści strony Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:49:56
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:39:35
Modyfikacja treści strony Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:49:27
Grzegorz Wojciechowski
2019-09-17 07:36:54
Modyfikacja treści strony Wydział Organizacyjno – Obywatelski
znalezionych: 13719 na 686 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>