Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-24 11:38:20
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-09 13:53:51
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 30 sierpnia 2018r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-23 10:51:06
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-23 10:51:06
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert dotyczącą zadania: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetyczne
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-23 10:50:59
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-23 10:50:59
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert p.n.:" Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-19 17:53:52
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-19 17:53:52
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert złożonych w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Fundus
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-19 07:44:08
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-19 07:44:08
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Budowa oświetlenia ulicznego" w miejscowości Stara Zagość w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:32:36
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:32:36
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o wynikach postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej do zadania p.n.: „Remont pomieszczeń w budynk
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:08:54
Bartłomiej Piasecki
2018-10-16 15:08:02
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:07:10
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:07:10
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:07:10
Marcin Kozłowski
2018-10-16 15:07:10
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: "Przebudowa drogi w Bugaju (wąwóz) dz. nr 54, 69 od km 0+000 do km 0+782, dł. 782 mb"
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-16 13:30:58
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-16 13:30:58
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:"Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie"
Marcin Kozłowski
2018-10-15 11:14:52
Marcin Kozłowski
2018-10-15 11:14:52
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o wynikach Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów informuje, że w dniu 12.10.2018 roku o godz. 10 : 15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu
Marcin Kozłowski
2018-10-12 11:54:14
Marcin Kozłowski
2018-10-12 11:54:14
Opublikowanie nowego przetargu Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na : „Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Pińczów”
Marcin Kozłowski
2018-10-12 10:46:33
Marcin Kozłowski
2018-10-12 10:46:33
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego do zadania p.n.:" Budowa siłowni zewnętrznej " w miejscowości Uników Gmina Pińcz
Marcin Kozłowski
2018-10-12 10:46:28
Marcin Kozłowski
2018-10-12 10:46:28
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n."Budowa siłowni zewnętrznej" w miejscowości Uników w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018r
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:22:22
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:22:14
Modyfikacja treści strony Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:20:27
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:17:24
Modyfikacja treści strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:19:53
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:19:53
Dodanie pliku wlodzimierz_badurak_2018_kk_1.pdf do strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:17:24
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:17:24
Dodanie pliku wlodzimierz_badurak_2018_kk.pdf do strony Włodzimierz Badurak - Burmistrz
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:13:23
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:12:26
Modyfikacja treści strony Radkiewicz Jan
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:12:26
Grzegorz Wojciechowski
2018-10-11 09:12:26
Dodanie pliku jan_radkiewicz_2018_kk.pdf do strony Radkiewicz Jan
znalezionych: 12484 na 625 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>