Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-18 11:26:27
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-18 11:26:27
Opublikowanie nowego przetargu Zamawiający : Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, tel. 41 357 38 71 Reprezentowanym przez: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów, tel/fax. 41 357 3
Marcin Kozłowski
2018-07-18 08:16:23
Marcin Kozłowski
2018-07-18 08:16:23
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Młodzawach Małych"
Marcin Kozłowski
2018-07-13 14:50:08
Marcin Kozłowski
2018-07-13 14:50:08
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drog
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:32
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:32
Opublikowanie nowego przetargu Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa drogi w Kozubowie (do leśniczówki) dz. nr ewid. 220 od km 0+822 do km 1+230, dł. 408 mb ETAP II”
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:05
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:05
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w M
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:00
Marcin Kozłowski
2018-07-13 12:17:00
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi w S
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-12 09:50:53
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-12 09:50:53
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.:"Przebudowa drogi w Młodzawach Małych"
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-12 09:50:45
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-12 09:50:45
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie p.n.:"Wykonanie elewacji Remizy OSP" w miejscowości Marzęcin
Marcin Kozłowski
2018-07-11 15:30:47
Bartłomiej Piasecki
2018-07-11 15:30:17
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ETAP I&
Marcin Kozłowski
2018-07-11 15:29:23
Marcin Kozłowski
2018-07-11 15:29:23
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Przebudowa drogi Sadek – Kozubów dz. nr ewid. 54, 67, 603 od km 1+326 do km 2+056, dł. 730 mb ET
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-11 11:16:04
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-11 11:16:04
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otarcia oferty cenowej na zadanie p.n.:"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7” w ramach Budżetu Obywatelsk
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-11 09:48:56
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-11 09:48:56
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:" : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń SZOZ w Pińczowie na potrzeby pracowni RTG w
Marcin Kozłowski
2018-07-10 11:02:01
Marcin Kozłowski
2018-07-10 11:02:01
Opublikowanie nowego przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADA
Marcin Kozłowski
2018-07-10 11:01:52
Marcin Kozłowski
2018-07-10 11:01:52
Opublikowanie nowego przetargu PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZADA
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-10 08:07:10
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-10 08:07:10
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 maja 2018r.
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-09 13:47:47
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-09 13:47:40
Modyfikacja treści strony DANE OSOBOWE
Grzegorz Wojciechowski
2018-07-09 13:47:00
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:18:22
Modyfikacja treści strony DANE OSOBOWE
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:40:57
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:40:57
Dodanie pliku KLAUZULE 6.docx do strony DANE OSOBOWE
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:39:48
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:39:48
Dodanie pliku KLAUZULE 5.docx do strony DANE OSOBOWE
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:33:21
Iwona Mitręga
2018-07-09 13:33:21
Dodanie pliku KLAUZULE 4.docx do strony DANE OSOBOWE
znalezionych: 12162 na 609 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>