Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-02 14:13:53
Dariusz Golik
2017-10-02 13:39:12
Opublikowanie nowej strony Zmiana Nr 4 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pinczów - trzecie wyłożenie
Grzegorz Wojciechowski
2017-10-02 14:13:47
Dariusz Golik
2017-10-02 13:41:17
Opublikowanie nowej strony Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 4 MPZP miasta Pińczów - trzecie wyłożenie
Marcin Kozłowski
2017-09-29 13:00:06
Agnieszka Sobota
2017-09-19 10:52:16
Modyfikacja treści strony Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-27 09:11:35
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-27 09:11:35
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Nowa Zagość na
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-27 09:11:30
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-27 09:11:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego 3 do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w r
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 15:08:00
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 15:08:00
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz.
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 15:07:54
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 15:07:54
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od k
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 13:54:34
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-25 13:54:34
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pińczów i jej jednostek organizacyjnych"
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 14:21:13
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 14:21:13
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Krzyżanowicach DolnychR
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 14:21:08
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 14:21:08
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa dróg w Kowali”
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 11:27:55
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-22 11:27:55
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projekt
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:37:35
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:37:35
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zadania p.n.:"Sukcesywne dostawy szczepionek"
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:29:36
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:29:36
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informacje z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Mozgawie (1) dz. nr ewid. 647 od km 0+000 do
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:29:30
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-21 13:29:30
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zamieszcza informację z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego do zadania p.n.: "Przebudowa drogi w Pińczowie (droga nad zalewem) dz. nr ewid. 22
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-20 13:50:36
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-20 13:50:36
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert z dnia 14.09.2017r. prowadzonego postępowania w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowy chodnika - dokończenie
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-20 13:50:32
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-20 13:50:32
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Budowy chodnika - dokończenie” w miejscowości Nowa Zagość.
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-20 07:59:02
Beata Kociełek
2017-09-20 07:52:28
Modyfikacja treści strony Opinie RIO w Kielcach
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Beata Kociełek
2017-09-20 07:52:28
Beata Kociełek
2017-09-20 07:52:28
Dodanie pliku Uchwala_Nr_81_2017 _RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2017.pdf do strony Opinie RIO w Kielcach
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-19 15:28:34
Bartłomiej Piasecki
2017-09-19 15:27:56
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-19 15:27:26
Grzegorz Wojciechowski
2017-09-19 15:27:26
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do zadania p.n.: Przebudowa drogi Uników - do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+01
znalezionych: 11416 na 571 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>