Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-29 09:04:06
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-29 09:01:44
Modyfikacja treści strony Protokół Nr XLIII/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 17 kwietnia 2018r.
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-29 09:03:00
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-29 09:03:00
Opublikowanie nowej strony Protokół Nr XLIII/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 17 kwietnia 2018r.
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-28 12:08:39
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-28 12:08:39
Opublikowanie nowego przetargu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Tytuł zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piń
Marcin Kozłowski
2018-05-27 16:50:18
Marcin Kozłowski
2018-05-27 16:50:18
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku biurowo-administracyjnego na cele laboratorium”
Marcin Kozłowski
2018-05-26 07:31:25
Agnieszka Sobota
2018-05-25 14:03:23
Opublikowanie nowej strony Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-25 13:38:09
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-25 13:38:09
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.:„Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie”
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-23 10:57:00
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-23 10:57:00
Opublikowanie nowego przetargu Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Remont budynku gospodarczego” w miejscowości Kozubów
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-22 12:52:34
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-22 12:52:34
Opublikowanie nowego przetargu O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy:
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 14:34:24
Bożena Liber
2018-05-21 14:33:44
Modyfikacja treści przetargu USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Opis zmiany:
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 14:10:48
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 14:10:48
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 14:10:43
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 14:10:43
Opublikowanie nowego przetargu USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE W ZAKRESIE REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY PIŃCZÓW
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 10:16:59
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 10:16:59
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje informację z otwarcia ofert na zadanie: "Opracowanie Strategii Rozwoju Pińczowskiego Klastra Energetycznego"
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:13:38
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:12:57
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”
Opis zmiany:
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:13:24
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:13:24
Dodanie pliku informacja_komputery___2018 .doc do przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Komputeryzacja urzędu”
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:10:00
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 09:10:00
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie p.n. „Komputeryzacja Urzędu”
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 08:52:22
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-21 08:52:22
Opublikowanie nowego przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów publikuje protokół z otwarcia ofert na zadanie p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap II” w Woli Zagojskiej Dolnej - zapytanie 2
Marcin Kozłowski
2018-05-17 12:41:11
Marcin Kozłowski
2018-05-17 12:41:11
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DOTYCZY: zadania p.n „Wyrównanie i odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Gackach”
Marcin Kozłowski
2018-05-16 09:01:23
Marcin Kozłowski
2018-05-16 09:01:23
Opublikowanie nowego przetargu Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 712 ton”
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-15 12:23:48
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-15 12:23:48
Usunięcie strony Sprawozdania za I Kwartał 2018 (Strona nie istnieje)
Grzegorz Wojciechowski
2018-05-15 12:23:20
Beata Kociełek
2018-05-09 12:14:24
Modyfikacja treści strony Sprawozdania za I Kwartał 2018 (Strona nie istnieje)
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 11926 na 597 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>